• Aktualności
 • Rada powiatu
 • Skład Rady Powiatu
 • Komisje
 • Sesje
 • Transmisje video z sesji
 • Protokoły
 • Młodzieżowa Rada Powiatu
 • Powiat
 • Starosta i Zarząd Powiatu
 • Wiesława Pawłowska
 • Położenie
 • Historia
 • Symbole
 • Zakres działalności
 • Drogi powiatowe
 • Projekty rządowe
 • Projekty europejskie
 • Gminy
 • Gmina Janikowo
 • Gmina Dąbrowa Biskupia
 • Gmina Gniewkowo
 • Gmina Kruszwica
 • Gmina Inowrocław
 • Gmina Pakość
 • Gmina Rojewo
 • Gmina Miasto Inowrocław
 • Gmina Złotniki Kujawskie
 • Ciekawy Powiat
 • Dawny Powiat Inowrocławski
 • Piękny Powiat Inowrocławski
 • Turystyczny Powiat Inowrocławski
 • Ekologiczny Powiat Inowrocławski
 • Powiatowe Muzeum
 • Przetargi i inwestycje
 • Kontakt
 • Dane teleadresowe
 • Wydziały
 • Dożynki 2022
 • 

  I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi

  dział: / dodano: 31 - 03 - 2022

  I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu to najstarsza szkoła na Kujawach, która w 2020 roku świętowała swoje 165-lecie. W gronie swoich absolwentów i wychowanków ma wielu zasłużonych Polaków, jak chociażby samego Jana Kasprowicza, prymasa Polski kard. Józefa Glempa czy znanego polarnika Henryka Arctowskiego. Szkoła - hołdując swym tradycjom – pozostaje równocześnie otwarta na świat i wszelkie nowości. Dzięki temu jest nie tylko placówką oświatową, ale także ważnym czynnikiem kujawskiego dziedzictwa kulturowego oraz ośrodkiem wydawniczym i opiniotwórczym, działającym aktywnie na rzecz miejscowego społeczeństwa.

  PROFILE

  KLASA I A – LINGWISTYCZNA DWUJĘZYCZNA
  Wychowawca - mgr Agnieszka Komorowska-Owczarzak
  Przedmioty rozszerzone: język angielski, język hiszpański lub niemiecki (do wyboru), geografia
  Przedmioty nauczane dwujęzycznie: geografia, wiedza o społeczeństwie, fizyka i chemia
  Przedmioty dodatkowe: retoryka
  KIERUNKI STUDIÓW:
  lingwistyka stosowana, filologia polska, filologia angielska, inne filologie obce, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, turystyka, obsługa ruchu turystycznego, hotelarstwo, dziennikarstwo, europeistyka, kulturoznawstwo, socjologia, filozofia.
  PROFIL ABSOLWENTA:
  będzie przygotowany do zdawania matury dwujęzycznej z języka angielskiego i m.in. geografii
  - dobór przedmiotów rozszerzonych zagwarantuje mu nie tylko wstęp na studia lingwistyczne i humanistyczne, ale również przyrodnicze
  - stanie się obywatelem świata, biegle posługującym się językami
  - dzięki wiedzy lingwistycznej będzie świadomie używać polszczyzny wraz z zapożyczeniami
   
  KLASA I B – POLITECHNICZNA
  (MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA Z ROZSZERZONĄ CHEMIĄ LUB FIZYKĄ)
  Wychowawca – mgr Anna Kulpa
  Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka i chemia lub fizyka (do wyboru)
  Przedmioty dodatkowe: laboratorium matematyczne, podstawy geologii
  KIERUNKI STUDIÓW:
  informatyka, matematyka, architektura, budownictwo, elektronika, automatyka i robotyka, telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, geodezja, geoinformatyka, mechatronika, ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość, globalny biznes, międzynarodowe stosunki gospodarcze, wiele innych kierunków ścisłych i technicznych, które można studiować na politechnikach i uczelniach wojskowych (Wojskowa Akademia Techniczna, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni).
  PROFIL ABSOLWENTA:
  rozwinie swoje zdolności matematyczne i wyobraźnię przestrzenną, które przydatne będą mu na co dzień, a maturę rozszerzoną z matematyki zda na wysokim poziomie
  - poprzez kształtowanie logicznego myślenia i precyzyjnego wypowiadania się będzie w codziennym życiu dobrym dyskutantem jasno wyrażającym myśli oraz dobrym organizatorem
  - zdobędzie niebanalne umiejętności informatyczne przydatne w pracy i na co dzień
   
  KLASA I C – MEDYCZNA
  Wychowawca – mgr Mariola Piasecka
  Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia
  Przedmioty dodatkowe: laboratorium przyrodnicze
  KIERUNKI STUDIÓW:
  kierunki medyczne i okołomedyczne oraz politechniczne, między innymi medycyna, stomatologia, weterynaria, farmacja, chemia, biologia, biotechnologia, technologia chemiczna, inżynieria biomedyczna, technologia żywności, fizjoterapia, kosmetologia, dietetyka, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, inżynieria biomedyczna lub chemiczna.
  PROFIL ABSOLWENTA:
  będzie dobrze przygotowany do matury rozszerzonej z biologii i chemii dzięki pracy na lekcji i podczas ciekawych zajęć terenowych
  - swobodnie będzie posługiwał się wiedzą z przedmiotów kierunkowych i nie tylko, co pozwoli na osiągnięcie wysokiego wyniku na egzaminie maturalnym
  - bez kompleksów stawiać będzie czoło współczesnemu światu, świadomie pracując nad rozwojem swojej kariery w kraju i za granicą,
  - będzie władał dwoma językami nowożytnymi oraz znał podstawy łaciny medycznej
   
  KLASA I D – CYBERBEZPIECZEŃSTWO I NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE 
  (MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA)
  W ramach programu MON „CYBER.MIL Z KLASĄ”
  Wychowawca – mgr Mirosława Huseva
  Specyfika profilu: klasa 15-osobowa, w której większość przedmiotów realizowana będzie w warunkach grupy laboratoryjnej, co stworzy unikalny komfort nauki dla uczniów.
  Przedmioty rozszerzone: matematyka i informatyka
  Przedmioty dodatkowe:  laboratorium matematyczne i laboratorium informatyczne oraz wstęp do robotyki, kryptologia, technologie webowe i mobilne, zabezpieczenia sieciowe i teleinformatyczne, ataki sieciowe i złośliwe oprogramowanie (realizowane pod naukową opieką Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Politechniki Bydgoskiej, w oparciu o koncepcję opracowaną przez Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej).
  KIERUNKI STUDIÓW:
  dla absolwentów „cyberklasy”: dedykowany jest Wydział Cybernetyki WAT, pozostałe akademie wojskowe, m.in. Lotnicza Akademia Wojskowa, Akademia Marynarki Wojennej, a także kierunki okołomatematyczne i informatyczne na cywilnych uczelniach politechnicznych i uniwersyteckich: automatyka i robotyka, matematyka teoretyczna, mechatronika, fizyka techniczna, telekomunikacja, cyberbezpieczeństwo itp.
  PROFIL ABSOLWENTA:
  będzie wyposażony w unikalną wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa, przygotowany do podjęcia studiów na kierunkach ścisłych, głównie politechnicznych, a także do studiów na wojskowych uczelniach technicznych, gdzie będzie mógł rozwijać kompetencje informatyczne, posługiwać się wieloma językami programowania, pisać własne aplikacje, konstruować systemy sieciowe, programować sztuczną inteligencję urządzeń a w efekcie podjąć atrakcyjną pracę w branży IT.

   KLASA I E – SPOŁECZNO-PRAWNA Z ELEMENTAMI AMERYKANISTYKI
  Wychowawca – mgr Maciej Wasielewski
  Przedmioty rozszerzone: historia, wiedza o społeczeństwie
  Przedmioty dodatkowe: podstawy prawa, kultura amerykańska, polityka amerykańska, historia Stanów Zjednoczonych, łacina prawnicza
  KIERUNKI STUDIÓW:
  prawo, administracja, politologia, europeistyka, stosunki międzynarodowe, socjologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe, public relations, historia, wojskoznawstwo, polityka publiczna, studia wschodnie oraz szereg innych kierunków społecznych i humanistycznych.
  PROFIL ABSOLWENTA:
  przyszły student kierunków prawnych, społecznych oraz humanistycznych
  - oprócz wiedzy historycznej, politologicznej i prawnej rozwinie umiejętności w zakresie prezentacji własnej opinii, argumentowania, formułowania wniosków czy wypowiadania się na forum publicznym
  - rozwinie swoje zainteresowania polityczne, społeczne oraz międzynarodowe
  - przygotuje się do uczestnictwa w kulturze
   
  Kontakt:
  I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi
  ul. 3 Maja 11, 88-100 Inowrocław
  tel. 52 357 22 07
  e-mail: szkola@kasprowicz.az.pl
  Strona oficjalna
  Facebook
  YouTube