• Aktualności
 • Rada powiatu
 • Skład Rady Powiatu
 • Komisje
 • Sesje
 • Transmisje video z sesji
 • Protokoły
 • Młodzieżowa Rada Powiatu
 • Powiat
 • Starosta i Zarząd Powiatu
 • Wiesława Pawłowska
 • Położenie
 • Historia
 • Symbole
 • Zakres działalności
 • Drogi powiatowe
 • Projekty rządowe
 • Projekty europejskie
 • Gminy
 • Gmina Janikowo
 • Gmina Dąbrowa Biskupia
 • Gmina Gniewkowo
 • Gmina Kruszwica
 • Gmina Inowrocław
 • Gmina Pakość
 • Gmina Rojewo
 • Gmina Miasto Inowrocław
 • Gmina Złotniki Kujawskie
 • Ciekawy Powiat
 • Dawny Powiat Inowrocławski
 • Piękny Powiat Inowrocławski
 • Turystyczny Powiat Inowrocławski
 • Ekologiczny Powiat Inowrocławski
 • Powiatowe Muzeum
 • Przetargi i inwestycje
 • Kontakt
 • Dane teleadresowe
 • Wydziały
 • Dożynki 2022
 • 

  XXXIX sesja Rady Powiatu Inowrocławskiego

  dział: / dodano: 21 - 01 - 2022

  XXXIX sesja Rady Powiatu Inowrocławskiego odbędzie się 28 stycznia 2022 roku (piątek) o godzinie 10.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) zgodnie z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r.  poz. 374 z późn. zm).  

  Proponowany porządek obrad:
  1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
  2.    Przyjęcie porządku obrad.
  3.    Przyjęcie protokołu obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego.
  4.    Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu Inowrocławskiego podjętych na XXXVIII sesji 17 grudnia 2021 roku i powierzonych do wykonania Przewodniczącemu Rady Powiatu.
  5.  Informacja Starosty Inowrocławskiego o realizacji uchwał podjętych na XXXVIII sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego 17 grudnia 2021 r.
  6.  Informacja o pracy Zarządu Powiatu Inowrocławskiego w okresie od 3 grudnia 2021 roku do 18 stycznia 2022 roku.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2022 rok:
      - wystąpienie Skarbnika Powiatu,
      - przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich,
      - dyskusja,
      - podjęcie uchwały.   
  8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2022-2037:
      - wystąpienie Skarbnika Powiatu,
      - przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich,
      - dyskusja,
      - podjęcie uchwały.          
  9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia „Sprawozdania Starosty Inowrocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2021 rok”:
  - wystąpienie Inspektora Ochrony Danych w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,
  - przedstawienie stanowiska Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego,
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
  10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym   jest Powiat Inowrocławski za 2021 rok:
      - wystąpienie Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia,
      - przedstawienie stanowiska Komisji Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki,
      - dyskusja,
      - podjęcie uchwały.   
  11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego:
        - wystąpienie Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia,
        - przedstawienie stanowiska Komisji Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki,
        - dyskusja,
        - podjęcie uchwały.   
  12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie dokonania zmian w Statucie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu:
    - wystąpienie Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia,
         - przedstawienie stanowiska Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,
         - dyskusja,
         - podjęcie uchwały.   
  13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu Inowrocławskiego do  Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Inowrocławskim:
  - wystąpienie Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia,
        - przedstawienie stanowiska Komisji Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki,
        - dyskusja,
        - podjęcie uchwały.   
  14. Wnioski i oświadczenia radnych.
  15. Zakończenie.