• News
 • Powiat
 • Położenie
 • Starosta i Zarząd Powiatu
 • Starosta Inowrocławski
 • Historia
 • Symbole
 • Zakres działalności
 • Drogi powiatowe
 • Projekty rządowe
 • Projekty europejskie
 • Dostępne konkursy/programy
 • Rada powiatu
 • Skład Rady Powiatu
 • Komisje
 • Sesje
 • Transmisje video z sesji
 • Młodzieżowa Rada Powiatu
 • Protokoły
 • Gminy
 • Gmina Janikowo
 • Gmina Dąbrowa Biskupia
 • Gmina Gniewkowo
 • Gmina Kruszwica
 • Gmina Inowrocław
 • Gmina Pakość
 • Gmina Rojewo
 • Gmina Miasto Inowrocław
 • Gmina Złotniki Kujawskie
 • Ciekawy Powiat
 • Dawny Powiat Inowrocławski
 • Piękny Powiat Inowrocławski
 • Turystyczny Powiat Inowrocławski
 • Powiatowe Muzeum
 • Oddział Powiatowego Muzeum – Dom Rodziny Jana Kasprowicza
 • Kontakt
 • Dane teleadresowe
 • Wydziały
 • Wydarzenia 2024
 • Styczeń
 • Luty
 • Marzec
 • Kwiecień
 • Maj
 • Czerwiec
 • Lipiec
 • ROK GENERAŁA SIKORSKIEGO
 • Aktualności
 • Z życia Generała
 • Galerie
 • Listy lotniczego korespondenta
 • Konkursy
 • Dokumenty
 • Dwór w Parchaniu
 • Filmy
 • Zdrowie
 • Symbole

  Herb i Flaga Powiatu Inowrocławskiego

  Flaga i herb Powiatu Inowrocławskiego nawiązują w swej treści i kolorystyce do historycznych barw Kujaw, które towarzyszyły miejscowemu rycerstwu w jego licznych wojennych wyprawach i umieszczane były na chorągwiach kujawskich hufców.

  Herb Powiatu, to znak graficzny używany w dokumentach urzędowych. Został ustanowiony przez Radę Powiatu 23 lutego 2000 roku (Uchwała nr XIV/94/2000). Przedstawia zwieńczoną koroną zoomorficzną hybrydę – czarny połulew i czerwony połuorzeł. Pole tarczy herbowej jest koloru złotego. Podobnie wyglądały w przeszłości herby Kujaw. Ten, który pojawia się po raz pierwszy na pieczęci księcia inowrocławskiego Siemomysła w 1268 roku nie jest zbyt dobrze zachowany i nie pozwala dokładnie określić wszystkich jego elementów. Natomiast w herbie z czasów króla Władysława Łokietka wyraźnie widać motyw lwa i orła.

  - Słusznie zwraca się uwagę, że orzeł i lew uznane za najszlachetniejsze stwory fauny heraldycznej z całą przypisaną im symboliką i zespolone w jednym godle, jakby łączyły wartości reprezentowane przez każde z tych zwierząt z osobna. Trzecim elementem tego herbu jest wieńcząca głowę orła i lwa korona, zaświadczająca aspiracje polityczne oraz szczególne miejsce książąt kujawskich wśród pozostałych Piastów. Syn Łokietka Kazimierz Wielki po swej koronacji również sięgnął po herb książąt kujawskich, wynosząc go do rangi herbu całej prowincji kujawskiej – informuje Bogdan Wojtkowiak, autor monografii Powiatu Inowrocławskiego „By czas nie zaćmił i niepamięć”.

  Podjęcie stosownej uchwały poprzedziły prace nad projektem herbu Powiatu. Merytoryczną pozytywną opinię o herbie wydał wybitny znawca z zakresu heraldyki prof. dr hab. Stefan Kuczyński oraz Komisja Heraldyczna funkcjonująca przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji.

  Ponieważ we współczesnej symbolice samorządowej obok herbu dość powszechnie stosowane są także barwy i flagi, osiem lat później radni ustanowili flagę Powiatu Inowrocławskiego i określili zasady jej używania. (Uchwała Nr XX/203/2008). Flaga naszego Powiatu ma postać prostokątnego płata o wymiarach 100 x 160 cm, podzielonego na trzy poziome pasy: na górze czarny, u dołu czerwony, a pośrodku najszerszy żółty. Na środku żółtego pasa umieszczone jest godło herbu Powiatu Inowrocławskiego. Barwy te mają głębokie uzasadnienie historyczne, a Powiat Inowrocławski jako sukcesor istnienia w przeszłości na Kujawach Zachodnich trwałych jednostek administracyjnych: ziemi, kasztelani, księstwa, powiatu i województwa, utożsamia się z tą symboliką i nawiązuje do jej tradycji.

  Flaga Powiatu Inowrocławskiego może być umieszczana na budynkach Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu oraz innych jednostek powiatowych, a także w innych miejscach powiatu dla podkreślenia podniosłego charakteru uroczystości oraz z okazji świąt i różnego rodzaju rocznic.

  Do pobrania: Herb Powiatu Inowrocławskiego

  Logo Powiatu Inowrocławskiego

  Na mocy uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego28 lutego 2020 r. został ustanowiony nowy znak graficzny Powiatu Inowrocławskiego. Zakres stosowania nowego logotypu został szczegółowo określony w księdze identyfikacji wizualnej.

  Logo nawiązuje do wizerunku herbu Powiatu Inowrocławskiego, który wywodzi się z polskiej heraldyki książęcej i ziemskiej. Wiodącą kolorystykę stanowią klasycznie stonowane kolory - ciemny grafit oraz złoto. Logotyp stanowi zatem połączenie historycznego dziedzictwa Kujaw z nowoczesną dynamiką i aspiracjami rozwoju.

  Nowa koncepcja graficzna, unifikująca wizerunek Powiatu Inowrocławskiego przygotowana została przez firmę wybraną w trybie zapytania ofertowego i była konsultowana z zespołem doradczym ds. kultury przy Starostwie Powiatowym oraz twórcą herbu Powiatu Inowrocławskiego.

  Nowe logo zastąpiło dotychczasowe i jest wykorzystywane wyłącznie w celach promocyjnych i identyfikacyjnych. Herb Powiatu Inowrocławskiego, ustanowiony 23.02.2000 r. przez Radę Powiatu Inowrocławskiego – Uchwała nr XIV/94/2000, w ramach statutowego prawa do używania insygniów w celach urzędowych nadal pełni najważniejszą, administracyjną funkcję.

  Do pobrania: Logo Powiatu Inowrocławskiego