• News
 • Powiat
 • Położenie
 • Starosta i Zarząd Powiatu
 • Starosta Inowrocławski
 • Historia
 • Symbole
 • Zakres działalności
 • Drogi powiatowe
 • Projekty rządowe
 • Projekty europejskie
 • Rada powiatu
 • Skład Rady Powiatu
 • Komisje
 • Sesje
 • Transmisje video z sesji
 • Protokoły
 • Młodzieżowa Rada Powiatu
 • Gminy
 • Gmina Janikowo
 • Gmina Dąbrowa Biskupia
 • Gmina Gniewkowo
 • Gmina Kruszwica
 • Gmina Inowrocław
 • Gmina Pakość
 • Gmina Rojewo
 • Gmina Miasto Inowrocław
 • Gmina Złotniki Kujawskie
 • Ciekawy Powiat
 • Dawny Powiat Inowrocławski
 • Piękny Powiat Inowrocławski
 • Turystyczny Powiat Inowrocławski
 • Powiatowe Muzeum
 • Oddział Powiatowego Muzeum – Dom Rodziny Jana Kasprowicza
 • Kontakt
 • Dane teleadresowe
 • Wydziały
 • Wydarzenia 2024
 • Styczeń
 • Luty
 • Marzec
 • Kwiecień
 • ROK GENERAŁA SIKORSKIEGO
 • Aktualności
 • Z życia Generała
 • Galerie
 • Listy lotniczego korespondenta
 • Konkursy
 • Dokumenty
 • Dwór w Parchaniu
 • Filmy
 • Gmina Złotniki Kujawskie

  Urząd Gminy Złotniki Kujawskie
  ul. Powstańców Wielkopolskich 6
  88-180 Złotniki Kujawskie
  Tel. 52 351 71 60, Fax 52 351 71 60 wew. 51
  e-mail: sekretariat@zlotnikikujawskie.pl
  www.zlotnikikujawskie.pl, www.zlotnikikuj.ires.pl

  Liczba mieszkańców gminy wynosi 9152, a liczba sołectw 20.

  Gospodarka
  Teren Gminy Złotniki Kujawskie zamieszkuje ponad 9 tys. mieszkańców. Gmina jest przyjazna dla inwestorów. Posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną i społeczną. Jest w 100% zwodociągowana, 60% - skanalizowana, z dobrze rozwiniętą siecią dróg. W planie zagospodarowania przestrzennego wydzielone są tereny inwestycyjne, sportowo-rekreacyjne, letniskowe.

  Przyroda
  Gmina Złotniki Kujawskie położona jest na północnym krańcu Kujaw, w powiecie inowrocławskim. Z zachodniej strony graniczy poprzez Noteć z Pałukami, z północnej z Puszczą Bydgoską.

  Urozmaiceniem rzeźby terenu są pagórki morenowe oraz ciąg jezior, z których najatrakcyjniejszym jest jezioro Tuczno. Przy nim mieści się wart zainteresowania kompleks turystyczno-rekreacyjny. Przepływająca przez teren gminy rzeka Noteć połączona z licznymi jeziorami za pośrednictwem strug i kanałów, stwarza doskonałe warunki do uprawiania kajakarstwa i innych sportów wodnych. Łączy ona obszar gminy drogą wodną z innymi regionami.

  Rzeka Noteć i prowadzący nią szlak wodny, liczne jeziora oraz przepiękne zabytkowe dworki, parki i zieleńce, a w nich pomniki przyrody, sprawiają, że okolice są atrakcyjne krajobrazowo i turystycznie.

  Rys historyczny
  Gmina Złotniki Kujawskie ze względu na urodzajne gleby zdominowana jest przez rolnictwo, liczące ponad siedemset lat historii. W krajobraz okolicy ze względu na jej rolniczy charakter i dzieje związane z ziemiaństwem głęboko wpisane są przepiękne XIX i XX-wieczne kompleksy dworsko-pałacowe wraz z przydworskimi parkami oraz przydrożne kapliczki.

  Na terenie gminy na szczególną uwagę zasługują najstarsze, malowniczo położone wsie. Wśród nich Dźwierzchno, które w latach 966-1025 było siedzibą biskupów kujawskich. Przez wieś tą przebiegał szlak bursztynowy, łączący południe Europy z Bałtykiem, a także szlak królewski, łączący Kraków i Śląsk z Pomorzem. Odkryto tam ślady osadnictw datowanych na wczesną epokę żelaza (500-2000 p.n.e.) oraz relikty budynku z XIII-XIV w. Innymi atrakcyjnymi wsiami są: Lisewo Kościelne – wieś rycerska z XI wieku, położona między malowniczymi jeziorami; Tuczno – jego udokumentowane dzieje sięgają XIII wieku; Palczyn – w czasie „potopu szwedzkiego” toczyły się w jego okolicach potyczki między zwolennikami króla Jana Kazimierza a stronnikami Jerzego Lubomirskiego.

  Zabytki
  Do zabytkowych obiektów gminy zaliczyć można XIX i XX-wieczne kompleksy dworsko-pałacowe wraz z przydworskimi parkami oraz przydrożne kapliczki.

  XIX-wieczny kościół pw. św. Piotra i Pawła w Tucznie, w którym znajdują się zabytkowe renesansowe dzieła sztuki sakralnej oraz XX-wieczny kościół pw. św. Marii Magdaleny w Lisewie Kościelnym wraz z pomnikiem „Pieta” na pobliskim cmentarzu parafialnym.