• News
 • Powiat
 • Położenie
 • Starosta i Zarząd Powiatu
 • Starosta Inowrocławski
 • Historia
 • Symbole
 • Zakres działalności
 • Drogi powiatowe
 • Projekty rządowe
 • Projekty europejskie
 • Dostępne konkursy/programy
 • Rada powiatu
 • Skład Rady Powiatu
 • Komisje
 • Sesje
 • Transmisje video z sesji
 • Protokoły
 • Młodzieżowa Rada Powiatu
 • Gminy
 • Gmina Janikowo
 • Gmina Dąbrowa Biskupia
 • Gmina Gniewkowo
 • Gmina Kruszwica
 • Gmina Inowrocław
 • Gmina Pakość
 • Gmina Rojewo
 • Gmina Miasto Inowrocław
 • Gmina Złotniki Kujawskie
 • Ciekawy Powiat
 • Dawny Powiat Inowrocławski
 • Piękny Powiat Inowrocławski
 • Turystyczny Powiat Inowrocławski
 • Powiatowe Muzeum
 • Oddział Powiatowego Muzeum – Dom Rodziny Jana Kasprowicza
 • Kontakt
 • Dane teleadresowe
 • Wydziały
 • Wydarzenia 2024
 • Styczeń
 • Luty
 • Marzec
 • Kwiecień
 • Maj
 • ROK GENERAŁA SIKORSKIEGO
 • Aktualności
 • Z życia Generała
 • Galerie
 • Listy lotniczego korespondenta
 • Konkursy
 • Dokumenty
 • Dwór w Parchaniu
 • Filmy
 • Komisje Rady Powiatu

  Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej
  Skład osobowy Komisji:
  - Wojciech Klimaszewski - przewodniczący Komisji
  - Marek Szubarga - zastępca przewodniczącego
  - Ryszard Jagodziński - członek
  - Gustaw Nowicki - członek
  - Alicja Przybylińska - członek

  Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  Skład osobowy Komisji:
  - Longin Marciniak - przewodniczący Komisji
  - Mieczysław Szczygieł - zastępca przewodniczącego
  - Włodzimierz Figas - członek
  - Marek Mieszko Gerus - członek
  - Andrzej Skrobacki - członek

  Komisja Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
  Skład osobowy Komisji:
  - Henryk Procek - przewodniczący Komisji
  - Edmund Mikołajczak - członek
  - Alicja Przybylińska - członek
  - Jacek Zalesiak - członek
  - Bogumiła Pęczkowska - członek

  Komisja Budżetu i Funduszy Europejskich
  Skład osobowy Komisji:
  - Jolanta Mrówczyńska - przewodniczący Komisji
  - Feliks Kryszak - zastępca przewodniczącego
  - Włodzimierz Figas - członek
  - Wiesława Pawłowska - członek
  - Piotr Woźniak - członek

  Komisja Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego
  Skład osobowy Komisji:
  - Andrzej Skrobacki - przewodniczący Komisji
  - Daniel Sendor - zastępca przewodniczącego
  - Longin Marciniak - członek
  - Henryk Procek - członek
  - Jacek Rosa - członek

  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Skład osobowy Komisji:
  - Wiesława Paszkiewicz - przewodnicząca
  - Leszek Sienkiewicz - zastępca przewodniczącego
  - Feliks Kryszak - członek
  - Marek Kościński - członek
  - Bogumiła Pęczkowska - członek

  Komisja Rewizyjna
  Skład osobowy Komisji:
  - Andrzej Sieradzki - przewodniczący Komisji
  - Jacek Rosa - zastępca przewodniczącego
  - Jolanta Mrówczyńska - sekretarz
  - Marek Kościński - członek
  - Wiesława Paszkiewicz - członek

  Komisja statutowa
  Skład osobowy:
  - Leszek Sienkiewicz - przewodniczący komisji
  - Dawid Rogalski - zastępca przewodniczącego
  - Longin Marciniak - członek
  - Jacek Nijak - członek
  - Marek Szubarga - członek

  Do zadań Komisji statutowej należy złożenie Radzie Powiatu Inowrocławskiego propozycji dotyczących określenia liczby komisji Rady Powiatu, liczby ich członków oraz zakresu i przedmiotu zadań realizowanych przez te komisje oraz przygotowanie zmian w Statucie Powiatu Inowrocławskiego.