• Aktualności
 • Rada powiatu
 • Skład Rady Powiatu
 • Komisje
 • Sesje
 • Transmisje video z sesji
 • Protokoły
 • Młodzieżowa Rada Powiatu
 • Powiat
 • Starosta i Zarząd Powiatu
 • Wiesława Pawłowska
 • Położenie
 • Historia
 • Symbole
 • Zakres działalności
 • Drogi powiatowe
 • Projekty rządowe
 • Projekty europejskie
 • Gminy
 • Gmina Janikowo
 • Gmina Dąbrowa Biskupia
 • Gmina Gniewkowo
 • Gmina Kruszwica
 • Gmina Inowrocław
 • Gmina Pakość
 • Gmina Rojewo
 • Gmina Miasto Inowrocław
 • Gmina Złotniki Kujawskie
 • Ciekawy Powiat
 • Dawny Powiat Inowrocławski
 • Piękny Powiat Inowrocławski
 • Turystyczny Powiat Inowrocławski
 • Ekologiczny Powiat Inowrocławski
 • Powiatowe Muzeum
 • Przetargi i inwestycje
 • Kontakt
 • Dane teleadresowe
 • Wydziały
 • Dożynki 2022
 • 

  XXXVII sesja Rady Powiatu Inowrocławskiego

  dział: / dodano: 13 - 11 - 2021

  XXXVII sesja Rady Powiatu Inowrocławskiego odbędzie się 26 listopada 2021 roku (piątek) o godzinie 10.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) zgodnie z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r.  poz. 374 z późn. zm).        

  Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego odbytej 28 października 2021 roku.
  4. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu Inowrocławskiego podjętych na XXXVI sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego 28 października 2021 roku i powierzonych do wykonania Przewodniczącego Rady Powiatu.
  5. Informacja Starosty Inowrocławskiego o realizacji uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego podjętej na XXXVI sesji 28 października 2021 roku.
  6. Informacja o pracy Zarządu Powiatu Inowrocławskiego w okresie od 20 października  2021 roku do 16 listopada 2021 roku.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej  uchwałę     w  sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2021 rok; 
  - wystąpienie Skarbnika Powiatu,
  - przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich,
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
  8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2021-2030;
  - wystąpienie Skarbnika Powiatu,
  - przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich,
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
  9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Inowrocławskiego;
  - wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu,
  - przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich,
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
  10.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Powiatu Inowrocławskiego;
  - wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu,
  - przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich,
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
  11. Rozpatrzenie  projektu uchwały  Rady  Powiatu  Inowrocławskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2022 roku za usunięcie pojazdu z drogi na obszarze powiatu inowrocławskiego i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym;
  - wystąpienie Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu,
  - przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich,
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
  12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok;
  - wystąpienie Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia,
  - przedstawienie stanowiska Komisji Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki,
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
  13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Inowrocławskiego;      
  - wystąpienie Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia,
  - przedstawienie stanowiska Komisji Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki,
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
  14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2021 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;     
  - wystąpienie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu,
  - przedstawienie stanowiska Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.   
  15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia     „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Inowrocławskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”;
  - wystąpienie Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
  - przedstawienie stanowiska Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.   
  16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi na uchwałę Nr VI/48/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg Powiatu Inowrocławskiego;
  - wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu,
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.   
  17. Wnioski i oświadczenia radnych.
  18. Zakończenie.