• News
 • Powiat
 • Położenie
 • Starosta i Zarząd Powiatu
 • Starosta Inowrocławski
 • Historia
 • Symbole
 • Zakres działalności
 • Drogi powiatowe
 • Projekty rządowe
 • Projekty europejskie
 • Dostępne konkursy/programy
 • Rada powiatu
 • Skład Rady Powiatu
 • Komisje
 • Sesje
 • Transmisje video z sesji
 • Młodzieżowa Rada Powiatu
 • Protokoły
 • Gminy
 • Gmina Janikowo
 • Gmina Dąbrowa Biskupia
 • Gmina Gniewkowo
 • Gmina Kruszwica
 • Gmina Inowrocław
 • Gmina Pakość
 • Gmina Rojewo
 • Gmina Miasto Inowrocław
 • Gmina Złotniki Kujawskie
 • Ciekawy Powiat
 • Dawny Powiat Inowrocławski
 • Piękny Powiat Inowrocławski
 • Turystyczny Powiat Inowrocławski
 • Powiatowe Muzeum
 • Oddział Powiatowego Muzeum – Dom Rodziny Jana Kasprowicza
 • Kontakt
 • Dane teleadresowe
 • Wydziały
 • Wydarzenia 2024
 • Styczeń
 • Luty
 • Marzec
 • Kwiecień
 • Maj
 • Czerwiec
 • Lipiec
 • ROK GENERAŁA SIKORSKIEGO
 • Aktualności
 • Z życia Generała
 • Galerie
 • Listy lotniczego korespondenta
 • Konkursy
 • Dokumenty
 • Dwór w Parchaniu
 • Filmy
 • Zdrowie
 • Gmina Dąbrowa Biskupia

  Urząd Gminy Dąbrowa Biskupia
  ulica Topolowa 2
  88-133 Dąbrowa Biskupia
  Tel./Fax. 52 35 121 70
  e-mail: dabrowabiskupia@lo.pl
  www.dabrowabiskupia.pl

  Gmina liczy 5250 mieszkańców.

  Przyroda
  Na terenie gminy znajdują się dwa rezerwaty przyrody "Balczewo" i "Rejna". Rezerwat "Balczewo", to faunistyczny rezerwat przyrody, zajmujący powierzchnię 24,40 ha. Został on utworzony w 1963 roku w celu zachowania siedlisk ptactwa błotnego i wodnego.Natomiast rezerwat "Rejna", to florystyczny rezerwat przyrody o powierzchni 5,80 ha. Został utworzony w 1962 roku w celu zachowania naturalnego stanowiska wiśni karłowatej. Spośród innych roślin chronionych należy wymienić dziewięćsił bezłodygowy, kokoryczkę wonną oraz przytulinę północną. Ponadto na terenie gminy Dąbrowa Biskupia znajduje się dziesięć miejsc z pomnikami przyrody, a wśród nich, najbardziej znane - radojewickie dęby. Na terenie gminy znajdują się tzw. lasy balczewskie (stanowiące obszar chronionego krajobrazu jako borowy kompleks leśny porastający wydmy i pola wydmowe) oraz uroczy zakątek leśny w pobliżu leśniczówki Balczewo (Niemojewo 14). Miejsca te są od wielu lat celem wycieczek dla licznych miłośników przyrody, w tym szczególnie dla inowrocławian. Dla nich przy głównych traktach usytuowano parkingi, ławki, itp. Wartym podkreślenia jest fakt, iż na terenie kompleksu leśnego znajduje się ścieżka przyrodniczo-leśna "Balczewo-Rejna", utworzona w 2005 roku z myślą o przyjemnym i pożytecznym spędzeniu czasu przez coraz liczniejsze grono odwiedzających te wspaniałe ostępy leśne. Pozwala ona lepiej poznać cele i funkcje lasu oraz daje możliwość wypoczynku i relaksu. Rozpoczyna się przy leśniczówce Balczewo, a kolejnymi przystankami są m.in.: zrąb, cis pospolity - gatunek drzewa, które jako pierwsze w historii Polski zostało objęte ochroną gatunkową, rezerwat przyrody itd. Na terenie gminy Dąbrowa Biskupia odbywają się cyklicznie imprezy związane z obchodami świąt państwowych oraz dożynki, a także tzw. pikniki rodzinne, sołtysiady i festyny rodzinne.
  Rys historyczny
  Gmina Dąbrowa Biskupia powstała w 1934 roku. Powołaną jednostkę tworzyło 29 wsi. Stosownie do wymienionego ustawodawstwa gmina funkcjonowała nieprzerwanie do 29 września 1954 roku. Po tej dacie reforma podziału terytorialnego państwa, gminy zastąpiła gromadami. Funkcjonowanie gmin przywrócono 1 stycznia 1973 roku. Powstała zatem ponownie gmina Dąbrowa Biskupia, która w niezmienionym kształcie funkcjonuje po dzień dzisiejszy.

  Zabytki
  Najcenniejszym zabytkiem Gminy Dąbrowa Biskupia jest Kościół p.w. Mikołaja Biskupa w Pieraniu, największa w Polsce drewniana, barokowa pseudobazylika. Mierzy 33 metry długości, 25 metrów szerokości i 20 metrów wysokości. Jest budowlątrójnawową z wyodrębnionym prezbiterium oraz parą kaplic po bokach korpusu, które nadają świątyni kształt krzyża. Najcenniejszym zabytkiem pierańskiej świątyni jest cudowny obraz Matki Bożej Łaskawej, który od wieków otaczany jest wielkim kultem. Kościół w Pieraniu to zabytek klasy zero. Kościół p.w. św. Wojciecha w Parchaniu - został wybudowany metodą szachulcową, tzw. muru pruskiego. Posiada konstrukcję szkieletową z ceglanymi wypełnieniami. Wzniesiony został na planie prostokąta o wymiarach: 20 m długości, 10,5 m szerokości. W 1901 roku przed szczytem zachodnim dobudowano okazałą murowaną wieżę w stylu neobarokowym, na rzucie kwadratu o wysokości 25 metrów. W kościele tym 30 września 1936 roku odbył się ślub jedynej córki generała Władysława Sikorskiego (Naczelnego Wodza i Premiera rządu w latach 1939-1945), Zofii Wandy z porucznikiem Stanisławem Leśniowskim. Obiektem niezabytkowym, a wartym uwagi jest Izba Pamięci gen. Władysława Sikorskiego. Znajduje się ona w przedwojennym budynku szkolnym w Parchaniu. Poświęcona jest naszemu Wielkiemu Rodakowi generałowi Wojska Polskiego i premierowi Rządu Polskiego na emigracji Władysławowi Sikorskiemu. W Izbie wyodrębniono kilka części ekspozycji, w których wystawione są przedmioty upamiętniające życie i działalność generała. Izba Kujawska - znajduje się w Zespole Szkół im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej. Gromadzone są w niej przedmioty codziennego użytku pochodzące z terenu Kujaw. Większość eksponatów pochodzi z wielopokoleniowych domów rodzinnych.