• Aktualności
 • Rada powiatu
 • Skład Rady Powiatu
 • Komisje
 • Sesje
 • Transmisje video z sesji
 • Protokoły
 • Młodzieżowa Rada Powiatu
 • Powiat
 • Starosta i Zarząd Powiatu
 • Wiesława Pawłowska
 • Położenie
 • Historia
 • Symbole
 • Zakres działalności
 • Drogi powiatowe
 • Projekty rządowe
 • Projekty europejskie
 • Gminy
 • Gmina Janikowo
 • Gmina Dąbrowa Biskupia
 • Gmina Gniewkowo
 • Gmina Kruszwica
 • Gmina Inowrocław
 • Gmina Pakość
 • Gmina Rojewo
 • Gmina Miasto Inowrocław
 • Gmina Złotniki Kujawskie
 • Ciekawy Powiat
 • Dawny Powiat Inowrocławski
 • Piękny Powiat Inowrocławski
 • Turystyczny Powiat Inowrocławski
 • Ekologiczny Powiat Inowrocławski
 • Powiatowe Muzeum
 • Przetargi i inwestycje
 • Kontakt
 • Dane teleadresowe
 • Wydziały
 • Dożynki 2022
 • 

  XLII sesja Rady Powiatu Inowrocławskiego

  dział: / dodano: 22 - 04 - 2022

  XLII sesja Rady Powiatu Inowrocławskiego odbędzie się 28 kwietnia 2022 roku (czwartek), o godzinie 10.00. Sesja odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Inowrocławskiego przy ulicy Mątewskiej 17 w Inowrocławiu.                                         
  Proponowany porządek obrad:   
  1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
  2.      Przyjęcie porządku obrad.
  3.      Przyjęcie protokołu obrad XLI sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego.
  4.      Informacja Starosty Inowrocławskiego o realizacji uchwał Rady Powiatu Inowrocławskiego podjętych na XLI sesji 25 marca 2022 roku.
  5.      Informacja o pracy Zarządu Powiatu Inowrocławskiego w okresie od 16 marca 2022 roku do 19 kwietnia 2022 roku.   
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w  sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2022 rok: 
        - wystąpienie Skarbnika Powiatu,
        - przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich,
        - dyskusja,
        - podjęcie uchwały.   
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w  sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2022-2037:
        - wystąpienie Skarbnika Powiatu,
        - przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich,
        - dyskusja,
        - podjęcie uchwały.   
  8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o stanie sanitarnym oraz oceny bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego za 2021 rok:
       - wystąpienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu,
       - przedstawienie stanowiska Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,
       - dyskusja,
       - podjęcie uchwały.      
     9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia     sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku     publicznego na 2021 rok:
       - wystąpienie Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia,
       - przedstawienie stanowiska Komisji Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki,
       - dyskusja,
       - podjęcie uchwały.  
     10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego:
       - wystąpienie Naczelnika Wydziału Kultury i Promocji,
       - przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich,
       - dyskusja,
       - podjęcie uchwały.  
     11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu z działalności Centrum w 2021 r.:
       - wystąpienie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu,
       - przedstawienie stanowiska Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,
       - dyskusja,
       - podjęcie uchwały.           
    12. Wnioski i oświadczenia radnych.
    13. Zakończenie.