• Aktualności
 • Rada powiatu
 • Skład Rady Powiatu
 • Komisje
 • Sesje
 • Transmisje video z sesji
 • Protokoły
 • Młodzieżowa Rada Powiatu
 • Powiat
 • Starosta i Zarząd Powiatu
 • Wiesława Pawłowska
 • Położenie
 • Historia
 • Symbole
 • Zakres działalności
 • Drogi powiatowe
 • Projekty rządowe
 • Projekty europejskie
 • Gminy
 • Gmina Janikowo
 • Gmina Dąbrowa Biskupia
 • Gmina Gniewkowo
 • Gmina Kruszwica
 • Gmina Inowrocław
 • Gmina Pakość
 • Gmina Rojewo
 • Gmina Miasto Inowrocław
 • Gmina Złotniki Kujawskie
 • Ciekawy Powiat
 • Dawny Powiat Inowrocławski
 • Piękny Powiat Inowrocławski
 • Turystyczny Powiat Inowrocławski
 • Ekologiczny Powiat Inowrocławski
 • Powiatowe Muzeum
 • Przetargi i inwestycje
 • Kontakt
 • Dane teleadresowe
 • Wydziały
 • Dożynki 2022
 • 

  Zarząd Powiatu Inowrocławskiego z absolutorium

  dział: Praca i Inwestycje / dodano: 23 - 06 - 2022

  Za nami XLIV Sesja Rady Powiatu Inowrocławskiego. W tej kadencji Rady Powiatu była to już czwarta sesja absolutoryjna. Starosta Wiesława Pawłowska otrzymała absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Zarządowi udzielono również wotum zaufania po rozpatrzeniu raportu o stanie powiatu za 2021 rok.

  Raport stanowi dokument autorski powiatu przygotowany we współpracy z jego wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi i prezentuje wszystkie działania naszego samorządu w minionym roku, również z uwzględnieniem pandemicznej specyfiki tego okresu.

  To była pierwsza stacjonarna sesja absolutoryjna powiatu od 2019 roku. W dwóch poprzednich latach, z uwagi na pandemię, Zarząd Powiatu otrzymywał absolutorium za wykonanie budżetu zdalnie. Oczywiście i tym razem najważniejszą częścią czerwcowej sesji było sprawozdanie z ubiegłorocznego budżetu i głosowanie nad absolutorium dla starosty.

  Najistotniejsze założenia powiatowego budżetu przypomniała samorządowcom skarbnik Beata Zimon - Plaskota.

  W ciągu roku budżet był wielokrotnie korygowany. Zmiany wprowadzano 30 razy, na co wpływ miał również kolejny pandemiczny rok. Ostatecznie budżet zamknął się kwotami: dochody - ponad 219 mln zł, wydatki - ponad 213 mln zł, nadwyżka blisko - 6 mln zł.

  Najwięcej środków z ubiegłorocznego budżetu pochłonęły wydatki bieżące przeznaczone głównie na funkcjonowanie jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia. Inne duże wydatki dotyczyły zadań statutowych, dotacji, świadczeń na rzecz osób fizycznych czy wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich.

  Na inwestycje przeznaczono blisko 15 mln zł. Prawie 4,8 mln zł kosztowała powiat przebudowa drogi powiatowej Helenowo-Cieślin, a gruntowny remont drogi w Szarleju to wydatek blisko 1,7 mln zł. Prawie 390 tys. zł kosztowała przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Świętokrzyskiej, alei Ratuszowej i alei Niepodległości w Inowrocławiu. Spore kwoty zostały wydane też m.in. na inwestycje informatyczne i termomodernizację budynków placówek oświatowych II LO w Inowrocławiu oraz Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.  W 2021 roku miały miejsce liczne zakupy inwestycyjne, np.: system elektronicznego zarządzania dokumentacją, doposażenia Domów Pomocy Społecznej czy sprzętu drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych. Z budżetu powiatu dofinansowano również zakup pojazdów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu i Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. Dotacji celowej udzielono też Gminie Gniewkowo na zakup sprzętu dla tamtejszej OSP.

  - Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej powiat wypracował nadwyżkę budżetową w 2021 r. Był to kolejny rok, w którym musieliśmy uruchamiać dodatkowe środki wspomagające walkę z pandemią, co z kolei skutkowało znów licznymi korektami budżetu. Choć budżet na 2021 przeszedł wiele wspomnianych zmian, pozostał stabilny i niezagrożony dzięki ciągłemu monitorowaniu przez Zarząd Powiatu - poinformowała pani skarbnik.

  Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska podziękowała za miniony rok wszystkim pracownikom starostwa i jednostek podległych.

  - Prawda jest taka i wiemy o tym wszyscy w tej sali, że mamy za mało pieniędzy żeby realizować potrzeby statutowe powiatu i zobowiązania wobec wyborców. Dodatkowo rok ubiegły znów był ciężki przez pandemię, a jednak naprawdę wiele udało się zrobić. Rok zakończyliśmy dobrym wynikiem. Dziękuję też radnym, bo wasza aktywność jest ważna i nie pozwala nam o wielu rzeczach zapomnieć - mówi starosta.

  W sesji uczestniczyło 23 z 27 radnych. Starosta otrzymała absolutorium większością 20 głosów radnych. Wstrzymało się 3 radnych.

  Radny opozycji Edmund Mikołajczak docenił rzetelne opracowanie raportu o stanie powiatu. Wyraził m.in. zadowolenie z funkcjonowania szkół powiatowych.

  - Jako że bliskie są mi sprawy oświatowe cieszę się z wyższej niż średnia krajowa zdawalności matur w szkołach powiatowych i systemu stypendialnego, którym wspieramy naszych uczniów. Uważam też, że warto podkreślić jakość promowania naszego samorządu w minionym roku, bo zwyczajnie było o Powiecie Inowrocławskim głośno – mówił radny Mikołajczak.

  Następnie zajęto się sprawozdaniami dotyczącymi stanu technicznego dróg powiatowych, Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, gospodarki nieruchomościami czy planami pracy stałych komisji Rady Powiatu Inowrocławskiego.

  W dalszej części sesję zdominowały sprawy budżetowe.