• News
 • Powiat
 • Położenie
 • Starosta i Zarząd Powiatu
 • Starosta Inowrocławski
 • Historia
 • Symbole
 • Zakres działalności
 • Drogi powiatowe
 • Projekty rządowe
 • Projekty europejskie
 • Rada powiatu
 • Skład Rady Powiatu
 • Komisje
 • Sesje
 • Transmisje video z sesji
 • Protokoły
 • Młodzieżowa Rada Powiatu
 • Gminy
 • Gmina Janikowo
 • Gmina Dąbrowa Biskupia
 • Gmina Gniewkowo
 • Gmina Kruszwica
 • Gmina Inowrocław
 • Gmina Pakość
 • Gmina Rojewo
 • Gmina Miasto Inowrocław
 • Gmina Złotniki Kujawskie
 • Ciekawy Powiat
 • Dawny Powiat Inowrocławski
 • Piękny Powiat Inowrocławski
 • Turystyczny Powiat Inowrocławski
 • Powiatowe Muzeum
 • Oddział Powiatowego Muzeum – Dom Rodziny Jana Kasprowicza
 • Kontakt
 • Dane teleadresowe
 • Wydziały
 • Wydarzenia 2024
 • Styczeń
 • Luty
 • Marzec
 • Kwiecień
 • ROK GENERAŁA SIKORSKIEGO
 • Aktualności
 • Z życia Generała
 • Galerie
 • Listy lotniczego korespondenta
 • Konkursy
 • Dokumenty
 • Dwór w Parchaniu
 • Filmy
 • Wydziały Starostwa Powiatowego

  Wydział Organizacyjny
  Wydziałem kieruje Naczelnik Beata Nijak
  tel. 52 35 92 305
  Wydział podzielony jest na:
  a) Referat Administracyjno-Gospodarczy
  Referatem kieruje Radomił Belt
  ul. Mątewska 17
  88-100 Inowrocław
  tel. 52 35 92 260, 52 35 92 242-244, 52 35 92 248
  e-mail: ag@inowroclaw.powiat.pl
  b) Referat Informatyki
  Referatem kieruje Rafał Śmigerski
  al. Ratuszowa 38
  88-100 Inowrocław
  II piętro
  tel. 52 35 92 150, 52 35 92 210
  e-mail: oso@inowroclaw.powiat.pl
  c) Referat ds. zamówień publicznych
  Referatem kieruje Żaneta Walczak-Borowska
  ul. Mątewska 17
  88-100 Inowrocław
  tel. 52 35 92 237
  e-mail: zamowieniapubliczne@inowroclaw.powiat.pl
  d) Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
  Referatem kieruje Naczelnik Beata Nijak
  tel. 52 35 92 305

  Referat Kadr
  Referatem kieruje Sekretarz Aleksandra Szubarga
  ul. Mątewska 17
  88-100 Inowrocław
  tel. 52 35 92 306, 52 35 92 270

  Wydział Budżetowo-Finansowy
  Naczelnik Wydziału - Główna Księgowa Bogumiła Giża
  tel. 52 35 92 310
  Wydział podzielony jest na:
  a) Referat Budżetowy
  b) Referat Finansowy
  Referatem kieruje Joanna Stefańska
  ul. Mątewska 17
  88-100 Inowrocław
  tel. 52 35 92 311
  Pozostałe tel. do wydziału: 52 35 92 312-314, 52 35 92 316-320
  e-mail: finanse@inowroclaw.powiat.pl
  Kasa Starostwa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-11.00 oraz 11.30-14.00

  Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia
  Naczelnik Wydziału - Beata Kowalska
  ul. Mątewska 17
  88-100 Inowrocław
  II piętro, 
  tel. 52 35 92 330
  Pozostałe telefony do wydziału: 52 35 92 329, 52 35 92 331, 52 35 92 332, 52 35 92 334
  e-mail: edukacja@inowroclaw.powiat.pl

  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Naczelnik Wydziału - Bernarda Nowak
  tel. 52 35 92 130
  Geodeta Powiatowy - Dawid Kaźmierski
  Wydział podzielony jest na:
  a) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  b) Referat Gospodarki Nieruchomościami
  aleja Ratuszowa 38
  88-100 Inowrocław
  parter, p. 106a
  tel. 52 35 92 131-133, 52 35 92 115, 52 35 92 117, 52 35 92 135-139, 52 35 92 141-142, 52 35 92 148-149
  e-mail: geodezja@inowroclaw.powiat.pl

  Wydział Architektury, Budownictwa i Realizacji Inwestycji
  Naczelnik Wydziału - Danuta Andrzejewska
  al. Ratuszowa 38
  88-100 Inowrocław
  tel. 52 35 92 190
  tel. do wydziału: 52 35 92 102, 52 35 92 122, 52 35 92 124
  e-mail: budownictwo@inowroclaw.powiat.pl
  e-mail: budownictwo.ino@wp.pl

  Wydział Komunikacji i Transportu
  Naczelnik Wydziału Anna Skirzyńska
  tel. 52 35 92 204
  Wydział podzielony jest na:
  a) Referat Rejestracji Pojazdów
  b) Referat Praw Jazdy
  c) Referat Transportu Dróg
  ul. Mątewska 17
  88-100 Inowrocław
  e-mail: komunikacja@inowroclaw.powiat.pl
  Telefony do wydziału w sprawach:
  - informacja - 52 35 92 224
  - rejestracja pojazdów - 52 35 92 202, - 206, - 209, - 213, - 214, - 215, - 216, - 217, - 218
  - wydawanie dowodów rejestracyjnych - 52 35 92 220
  - prawo jazdy - 52 35 92 222, - 221, - 208, - 211, - 219
  - licencje i zaświadczenia na transport drogowy - 52 35 92 205
  - zarządzanie ruchem drogowym - 52 35 92 201
  - naczelnik wydziału - 52 35 92 204
  - przepadek pojazdów na rzecz powiatu oraz nadzór nad SKP - 52 35 92 238
  - fax. 52 35 92 203 (transport), - 207 (prawo jazdy), - 225 (rejestracja), - 238 (przepadek pojazdów na rzecz powiatu oraz nadzór nad SKP), - 284 (zarządzanie ruchem)
  Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  Naczelnik Wydziału - Agnieszka Marczyk
  tel. 52 35 92 290
  ul. Mątewska 17
  88-100 Inowrocław
  tel. do wydziału: 52 35 92 286-289
  fax. 52 35 92 289
  e-mail: osr@inowroclaw.powiat.pl

  Wydział Kultury i Promocji
  Naczelnik Wydziału - Monika Dąbrowska
  tel. 52 35 92 323
  ul. Mątewska 17
  88-100 Inowrocław
  I piętro, p. 120
  tel. do wydziału: 52 35 92 321
  e-mail: promocja@inowroclaw.powiat.pl

  Wydział Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich
  Naczelnik Wydziału - Joanna Kuchta
  tel. 52 35 92 327
  ul. Mątewska 17
  88-100 Inowrocław
  tel. do wydziału: 52 35 92 326, 52 35 92 328
  e-mail: integracja_ue@inowroclaw.powiat.pl

  Biuro Prawne
  Radcą Prawnym Koordynatorem jest Justyna Jarzynowska
  ul. Mątewska 17
  88-100 Inowrocław
  II piętro, p. 226
  tel. 52 35 92 309

  Biuro Rady

  Kierownik Biura Rady - Anna Tyburek-Kaźmierska
  ul. Mątewska 17
  88-100 Inowrocław
  tel. 52 35 92 230
  e-mail: biuro-rady@inowroclaw.powiat.pl

  Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
  Kierownik Biura - Joanna Michalak
  tel. 52 35 92 324, 52 35 92 325
  ul. Mątewska 17
  88-100 Inowrocław
  I piętro, p. 302-303
  e-mail: audyt@inowroclaw.powiat.pl

  Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
  Inspektor Ochrony Danych - Grzegorz Jeleński
  iod@inowroclaw.powiat.pl
  ul. Poznańska 133A
  88-100 Inowrocław
  tel./fax 52 35 38 376
  tel. 52 35 70 016
  ul. Poznańska 133 A
  88-100 Inowrocław
  tel. 52 35 70 016
  e-mail: zarzadzanie.kryzysowe@inowroclaw.powiat.pl

  Stanowisko ds. współpracy z mediami
  Specjalista ds. współpracy z mediami Artur Kisielewicz
  ul. Mątewska 17
  88-100 Inowrocław
  I piętro, p. 119
  tel. 52 35 92 322

  Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  Przewodnicząca Zespołu Magdalena Drabikowska
  tel. 52 35 92 250
  ul. Mątewska 17
  88-101 Inowrocław 3
  tel. do zespołu: 52 35 92 251-252
  e-mail: pzoon@inowroclaw.powiat.pl

  Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Joanna Piątkowska
  aleja Ratuszowa 38
  88-100 Inowrocław
  III piętro, p. 147
  tel. 52 35 92 106
  e-mail: konsument@inowroclaw.powiat.pl

  Stanowisko ds. BHP
  Maciej Nowak
  al. Ratuszowa 38
  88-100 Inowrocław
  II piętro p. 138
  tel. 52 35 92 121