• News
 • Powiat
 • Położenie
 • Starosta i Zarząd Powiatu
 • Starosta Inowrocławski
 • Historia
 • Symbole
 • Zakres działalności
 • Drogi powiatowe
 • Projekty rządowe
 • Projekty europejskie
 • Dostępne konkursy/programy
 • Rada powiatu
 • Skład Rady Powiatu
 • Komisje
 • Sesje
 • Transmisje video z sesji
 • Młodzieżowa Rada Powiatu
 • Protokoły
 • Gminy
 • Gmina Janikowo
 • Gmina Dąbrowa Biskupia
 • Gmina Gniewkowo
 • Gmina Kruszwica
 • Gmina Inowrocław
 • Gmina Pakość
 • Gmina Rojewo
 • Gmina Miasto Inowrocław
 • Gmina Złotniki Kujawskie
 • Ciekawy Powiat
 • Dawny Powiat Inowrocławski
 • Piękny Powiat Inowrocławski
 • Turystyczny Powiat Inowrocławski
 • Powiatowe Muzeum
 • Oddział Powiatowego Muzeum – Dom Rodziny Jana Kasprowicza
 • Kontakt
 • Dane teleadresowe
 • Wydziały
 • Wydarzenia 2024
 • Styczeń
 • Luty
 • Marzec
 • Kwiecień
 • Maj
 • Czerwiec
 • Lipiec
 • ROK GENERAŁA SIKORSKIEGO
 • Aktualności
 • Z życia Generała
 • Galerie
 • Listy lotniczego korespondenta
 • Konkursy
 • Dokumenty
 • Dwór w Parchaniu
 • Filmy
 • Zdrowie
 • Wiesława Pawłowska urodziła się 4 marca 1963 r. w Inowrocławiu.   


  Ukończyła Zespół Szkół Ekonomicznych w Inowrocławiu oraz dwa kierunki: administrację oraz politologię i nauki społeczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. Ukończyła także studia podyplomowe w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu na kierunku organizacja i zarządzanie sportem uzyskując tytuł zawodowy specjalista organizacji i zarządzania sportem – menadżer sportu. Posiada również licencję zawodowego państwowego zarządcy nieruchomości.

  Od 1989 r. pracowała w Urzędzie Miasta Inowrocławia, a następnie przez 22 lata była dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu. Pod jej kierownictwem w Inowrocławiu odbyło się tysiące imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych, w tym wiele ogólnopolskich i międzynarodowych. W tym czasie nadzorowała też budowę nowych i modernizację starych obiektów sportowo-rekreacyjnych. Zarządzała wszystkimi jego obiektami.  W 2010 r. została wybrana na Radną Powiatu Inowrocławskiego. Jest nią już trzecią kadencję, a od listopada 2018 r. jest Starostą Inowrocławskim.

  Pod jej kierownictwem w Powiecie Inowrocławskim m.in. powstało pierwsze w regionie rondo turbinowe, dokonano usprawniających zmian w organizacji Starostwa Powiatowego, otwarto nową placówkę opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci w Kruszwicy, wykonano wiele inwestycji drogowych oraz remontów i modernizacji w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat.  

  Została wyróżniona m.in. certyfikatem ,,Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, który odbierała z rąk Prezydenta RP, brązową i srebrną odznaką „Za zasługi dla Sportu”, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Złotą Honorową Odznaką za Zasługi dla Rozwoju Tenisa w Polsce, Złotą Odznaką "Za zasługi dla sportu" oraz wielokrotnie wyróżniona przez Prezydenta Miasta Inowrocławia.

  Była także wiceprezesem Klubu Sportowego Sportino Inowrocław.

  Jest mężatką (mąż Leszek) oraz ma troje dorosłych dzieci.

  Prywatnie interesuje się polityką społeczną, turystyką i krajoznawstwem, lubi oglądać filmy, czytać, gotować i spędzać czas z wnukami.