• News
 • Powiat
 • Położenie
 • Starosta i Zarząd Powiatu
 • Starosta Inowrocławski
 • Historia
 • Symbole
 • Zakres działalności
 • Drogi powiatowe
 • Projekty rządowe
 • Projekty europejskie
 • Rada powiatu
 • Skład Rady Powiatu
 • Komisje
 • Sesje
 • Transmisje video z sesji
 • Protokoły
 • Młodzieżowa Rada Powiatu
 • Gminy
 • Gmina Janikowo
 • Gmina Dąbrowa Biskupia
 • Gmina Gniewkowo
 • Gmina Kruszwica
 • Gmina Inowrocław
 • Gmina Pakość
 • Gmina Rojewo
 • Gmina Miasto Inowrocław
 • Gmina Złotniki Kujawskie
 • Ciekawy Powiat
 • Dawny Powiat Inowrocławski
 • Piękny Powiat Inowrocławski
 • Turystyczny Powiat Inowrocławski
 • Powiatowe Muzeum
 • Oddział Powiatowego Muzeum – Dom Rodziny Jana Kasprowicza
 • Kontakt
 • Dane teleadresowe
 • Wydziały
 • Wydarzenia 2024
 • Styczeń
 • Luty
 • ROK GENERAŁA SIKORSKIEGO
 • Aktualności
 • Z życia Generała
 • Galerie
 • Listy lotniczego korespondenta
 • Konkursy
 • Dokumenty
 • Dwór w Parchaniu
 • Filmy
 • Marek Mieszko Gerus Przewodniczący Rady Powiatu


  Ryszard Jagodziński Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

  Alicja Przybylińska Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

  Włodzimierz Figas

  Wojciech Klimaszewski

  Marek Knop

  Marek Kościński

  Feliks Kryszak

  Longin Marciniak

  Edmund Mikołajczak

  Jolanta Mrówczyńska

  Jacek Nijak

  Gustaw Nowicki

  Wiesława Pawłowska

  Wiesława Paszkiewicz

  Bogumiła Pęczkowska

  Henryk Procek

  Dawid Rogalski

  Jacek Rosa

  Daniel Sendor

  Leszek Sienkiewicz

  Andrzej Sieradzki

  Andrzej Skrobacki

  Mieczysław Szczygieł

  Marek Szubarga

  Piotr Woźniak

  Jacek Zalesiak

  Funkcje w Radzie Powiatu Inowrocławskiego kadencja 2018-2023

  Marek Mieszko Gerus – radny, Przewodniczący Rady Powiatu, członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
  Ryszard Jagodziński – radny, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, członek Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.
  Alicja Przybylińska – radna, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, członek Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i  Turystyki.
  Włodzimierz Figas – radny, członek Zarządu Powiatu, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i  Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich.
  Wojciech Klimaszewski – radny, przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.
  Marek Knop – radny.
  Marek Kościński – radny, członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, członek Komisji Rewizyjnej.
  Feliks Kryszak – radny, zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich oraz członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  Longin Marciniak – radny, przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, członek Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego oraz Komisji Statutowej.
  Edmund Mikołajczak – radny, członek Komisji Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i  Turystyki.
  Jolanta Mrówczyńska – radna, przewodnicząca Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich, sekretarz Komisji Rewizyjnej.
  Jacek Nijak – radny, członek Zarządu Powiatu oraz Komisji Statutowej.
  Gustaw Nowicki – radny, członek Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.
  Wiesława Pawłowska – radna, Przewodnicząca Zarządu Powiatu, członek Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich.
  Wiesława Paszkiewicz – radna, przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, członek Komisji Rewizyjnej.
  Bogumiła Pęczkowska – radna, zastępca przewodniczącego Komisji Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i  Turystyki, członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  Henryk Procek – radny, przewodniczący Komisji Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i  Turystyki, członek Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego.
  Dawid Rogalski – radny, zastępca przewodniczącego Komisji Statutowej.
  Jacek Rosa – radny, zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego.
  Daniel Sendor – radny, zastępca przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego.
  Leszek Sienkiewicz – radny, przewodniczący Komisji Statutowej, zastępca przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  Andrzej Sieradzki – radny, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
  Andrzej Skrobacki – radny, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego, członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
  Mieczysław Szczygieł – radny, zastępca przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
  Marek Szubarga – radny, zastępca przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, członek Komisji Statutowej.
  Piotr Woźniak – radny, członek Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich.
  Jacek Zalesiak – radny, członek Komisji Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.

  Byli radni:
  Ewa Witkowska - wygaśnięcie mandatu radnego Postanowieniem nr 34/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II.
  Bartosz Krajniak – wygaśnięcie mandatu Postanowieniem Komisarza Wyborczego nr 287/18 z dnia 14 listopada 2018 r.
  Mirosława Kucol - postanowienie Komisarza Wyborczego nr 86/2023 w Bydgoszczy II z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.