• Aktualności
 • Rada powiatu
 • Skład Rady Powiatu
 • Komisje
 • Sesje
 • Transmisje video z sesji
 • Protokoły
 • Młodzieżowa Rada Powiatu
 • Powiat
 • Starosta i Zarząd Powiatu
 • Wiesława Pawłowska
 • Położenie
 • Historia
 • Symbole
 • Zakres działalności
 • Drogi powiatowe
 • Projekty rządowe
 • Projekty europejskie
 • Gminy
 • Gmina Janikowo
 • Gmina Dąbrowa Biskupia
 • Gmina Gniewkowo
 • Gmina Kruszwica
 • Gmina Inowrocław
 • Gmina Pakość
 • Gmina Rojewo
 • Gmina Miasto Inowrocław
 • Gmina Złotniki Kujawskie
 • Ciekawy Powiat
 • Dawny Powiat Inowrocławski
 • Piękny Powiat Inowrocławski
 • Turystyczny Powiat Inowrocławski
 • Ekologiczny Powiat Inowrocławski
 • Powiatowe Muzeum
 • Przetargi i inwestycje
 • Kontakt
 • Dane teleadresowe
 • Wydziały
 • Dożynki 2022
 • 

  Zespół Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach

  dział: / dodano: 31 - 03 - 2022

  Szkoła w Kobylnikach od dziesiątków lat ma swój udział w kreowaniu pozytywnej rzeczywistości. Rolnictwo wpisane jest w jej tożsamość od samego początku. Obecnie kształci techników weterynarii, rolników i leśników.

  Dysponuje internatem szkolnym, który jest wyremontowany i dobrze wyposażony. Zapewnia wyżywienie przygotowywane przez Pałac w Kobylnikach.

  Prowadzi kształcenie w klasach technikum dla młodzieży ale również dla dorosłych w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych na kierunku: rolnictwo i weterynaria.

  Do tej pory szkoła wypromowała wielu absolwentów znakomicie realizujących się tak zawodowo jak i prywatnie. Jej absolwenci często wracają, by z nią współpracować i dzielić się swymi osiągnięciami.


  Szkoła prowadzi nabór uczniów do klas pierwszych w następujących zawodach:

  Technik weterynarii – po ukończeniu szkoły, zdobyciu kwalifikacji oraz zdaniu egzaminów zawodowych będzie mógł sprawować opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych . Będzie mógł udzielać pierwszej pomocy zwierzętom , zawsze pod opieką lekarza weterynarii. W trakcie nauki może również zdobyć prawo jazdy kategorii B. Technik weterynarii zdobędzie także kwalifikacje do prowadzenia chowu i inseminacji zwierząt . Absolwent kierunku będzie mógł podjąć pracę jako specjalista w zakresie zabiegów kosmetycznych u zwierząt gospodarskich oraz zwierząt towarzyszących. Zdobycie tytułu technika weterynarii umożliwi również samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolniczego lub zatrudnienie w firmach związanych z agrobiznesem. Do prowadzenia kierunku szkoła dysponuje bogatą bazą dydaktyczną, z której mogą korzystać uczniowie . Przedmiotem realizowanym w zakresie rozszerzonym na tym kierunku będzie biologia.

  Technik leśnik – po ukończeniu szkoły, zdobyciu kwalifikacji oraz zdaniu egzaminów zawodowych absolwent będzie potrafił rozpoznawać przedstawicieli fauny i flory leśnej. Będzie potrafił w należyty sposób wykorzystywać różnego rodzaju maszyny i urządzenia przeznaczone do prac leśnych. Po zdobyciu tytułu technik leśnik będzie posiadał umiejętności zarządzania, organizowania i nadzorowania prac z zakresu gospodarki leśnej, prowadzenia usług leśnych, sporządzania szacunków brakarskich, kierowania zabiegami pielęgnacyjnymi. Dzięki przedmiotom zawodowym może zdobyć dodatkowe uprawnienia – prawo jazdy kat. B lub T oraz zdobyć niezbędną wiedzę do zdania kursu na pilarza.

  Technik rolnik – po ukończeniu szkoły, zdobyciu kwalifikacji oraz zdaniu egzaminów zawodowych absolwent będzie potrafił projektować oraz zakładać pola hodowlane z zachowaniem niezbędnej izolacji gatunkowej oraz odmianowej, organizować, nadzorować i wykonywać prace związane z uprawą roli, nawożeniem, siewem, sadzeniem, pielęgnowaniem i zbiorem roślin oraz przygotowaniem plonów do sprzedaży. Pozna zasady i standardy dotyczące prowadzenia produkcji zwierzęcej oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt. Absolwent szkoły będzie umiał rozpoznawać objawy chorobowe u zwierząt gospodarskich, prowadzić dokumentację i kalkulację kosztów produkcji rolnej. Swoją wiedzę i zdobyte umiejętności będzie mógł wykorzystać w pracy w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych jak również we własnej działalności gospodarczej oraz przy prowadzeniu małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu rolno- spożywczego.

  Technik agrobiznesu – po ukończeniu szkoły, zdobyciu kwalifikacji oraz zdaniu egzaminów zawodowych absolwent będzie umiał efektywnie zarządzać małym przedsiębiorstwem rolnym, otworzyć i prowadzić własną działalność gospodarczą oraz pozyskiwać środki zewnętrzne na rozwój działalności. Nabędzie również umiejętności dotyczących hodowli zwierząt i roślin, przetwórstwa żywności oraz pracy związanej z administracją rolniczą. Absolwent kierunku po zdobyciu kwalifikacji zawodowych „ Prowadzenie produkcji rolniczej” oraz „Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie” będzie mógł podjąć zatrudnienie między innymi w: gospodarstwie rolnym, zakładach przetwarzających i dystrybuujących żywność lub paszę dla zwierząt czy jednostkach samorządowych oraz agencjach wspomagających i obsługujących rolników.

  Informacje
  adres: Kobylniki 3, 88-150 Kruszwica
  telefon: (52)351-55-86
  e-mail: sekretariat@zsw-pk.pl
  strona internetowa