• Aktualności
 • Rada powiatu
 • Skład Rady Powiatu
 • Komisje
 • Sesje
 • Transmisje video z sesji
 • Protokoły
 • Młodzieżowa Rada Powiatu
 • Powiat
 • Starosta i Zarząd Powiatu
 • Wiesława Pawłowska
 • Położenie
 • Historia
 • Symbole
 • Zakres działalności
 • Drogi powiatowe
 • Projekty rządowe
 • Projekty europejskie
 • Gminy
 • Gmina Janikowo
 • Gmina Dąbrowa Biskupia
 • Gmina Gniewkowo
 • Gmina Kruszwica
 • Gmina Inowrocław
 • Gmina Pakość
 • Gmina Rojewo
 • Gmina Miasto Inowrocław
 • Gmina Złotniki Kujawskie
 • Ciekawy Powiat
 • Dawny Powiat Inowrocławski
 • Piękny Powiat Inowrocławski
 • Turystyczny Powiat Inowrocławski
 • Ekologiczny Powiat Inowrocławski
 • Powiatowe Muzeum
 • Przetargi i inwestycje
 • Kontakt
 • Dane teleadresowe
 • Wydziały
 • Dożynki 2022
 • Wybierz dział:

  data dodania: 15 - 06 - 2022

  Dział:

  Zarządzenie Powiatowej Komisji Wyborczej

  Na podstawie § 31 Statutu Młodzieżowej Rady Powiatu Inowrocławskiego przyjętego uchwałą nr XXXVIII/342/2021 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 17 grudnia 2021 roku ogłasza się wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Powiatu Inowrocławskiego pierwszej kadencji. Lista osób, które zdobyły mandat w poszczególnych okręgach stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.treść ...

  data dodania: 10 - 06 - 2022

  Dział:

  XLIV sesja Rady Powiatu Inowrocławskiego

  XLIV sesja Rady Powiatu Inowrocławskiego odbędzie się 23 czerwca 2022 roku (czwartek) o godzinie 10.00. Sesja odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Inowrocławskiego przy ulicy Mątewskiej 17 w Inowrocławiu.       Proponowany porządek obrad:1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.2.      Przyjęcie porządku obrad.3.      Przyjęcie protokołu obrad XLIII ...

  data dodania: 23 - 05 - 2022

  Dział:

  XLIII sesja Rady Powiatu Inowrocławskiego

  XLIII sesja Rady Powiatu Inowrocławskiego odbędzie się 27 maja 2022 roku (piątek) o godzinie 10.00. Sesja odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Inowrocławskiego przy ulicy Mątewskiej 17 w Inowrocławiu.Proponowany porządek obrad:   1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.2. Przyjęcie porządku obrad.3. Przyjęcie protokołu obrad XLII sesji Rady Powiatu ...

  data dodania: 22 - 04 - 2022

  Dział:

  XLII sesja Rady Powiatu Inowrocławskiego

  XLII sesja Rady Powiatu Inowrocławskiego odbędzie się 28 kwietnia 2022 roku (czwartek), o godzinie 10.00. Sesja odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Inowrocławskiego przy ulicy Mątewskiej 17 w Inowrocławiu.                                       Proponowany porządek ...

  data dodania: 14 - 04 - 2022

  Dział:

  Zostań Omnibusem III

  Celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie wśród uczniów szkół o kształceniu ogólnym, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, kompetencji kluczowych i umiejętności istotnych na rynku pracy, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami w latach 2021-2023.Grupą docelową projektu jest 539 uczniów z 7 ...

  data dodania: 21 - 03 - 2022

  Dział:

  XLI sesja Rady Powiatu Inowrocławskiego

  XLI  sesja Rady Powiatu Inowrocławskiego odbędzie się 25 marca 2022 roku (piątek) o godzinie 10.00  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) zgodnie z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych ...

  data dodania: 18 - 02 - 2022

  Dział:

  XL sesja Rady Powiatu Inowrocławskiego

  XL  sesja Rady Powiatu Inowrocławskiego odbędzie się 25 lutego 2022 roku (piątek) o godzinie 10.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) zgodnie z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. ...

  data dodania: 18 - 02 - 2022

  Dział:

  Zestawienie dostępnych konkursów

  Zestawienie konkursów dla samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych.2022 03 15_zestawienie konkursówZestawienie dostępnych konkursów ze środków zewnętrznych, w tym współfinansowanych ze środków europejskich.2022 02 07_  zestawienie konkursów

  data dodania: 17 - 02 - 2022

  Dział:

  Twoja wiedza – Twoja przyszłość IV

  Projekt adresowany jest do 464 uczniów oraz 80 nauczycieli z 11 szkół  i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym specjalnej branżowej szkoły I stopnia, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski.Szkoły i placówki systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe objęte wsparciem, dla których organem prowadzącym jest Powiat ...

  data dodania: 14 - 02 - 2022

  Dział:

  Twoja wiedza – Twoja przyszłość III

  Projekt adresowany jest do 200 uczniów z 10 szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w tym specjalnej branżowej szkoły I stopnia oraz 12 nauczycieli szkół o kształceniu zawodowym, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski.Szkoły objęte wsparciem, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski:- Technikum w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych  im. Jana ...

  data dodania: 14 - 02 - 2022

  Dział:

  Zostań Omnibusem II

  Projekt adresowany jest do 583 uczniów i wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne oraz 41 nauczycieli szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne.   Szkoły objęte wsparciem, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski:- I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu,- ...

  data dodania: 14 - 02 - 2022

  Dział:

  Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego

  Przedmiotem projektu jest kompleksowe wsparcie dla 8 placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski. Projekt obejmuje prace adaptacyjne oraz wyposażenie 13 pracowni praktycznej nauki zawodu:- Zespołu Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu – 2 pracownie  (dla zawodów technik informatyk oraz technik ...

  data dodania: 11 - 02 - 2022

  Dział:

  Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Powiatu Inowrocławskiego – II etap

  Przedmiotem projektu jest termomodernizacja następujących budynków placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski: budynek II Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu oraz budynek Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.Zakres prac termomodernizacyjnych  w ramach projektu obejmuje:II Liceum Ogólnokształcące im. ...

  data dodania: 11 - 02 - 2022

  Dział:

  Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy

  Przedmiotem projektu była budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy wraz z niezbędną infrastrukturą  oraz z zagospodarowaniem terenu wokół planowanego obiektu. Wybudowana placówka typu socjalizacyjnego została przeznaczona dla 14 wychowanków. Inwestycja jest zlokalizowana w Kruszwicy, przy ul. Kasprowicza. Budynek placówki opiekuńczo-wychowawczej jest dwukondygnacyjny (w tym poddasze użytkowe), ...

  data dodania: 21 - 01 - 2022

  Dział:

  XXXIX sesja Rady Powiatu Inowrocławskiego

  XXXIX sesja Rady Powiatu Inowrocławskiego odbędzie się 28 stycznia 2022 roku (piątek) o godzinie 10.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) zgodnie z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, ...

  data dodania: 17 - 01 - 2022

  Dział:

  Strzelnica w Kościelcu

  Konkurs Ofert „Strzelnica w powiecie 2021” został ogłoszony przez Ministra Obrony Narodowej Biuro ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.Celem programu jest:- rozwój sportu strzeleckiego w Polsce, - zwiększenie dostępu do szkoleń strzeleckich dla uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa (klasy mundurowe oraz oddziały przygotowania ...

  data dodania: 14 - 01 - 2022

  Dział:

  „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 r.

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków na rok 2022 w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” .   Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte ...

  data dodania: 15 - 12 - 2021

  Dział:

  Zimowy Powiat Inowrocławski

  Galeria z 2021 r. przedstawiająca Park Solankowy w Inowrocławiu w zimowe scenerii oraz tzw. Kozłówkę, leżącą na granicy miasta i Gminy Inowrocław.

  data dodania: 15 - 12 - 2021

  Dział:

  Muzeum Regjonalne Kujaw Zachodnich

  Wiosną 1933 r. Piast - dodatek kulturalny Dziennika Kujawskiego opublikował wywiad z prezydentem Inowrocławia Apolinarym Jankowskim. Pojawiło się w nim wiele informacji na temat muzeum. Oto treść tego wywiadu, bez korekty tekstowej, w języku okresu międzywojennego.Najlepszym pomnikiem pracy nad rozwojem kulturalnym ludzkości każdego narodu są jego ...

  data dodania: 15 - 12 - 2021

  Dział:

  Oto muzealni „protoplaści”

  Każdy ma jakichś przodków. Nawet tak szacowna instytucja jak nasze muzeum. Najpierw było Muzeum Regionalne Kujaw Zachodnich – Muzeum Miejskie w Inowrocławiu, a następnie Muzeum Lotniczo-Gazowe. Zapraszamy do lektury opowieści o korzeniach...   Zabiegi prowadzące do powstania Muzeum w Inowrocławiu, pod koniec lat 20., rozpoczęło Polskie ...

  data dodania: 15 - 12 - 2021

  Dział:

  Początki muzeum i masoni

  Muzeum Regionalne Kujaw Zachodnich przez cały krótki czas swego istnienia borykało się z brakiem siedziby. Paradoksalnie ta „klątwa” nad muzealnictwem w Inowrocławiu trwała aż do 9 listopada 2006 r., kiedy to uroczyście zakończono remont pałacu przy ul. Solankowej 33.Z propozycją rozwiązania problemu do Zarządu Miasta zwrócił się szanowany żydowski obywatel Inowrocławia dr Leopold Levy. W ...

  data dodania: 15 - 12 - 2021

  Dział:

  Skarb założycielski, czyli odkrycie będące początkiem muzeum

  25 listopada 1930 r. Dziennik Kujawski donosił „o znalezieniu przez robotników podczas budowy domu przy ul. Synagoskiej i Wałowej monet starożytnych” (obecnie ul. Św. Ducha 16). Policyjne śledztwo wykazało, że w czasie budowy nowej kamienicy odnaleziono naczynie zawierające złote monety.    Dukaty robotnicy budowlani wymienili na współczesne ...

  data dodania: 13 - 12 - 2021

  Dział:

  XXXVIII sesja Rady Powiatu Inowrocławskiego

  17 grudnia 2021 roku o godzinie 10.00 odbędzie się XXXVIII sesja Rady Powiatu Inowrocławskiego z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) zgodnie z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, ...

  data dodania: 08 - 12 - 2021

  Dział:

  Trasy rowerowe w Powiecie Inowrocławskim

  Na terenie Powiatu Inowrocławskiego jest wiele urokliwych, wartych zobaczenia miejsc. Wiedzą o tym ci, którzy z pasją podróżują na rowerach. Samotnie, w gronie znajomych czy rodziny.Wszyscy zgodnie twierdzą, że złapany bakcyl rowerowych wypraw nie pozwala im odpuścić w planowaniu kolejnych wycieczek. Każdy odkrywany zakątek, czy to ...

  data dodania: 08 - 12 - 2021

  Dział:

  Szlaki turystyczne w Gminie Inowrocław

  Przez Gminę Inowrocław wiedzie sześć oznakowanych pieszych szlaków turystycznych. Jest też jedna leśna ścieżka przyrodnicza.Trakty są atrakcją dla wytrawnych turystów oraz miłośników historii Kujaw i literatury czy pielgrzymów, których w Powiecie Inowrocławskim nie brakuje.- Szlak Piastowski zwany niekiedy Szlakiem Tysiąclecia Państwa - Polskiego (odcinek),- Szlak Jana Kasprowicza (niebieski) – ...

  data dodania: 07 - 12 - 2021

  Dział:

  Trasy rowerowe po Gminie Kruszwica

  Gmina Kruszwica jest przygotowana do rozwoju turystyki krajobrazowej, czemu służą wyznaczone szlaki, przebiegające przez najatrakcyjniejsze obszary i obiekty na tym terenie.Odział Nadgoplański PTTK proponuje turystom sześć dróg rowerowych, z których drogi nr 1 i 2 są oznakowane. W sezonie turystycznym na trasie szlaku zielonego organizowane są ...

  data dodania: 13 - 11 - 2021

  Dział:

  XXXVII sesja Rady Powiatu Inowrocławskiego

  XXXVII sesja Rady Powiatu Inowrocławskiego odbędzie się 26 listopada 2021 roku (piątek) o godzinie 10.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) zgodnie z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ...

  data dodania: 03 - 11 - 2021

  Dział:

  Słów kilka o Inowrocławiu

  Miasto uzdrowiskowe, zamieszkuje ok. 73 tys. mieszkańców, siedziba władz powiatowych, miejskich i gminnych. W dokumencie Leszka Bolesławowica z 1185 r. wzmiankowany targ „in novo Wladislaw”, zapewne przy kościele NMP. Miasto na prawie magdeburskim założone zostało ok. 1238-1239 przez księcia Kazimierza, syna Konrada Mazowieckiego. Od 1230 r. Inowrocław stanowił stolicę księstwa, a od XIV w. stolicę województwa. ...

  data dodania: 11 - 10 - 2021

  Dział:

  Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania o rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

  Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania o rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.Informacja o projekcie - Metryczka projektuPlakat

  data dodania: 11 - 10 - 2021

  Dział:

  Urzędnicy przeszkoleni – interesanci zadowoleni. Szkolenia dla kadr administracji samorządowej z terenu powiatu inowrocławskiego

  Urzędnicy przeszkoleni – interesanci zadowoleni. Szkolenia dla kadr administracji samorządowej z terenu powiatu inowrocławskiego.Informacje o projekcie