• News
 • Powiat
 • Położenie
 • Starosta i Zarząd Powiatu
 • Starosta Inowrocławski
 • Historia
 • Symbole
 • Zakres działalności
 • Drogi powiatowe
 • Projekty rządowe
 • Projekty europejskie
 • Dostępne konkursy/programy
 • Rada powiatu
 • Skład Rady Powiatu
 • Komisje
 • Sesje
 • Transmisje video z sesji
 • Młodzieżowa Rada Powiatu
 • Protokoły
 • Gminy
 • Gmina Janikowo
 • Gmina Dąbrowa Biskupia
 • Gmina Gniewkowo
 • Gmina Kruszwica
 • Gmina Inowrocław
 • Gmina Pakość
 • Gmina Rojewo
 • Gmina Miasto Inowrocław
 • Gmina Złotniki Kujawskie
 • Ciekawy Powiat
 • Dawny Powiat Inowrocławski
 • Piękny Powiat Inowrocławski
 • Turystyczny Powiat Inowrocławski
 • Powiatowe Muzeum
 • Oddział Powiatowego Muzeum – Dom Rodziny Jana Kasprowicza
 • Kontakt
 • Dane teleadresowe
 • Wydziały
 • Wydarzenia 2024
 • Styczeń
 • Luty
 • Marzec
 • Kwiecień
 • Maj
 • Czerwiec
 • Lipiec
 • ROK GENERAŁA SIKORSKIEGO
 • Aktualności
 • Z życia Generała
 • Galerie
 • Listy lotniczego korespondenta
 • Konkursy
 • Dokumenty
 • Dwór w Parchaniu
 • Filmy
 • Zdrowie
 • 

  Absolutorium dla władz Powiatu

  dział: Praca i Inwestycje / dodano: 05 - 07 - 2024

  Zarząd Powiatu Inowrocławskiego otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Organowi temu udzielono również wotum zaufania po rozpatrzeniu szczegółowego raportu o stanie powiatu za 2023 rok.   

  Rozpatrywany podczas ubiegłotygodniowej sesji raport o stanie powiatu stanowi dokument autorski powiatu, przygotowany we współpracy z jego wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi. Prezentuje wszystkie działania samorządu w minionym roku. Jego założenia omówiła Naczelnik Wydziału Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich Joanna Kuchta.

  Najważniejszą częścią czerwcowej sesji było sprawozdanie z ubiegłorocznego budżetu i głosowanie nad absolutorium dla starosty.

  Najistotniejsze założenia dokumentu przypomniała samorządowcom Skarbnik Powiatu Beata Zimon - Plaskota. W ciągu roku budżet był wielokrotnie korygowany. Zmiany wprowadzano 30 razy. Ostatecznie budżet zamknął się kwotami: dochody - blisko 257 mln zł, wydatki - blisko 262 mln zł, deficyt - ponad 5,6 mln zł.

  Najwięcej środków z ubiegłorocznego budżetu pochłonęły wydatki bieżące przeznaczone głównie na funkcjonowanie jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia. Inne duże wydatki dotyczyły zadań statutowych, dotacji, świadczeń na rzecz osób fizycznych czy wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich.

  Na inwestycje przeznaczono blisko 22,3 mln zł, czyli o 2,7 mln zł więcej niż rok wcześniej. Najwięcej – 13,7 mln zł wydano na drogi, z czego prawie 13 mln zł kosztował remont drogi Balczewo – Dziennice. 328 tys. zł zainwestowano w oświatę, a największą z tych inwestycji była wirtualna strzelnica w „Chemiku”. 316 tys. zł przeznaczono na pomoc społeczną, w tym 240 tys. zł na samochód dla DPS-u w Inowrocławiu.

  - Z satysfakcją mogę powiedzieć, że nie występowały zobowiązania wymagalne. Raty i odsetki spłacaliśmy w terminie. Zwiększyliśmy też stan posiadanego majątku o 17 ha wartości 2,4 mln zł, a chodzi głównie o drogi przekazane przez Skarb Państwa i Miasto Inowrocław. Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informacja o stanie mienia powiatu uzyskały pozytywną ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy - poinformowała Skarbnik.

  Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska podziękowała za miniony rok wszystkim pracownikom starostwa i jednostek podległych.

  - Ta sesja jest szczególna, bo po raz pierwszy w tej kadencji Zarząd Powiatu poddany został ocenie nowych radnych. Jeśli chodzi o zeszłoroczny budżet, to cieszę się szczególnie z faktu, że wydatki inwestycyjne były aż w 60 % finansowane z środków zewnętrznych. Dziękuję wszystkim, którzy przez cały miniony rok pracowali przy realizacji założeń budżetowych - powiedziała Starosta.

  W sesji uczestniczyło 25 radnych. Starosta otrzymała absolutorium większością 14 głosów radnych. Wstrzymało się 7 radnych, a przeciw było 4.

  W nowym, planowanym budżecie też zaszły zmiany. Dochody zwiększą się o ponad 458 tys. zł w związku z decyzją wojewody w sprawie zwiększenia dotacji na KP PSP w Inowrocławiu, porozumieniem z gminą Gniewkowo w sprawie współfinansowania publicznego transportu, porozumieniem z miastami i powiatami w sprawie potrzeb w zakresie utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz zmianami harmonogramu rządowego programu odbudowy zabytków.

  Jednocześnie dochody zmniejszą się w związku z obniżeniem dofinansowania z rządowego programu rozbudowy dróg.

  Podczas sesji zajęto się także sprawami dotyczącymi Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu i delegowaniem radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

  Krótka sesja samorządu powiatowego odbyła się również w miniona środę. Radni wyrazili zgodę na zmiany w budżecie, gdyż otrzymano z rządu 149,8 tys. zł na modernizację boiska przy Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Mątwach, a 26 tys. zł wydatkowane zostanie na zakup i montaż stacji uzdatniania wody w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

  Artykuł ukazał się w Przeglądzie Powiatu, Miast i Gmin 5 lipca 2024 r.