• Aktualności
 • Rada powiatu
 • Skład Rady Powiatu
 • Komisje
 • Sesje
 • Transmisje video z sesji
 • Protokoły
 • Młodzieżowa Rada Powiatu
 • Powiat
 • Starosta i Zarząd Powiatu
 • Wiesława Pawłowska
 • Położenie
 • Historia
 • Symbole
 • Zakres działalności
 • Drogi powiatowe
 • Projekty rządowe
 • Projekty europejskie
 • Gminy
 • Gmina Janikowo
 • Gmina Dąbrowa Biskupia
 • Gmina Gniewkowo
 • Gmina Kruszwica
 • Gmina Inowrocław
 • Gmina Pakość
 • Gmina Rojewo
 • Gmina Miasto Inowrocław
 • Gmina Złotniki Kujawskie
 • Ciekawy Powiat
 • Dawny Powiat Inowrocławski
 • Piękny Powiat Inowrocławski
 • Turystyczny Powiat Inowrocławski
 • Ekologiczny Powiat Inowrocławski
 • Powiatowe Muzeum
 • Przetargi i inwestycje
 • Kontakt
 • Dane teleadresowe
 • Wydziały
 • Dożynki 2022
 • 

  XLIII Sesja Rady Powiatu Inowrocławskiego

  dział: Aktualności / dodano: 27 - 05 - 2022

  Rada Powiatu Inowrocławskiego ponownie obradowała stacjonarnie w sali sesyjnej przy ul. Mątewskiej. Było to drugie spotkanie radnych „na żywo” od marca 2020 r.

  Początek sesji zdominowały wprawdzie sprawy finansowe i konieczność zmian w budżecie na 2022 rok, ale później na plan pierwszy wysunęły się kwestie pomocy społecznej.

  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu przedstawiła radnym szczegółowe informacje dotyczące infrastruktury, kadry, organizacji pozarządowych i nakładów finansowych na zadania pomocy społecznej oraz prognozy na następny rok. Przyjęto też sprawozdanie za 2021 rok z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Inowrocławskiego na lata 2021-2027”. Chodzi o działania dotyczące: niepełnosprawności, przemocy w rodzinie, dziecka i rodziny, bezrobocia oraz edukacji. W dalszej części XLIII sesji rajcy pochylili się nad sprawami zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy. Realizację zadań w tym obszarze w 2021 roku przybliżył dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Z jego sprawozdania wynika, że na koniec 2021 roku w naszym powiecie bez pracy pozostawały 6874 osoby, w tym 1033 z prawem do zasiłku. Zarejestrowanych bezrobotnych kobiet było 3952. Stopa bezrobocia wynosiła na koniec roku 11,7% i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 666 osób.

  Przyjęto też sprawozdanie Zarządu Dróg Powiatowych z realizacji zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2021/2022. Podlegało mu blisko 500 km dróg zamiejskich i ponad 40 km dróg miejskich w Inowrocławiu, Janikowie, Kruszwicy i Pakości. Minionej zimy na drogi wysypano 134 tony soli, wylano 2 717 m3 solanki, a pracujące na drogach maszyny zużyły blisko 21 tysięcy litrów paliwa. Zarząd Dróg Powiatowych poniósł w związku z zimowym utrzymaniem dróg koszty w wysokości blisko 765 tysięcy złotych. Radni zajęli się też sprawami dotyczącymi gospodarki nieruchomościami. Na zakończenie starosta Wiesława Pawłowska i przewodniczący Marek Mieszko Gerus złożyli wszystkim obecnym życzenia z okazji przypadającego dziś Dnia Samorządu Terytorialnego oraz Dnia Pracownika Samorządowego.

  - Ten dzień to święto samorządu. Dziękuję za aktywność, zaangażowanie  i gotowość do współpracy. Wiem, że Państwa działaniom zawsze towarzyszy troska o rozwój naszych małych ojczyzn. Wszystkim, którzy współtworzą samorząd i pracują dla dobra lokalnej społeczności – pracownikom starostwa, jednostek organizacyjnych, radnym oraz naszym koleżankom i kolegom z gmin na terenie Powiatu Inowrocławskiego pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności w realizacji zadań zawodowych – powiedziała starosta.