• Aktualności
 • Rada powiatu
 • Skład Rady Powiatu
 • Komisje
 • Sesje
 • Transmisje video z sesji
 • Protokoły
 • Młodzieżowa Rada Powiatu
 • Powiat
 • Starosta i Zarząd Powiatu
 • Wiesława Pawłowska
 • Położenie
 • Historia
 • Symbole
 • Zakres działalności
 • Drogi powiatowe
 • Projekty rządowe
 • Projekty europejskie
 • Gminy
 • Gmina Janikowo
 • Gmina Dąbrowa Biskupia
 • Gmina Gniewkowo
 • Gmina Kruszwica
 • Gmina Inowrocław
 • Gmina Pakość
 • Gmina Rojewo
 • Gmina Miasto Inowrocław
 • Gmina Złotniki Kujawskie
 • Ciekawy Powiat
 • Dawny Powiat Inowrocławski
 • Piękny Powiat Inowrocławski
 • Turystyczny Powiat Inowrocławski
 • Ekologiczny Powiat Inowrocławski
 • Powiatowe Muzeum
 • Przetargi i inwestycje
 • Kontakt
 • Dane teleadresowe
 • Wydziały
 • Dożynki 2022
 • 

  XXXVIII sesja Rady Powiatu Inowrocławskiego

  dział: / dodano: 13 - 12 - 2021

  17 grudnia 2021 roku o godzinie 10.00 odbędzie się XXXVIII sesja Rady Powiatu Inowrocławskiego z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) zgodnie z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r.  poz. 374 z późn. zm).                                   


  Proponowany porządek obrad: 
   1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum. 
   2.      Przyjęcie porządku obrad. 
   3.      Przyjęcie protokołu obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego. 
   4.      Informacja o realizacji uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego podjętej na XXXVII sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego 26 listopada 2021 roku i powierzonej do wykonania Przewodniczącemu Rady Powiatu. 
   5.      Informacja Starosty Inowrocławskiego o realizacji uchwał Rady Powiatu Inowrocławskiego podjętych na XXVII sesji 26 listopada 2021 roku. 
   6.      Informacja o pracy Zarządu Powiatu Inowrocławskiego w okresie od 19 listopada    2021 roku do 2 grudnia 2021 roku. 
   7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w  sprawie uchwalenia      budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2022 rok;      
  - wystąpienie Skarbnika Powiatu,      
  - przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich,      
  - dyskusja,      
  - podjęcie uchwały.  
  8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w  sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2022-2037;       
  - wystąpienie Skarbnika Powiatu,       
  - przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich,       
  - dyskusja,       
  - podjęcie uchwały.   
   9. Informacja przewodniczących komisji o realizacji planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Inowrocławskiego za II półrocze 2021 roku;       
  - wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,       
  - wystąpienie Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,       
  - wystąpienie Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego,        
  - wystąpienie Przewodniczącej Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich,        
  - wystąpienie Przewodniczącego Komisji Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu  i Turystyki,        
  - wystąpienie  Przewodniczącego Komisji  Rolnictwa,  Leśnictwa  i  Ochrony Środowiska,        
  - wystąpienie Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. 
   10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2021 rok;       
  - wystąpienie Skarbnika Powiatu,       
  - przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich,       
  - dyskusja,       
  - podjęcie uchwały. 
   11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2021-2030;       
  - wystąpienie Skarbnika Powiatu,       
  - przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich,       
  - dyskusja,       
  - podjęcie uchwały. 
   12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021;        
  - wystąpienie Skarbnika Powiatu,        
  - przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich,        
  - dyskusja,        
  - podjęcie uchwały. 
   13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Inowrocławskiego, powołania tej Rady i nadania jej Statutu;        
  - wystąpienie Starosty Inowrocławskiego,        
  - przedstawienie stanowiska Komisji Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki,        
  - dyskusja,        
  - podjęcie uchwały. 
   14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2021 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;      - wystąpienie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu,       
  - przedstawienie stanowiska Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,       
  - dyskusja,       
  - podjęcie uchwały. 
   15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie utworzenia linii komunikacyjnych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Inowrocławskiego;       
  - wystąpienie Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu,       
  - przedstawienie stanowiska Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego,       
  - dyskusja,       
  - podjęcie uchwały. 
   16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowrocławskiego na I półrocze  2022 roku;       
  - wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu,        
  - dyskusja,                    
  - podjęcie uchwały.   
   17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Inowrocławskiego na  I półrocze 2022 roku;  
  - wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,  
  - wystąpienie Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i  Porządku Publicznego,  
  - wystąpienie Przewodniczącej Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich,  
  - wystąpienie Przewodniczącego Komisji Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki,  
  - wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony  Środowiska,   
  - wystąpienie Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,        
  - dyskusja,        
  -  podjęcie uchwały.   
  18. Wnioski i oświadczenia radnych.   
  19. Zakończenie.