• News
 • Powiat
 • Położenie
 • Starosta i Zarząd Powiatu
 • Starosta Inowrocławski
 • Historia
 • Symbole
 • Zakres działalności
 • Drogi powiatowe
 • Projekty rządowe
 • Projekty europejskie
 • Dostępne konkursy/programy
 • Rada powiatu
 • Skład Rady Powiatu
 • Komisje
 • Sesje
 • Transmisje video z sesji
 • Młodzieżowa Rada Powiatu
 • Protokoły
 • Gminy
 • Gmina Janikowo
 • Gmina Dąbrowa Biskupia
 • Gmina Gniewkowo
 • Gmina Kruszwica
 • Gmina Inowrocław
 • Gmina Pakość
 • Gmina Rojewo
 • Gmina Miasto Inowrocław
 • Gmina Złotniki Kujawskie
 • Ciekawy Powiat
 • Dawny Powiat Inowrocławski
 • Piękny Powiat Inowrocławski
 • Turystyczny Powiat Inowrocławski
 • Powiatowe Muzeum
 • Oddział Powiatowego Muzeum – Dom Rodziny Jana Kasprowicza
 • Kontakt
 • Dane teleadresowe
 • Wydziały
 • Wydarzenia 2024
 • Styczeń
 • Luty
 • Marzec
 • Kwiecień
 • Maj
 • Czerwiec
 • Lipiec
 • ROK GENERAŁA SIKORSKIEGO
 • Aktualności
 • Z życia Generała
 • Galerie
 • Listy lotniczego korespondenta
 • Konkursy
 • Dokumenty
 • Dwór w Parchaniu
 • Filmy
 • Zdrowie
 • Projekty europejskie

  Wybierz dział:

  data dodania: 23 - 01 - 2024

  Dział:

  Wykluczenie – nie ma MOWy! 2 – etap I

  Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego.załącznik 

  data dodania: 14 - 04 - 2022

  Dział:

  Zostań Omnibusem III

  Celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie wśród uczniów szkół o kształceniu ogólnym, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, kompetencji kluczowych i umiejętności istotnych na rynku pracy, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami w latach 2021-2023.Grupą docelową projektu jest 539 uczniów z 7 ...

  data dodania: 18 - 02 - 2022

  Dział:

  Zestawienie dostępnych konkursów

  Zestawienie konkursów dla samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych.2022 03 15_zestawienie konkursówZestawienie dostępnych konkursów ze środków zewnętrznych, w tym współfinansowanych ze środków europejskich.2022 02 07_  zestawienie konkursów

  data dodania: 17 - 02 - 2022

  Dział:

  Twoja wiedza – Twoja przyszłość IV

  Projekt adresowany jest do 464 uczniów oraz 80 nauczycieli z 11 szkół  i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym specjalnej branżowej szkoły I stopnia, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski.Szkoły i placówki systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe objęte wsparciem, dla których organem prowadzącym jest Powiat ...

  data dodania: 14 - 02 - 2022

  Dział:

  Twoja wiedza – Twoja przyszłość III

  Projekt adresowany jest do 200 uczniów z 10 szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w tym specjalnej branżowej szkoły I stopnia oraz 12 nauczycieli szkół o kształceniu zawodowym, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski.Szkoły objęte wsparciem, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski:- Technikum w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych  im. Jana ...

  data dodania: 14 - 02 - 2022

  Dział:

  Zostań Omnibusem II

  Projekt adresowany jest do 583 uczniów i wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne oraz 41 nauczycieli szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne.   Szkoły objęte wsparciem, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski:- I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu,- ...

  data dodania: 14 - 02 - 2022

  Dział:

  Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego

  Przedmiotem projektu jest kompleksowe wsparcie dla 8 placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski. Projekt obejmuje prace adaptacyjne oraz wyposażenie 13 pracowni praktycznej nauki zawodu:- Zespołu Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu – 2 pracownie  (dla zawodów technik informatyk oraz technik ...

  data dodania: 11 - 02 - 2022

  Dział:

  Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Powiatu Inowrocławskiego – II etap

  Przedmiotem projektu jest termomodernizacja następujących budynków placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski: budynek II Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu oraz budynek Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.Zakres prac termomodernizacyjnych  w ramach projektu obejmuje:II Liceum Ogólnokształcące im. ...

  data dodania: 11 - 02 - 2022

  Dział:

  Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy

  Przedmiotem projektu była budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy wraz z niezbędną infrastrukturą  oraz z zagospodarowaniem terenu wokół planowanego obiektu. Wybudowana placówka typu socjalizacyjnego została przeznaczona dla 14 wychowanków. Inwestycja jest zlokalizowana w Kruszwicy, przy ul. Kasprowicza. Budynek placówki opiekuńczo-wychowawczej jest dwukondygnacyjny (w tym poddasze użytkowe), ...

  data dodania: 11 - 10 - 2021

  Dział:

  Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania o rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

  Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania o rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.Informacja o projekcie - Metryczka projektuPlakat

  data dodania: 11 - 10 - 2021

  Dział:

  Urzędnicy przeszkoleni – interesanci zadowoleni. Szkolenia dla kadr administracji samorządowej z terenu powiatu inowrocławskiego

  Urzędnicy przeszkoleni – interesanci zadowoleni. Szkolenia dla kadr administracji samorządowej z terenu powiatu inowrocławskiego.Informacje o projekcie 

  data dodania: 11 - 10 - 2021

  Dział:

  Zdobyć wiedzę- ważna rzecz, każdy powinien dostęp do niej mieć. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców ze szkół o kształceniu ogólnym

  Zdobyć wiedzę- ważna rzecz, każdy powinien dostęp do niej  mieć. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców ze szkół o kształceniu ogólnym.Informacje o projekcie

  data dodania: 11 - 10 - 2021

  Dział:

  Chcesz zostać orłem- przyjdź na zajęcia pozaszkolne- Program zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych

  Chcesz zostać orłem- przyjdź na zajęcia pozaszkolne- Program zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych.Informacje o projekcie

  data dodania: 11 - 10 - 2021

  Dział:

  Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej

  Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej.Informacje o projekcie

  data dodania: 11 - 10 - 2021

  Dział:

  Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko – pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej

  Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko – pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej.Informacje o projekcie

  data dodania: 11 - 10 - 2021

  Dział:

  Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu inowrocławskiego

  Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu inowrocławskiego.Metryczka wraz z kalendarium projektu Zakres rzeczowy projektuSzkoły objęte projektem - Beneficjenci OstateczniWykonalność instytucjonalna projektuWskaźniki projektuZgodność projektu z politykami horyzontalnymiZgodność projektu z dokumentami strategicznymiInformacja i promocjaPrezentacja multimedialnaBroszura informacyjno-promocyjnaZdjęcia

  data dodania: 11 - 10 - 2021

  Dział:

  Zakup 64-rzędowego tomografu komputerowego dla Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu

  Zakup 64-rzędowego tomografu komputerowego dla Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.Informacje o projekcie

  data dodania: 11 - 10 - 2021

  Dział:

  Rewaloryzacja budynku Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w części dotyczącej pomieszczeń piwnic wraz z zakupem wyposażenia trwałego

  Rewaloryzacja budynku Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w części dotyczącej pomieszczeń piwnic wraz z zakupem wyposażenia trwałego.MetryczkaBroszura

  data dodania: 11 - 10 - 2021

  Dział:

  Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowiązujących standardów

  Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowiązujących standardów.Informacje o projekcieBroszuraMetryczka

  data dodania: 11 - 10 - 2021

  Dział:

  Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku w celu dostosowania do obowiązujących standardów

  Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku w celu dostosowania do obowiązujących standardów.Informacje o projekcieFolderMetryczka 

  data dodania: 11 - 10 - 2021

  Dział:

  Przebudowa drogi powiatowej nr 2558C Janikowo-Tupadły

  Przebudowa drogi powiatowej nr 2558C Janikowo-Tupadły.Informacje o projekcie

  data dodania: 11 - 10 - 2021

  Dział:

  Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych

  Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych.Informacje o projekcieBroszura