• Aktualności
 • Rada powiatu
 • Skład Rady Powiatu
 • Komisje
 • Sesje
 • Transmisje video z sesji
 • Protokoły
 • Młodzieżowa Rada Powiatu
 • Powiat
 • Starosta i Zarząd Powiatu
 • Wiesława Pawłowska
 • Położenie
 • Historia
 • Symbole
 • Zakres działalności
 • Drogi powiatowe
 • Projekty rządowe
 • Projekty europejskie
 • Gminy
 • Gmina Janikowo
 • Gmina Dąbrowa Biskupia
 • Gmina Gniewkowo
 • Gmina Kruszwica
 • Gmina Inowrocław
 • Gmina Pakość
 • Gmina Rojewo
 • Gmina Miasto Inowrocław
 • Gmina Złotniki Kujawskie
 • Ciekawy Powiat
 • Dawny Powiat Inowrocławski
 • Piękny Powiat Inowrocławski
 • Turystyczny Powiat Inowrocławski
 • Ekologiczny Powiat Inowrocławski
 • Powiatowe Muzeum
 • Przetargi i inwestycje
 • Kontakt
 • Dane teleadresowe
 • Wydziały
 • Dożynki 2022
 • 

  Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu

  dział: / dodano: 31 - 03 - 2022

  Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu jest placówką prowadząca praktyczną naukę zawodu dla uczniów szkół ponadpodstawowych, a jej nadrzędnym zadaniem jest realizowanie zajęć praktycznych w ramach umów podpisanych ze szkołami zawodowymi. Organem prowadzącym Centrum Kształcenia Zawodowego jest Powiat Inowrocławski.


  CKZ kształci w następujących zawodach:

  Technik elektronik – montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji i urządzeń elektronicznych, układów i instalacji elektronicznych, a także demontaż i przygotowanie do recyklingu; możliwość zatrudnienia w firmach zajmujących się konstruowaniem, montażem, instalacją, konserwacją i naprawą oraz programowaniem sprzętu komputerowego i innych urządzeń elektronicznych.

  Technik elektryk – montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych; możliwość zatrudnienia w warsztatach naprawczych urządzeń elektrycznych, serwisach, np. na stanowiskach: konserwatorów urządzeń i sprzętu elektrycznego, przy montażu, konserwacji, obsłudze urządzeń i sieci elektroenergetycznych.

  Technik mechatronik – montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych; mechatronik może być zatrudniony w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym oraz w firmach prowadzących usługi w zakresie projektowania, montażu oraz napraw urządzeń i systemów mechatronicznych.

  Technik mechanik - na podbudowie kwalifikacji Użytkowanie obrabiarek skrawających - możliwość zatrudnienia w zakładach zajmujących się produkcją, konserwacją i serwisowaniem urządzeń technicznych, np. na stanowiskach: technologów, kierowników produkcji, programistów CNC, mechaników utrzymania ruchu.

  Operator obrabiarek skrawających – użytkowanie obrabiarek skrawających; przygotowywanie obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki; wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających i obrabiarkach CNC zgodnie z dokumentacją technologiczną.

  Technik pojazdów samochodowych - możliwość zatrudnienia na stanowisku mechanika samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, pojazdów rolniczych w warsztatach i serwisach samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, firmach transportowych posiadających własny serwis, w przemyśle motoryzacyjnym przy produkcji samochodów i ich podzespołów.

  Mechanik pojazdów samochodowych - obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych; do obowiązków pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należą: naprawa i dokonywanie przeglądów samochodów oraz innych pojazdów mechanicznych, wykonywanie prac regulacyjnych, wykonywanie napraw, kontrola stanu technicznego pojazdów, zespołów, podzespołów i układów.

  Elektromechanik pojazdów samochodowych – obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych; do obowiązków pracownika należą: przeprowadzanie obsługi instalacji i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych; diagnozowanie stanu technicznego i wykonywanie napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

  Technik teleinformatyk - możliwość zatrudnienia w charakterze monterów i wykonawców urządzeń i sieci teleinformatycznych, konserwatorów i serwisantów urządzeń komputerowych i systemów teleinformatycznych, sprzedawców sprzętu i usług komputerowych,  techników ds. utrzymania sieci komputerowych i zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

  KURSY

  - kurs kwalifikacyjny na uprawnienia elektryczne do 1kV do zajmowania się eksploatacją urządzeń elektrycznych w zakresie obsługi, konserwacji i montażu
  - kurs spawania gazowego acetylenowo - tlenowego, metodami MAG oraz TIG , spawania łukowego elektrodą otuloną; uczestnicy szkolenia po zdaniu egzaminu otrzymają książeczkę spawacza oraz prestiżowy certyfikat Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
  - kursy kwalifikacyjne (KKZ) adresowane do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 
  - kursy komercyjne w specjalnościach mechanicznych i elektrycznych.

  Informacje
  Centrum Kształcenia Zawodowego
  ul. Dworcowa 25, 88-100 Inowrocław 
  Tel. 52 357 30 06 
  Fax: 52 357 64 32 
  e-mail: ckpino@poczta.onet.pl 
  strona internetowa