• Aktualności
 • Rada powiatu
 • Skład Rady Powiatu
 • Komisje
 • Sesje
 • Transmisje video z sesji
 • Protokoły
 • Młodzieżowa Rada Powiatu
 • Powiat
 • Starosta i Zarząd Powiatu
 • Wiesława Pawłowska
 • Położenie
 • Historia
 • Symbole
 • Zakres działalności
 • Drogi powiatowe
 • Projekty rządowe
 • Projekty europejskie
 • Gminy
 • Gmina Janikowo
 • Gmina Dąbrowa Biskupia
 • Gmina Gniewkowo
 • Gmina Kruszwica
 • Gmina Inowrocław
 • Gmina Pakość
 • Gmina Rojewo
 • Gmina Miasto Inowrocław
 • Gmina Złotniki Kujawskie
 • Ciekawy Powiat
 • Dawny Powiat Inowrocławski
 • Piękny Powiat Inowrocławski
 • Turystyczny Powiat Inowrocławski
 • Ekologiczny Powiat Inowrocławski
 • Powiatowe Muzeum
 • Przetargi i inwestycje
 • Kontakt
 • Dane teleadresowe
 • Wydziały
 • 

  Sesja Rady Powiatu Inowrocławskiego z medalami

  dział: Praca i Inwestycje / dodano: 30 - 09 - 2022

  Sesję poprzedziła uroczystość nadania odznaczeń państwowych przyznanych przez Prezydenta RP osobom zasłużonym dla rozwoju oświaty oraz odznak honorowych „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.  

  Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty brązowym krzyżem zasługi zostali odznaczeni Tomasz Marcinowski i Maria Żukowska.   

  Z kolei odznaki honorowe „Za zasługi dla ochrony zdrowia” otrzymali: Waldemar Ciechanowski, Adrianna Grudewicz, Wojciech Henclewski, Mirosława Janczyńska, Beata Krzemińska, Karolina Łada-Buczkowska, Małgorzata Machejek, Agnieszka Nowak, Andrzej Panfil, Eligiusz Patalas, Beata Pawlak, Małgorzata Pawlak i Marta Studzińska-Szpulecka.   

  Sesję zdominowały sprawy budżetowe. Radni zdecydowali m.in. o zabezpieczeniu środków własnych na dotację dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu z przeznaczeniem na utworzenie poradni lekarskich z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w budynku należącym do zespołu obiektów szpitala. Zmiany nie ominęły także Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2022-2037.   

  Następnie radni podjęli decyzję o przyznaniu medalu za zasługi dla Powiatu Inowrocławskiego Panu Leonardowi Maciejewskiemu. Takie odznaczenie zostało ustanowione jeszcze w czerwcu br., a dziś postanowiono o tym kto otrzyma pierwszy jego egzemplarz. Przypomnijmy, że Pan Leonard Maciejewski był pierwszym Starostą Inowrocławskim, który objął ten urząd w wyniku reformy administracyjnej w 1999 r. i stworzył mocne podwaliny istnienia naszego samorządu. Sprawował ten urząd do 2006 r. Za jego kadencji, przez 7 lat realizowane były ważne inicjatywy, inwestycje i zadania z myślą o mieszkańcach i rozwoju powiatu.    

  W dalszej części zajęto się sprawami oświatowymi. Ustalono m.in. zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, określono zasady udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły lub placówki. Zdecydowano też o tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.   

  Radni wyrazili też zgodę na utworzenie wspólnie z gminami z obszaru Powiatu Inowrocławskiego stowarzyszenia pod nazwą „Stowarzyszenie Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Inowrocławskiego” oraz przystąpienie do niego naszego powiatu.

  Na zakończenie zajęto się jeszcze sprawami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.