• News
 • Powiat
 • Położenie
 • Starosta i Zarząd Powiatu
 • Starosta Inowrocławski
 • Historia
 • Symbole
 • Zakres działalności
 • Drogi powiatowe
 • Projekty rządowe
 • Projekty europejskie
 • Rada powiatu
 • Skład Rady Powiatu
 • Komisje
 • Sesje
 • Transmisje video z sesji
 • Protokoły
 • Młodzieżowa Rada Powiatu
 • Gminy
 • Gmina Janikowo
 • Gmina Dąbrowa Biskupia
 • Gmina Gniewkowo
 • Gmina Kruszwica
 • Gmina Inowrocław
 • Gmina Pakość
 • Gmina Rojewo
 • Gmina Miasto Inowrocław
 • Gmina Złotniki Kujawskie
 • Ciekawy Powiat
 • Dawny Powiat Inowrocławski
 • Piękny Powiat Inowrocławski
 • Turystyczny Powiat Inowrocławski
 • Powiatowe Muzeum
 • Oddział Powiatowego Muzeum – Dom Rodziny Jana Kasprowicza
 • Kontakt
 • Dane teleadresowe
 • Wydziały
 • Wydarzenia 2024
 • Styczeń
 • Luty
 • ROK GENERAŁA SIKORSKIEGO
 • Aktualności
 • Z życia Generała
 • Galerie
 • Listy lotniczego korespondenta
 • Konkursy
 • Dokumenty
 • Dwór w Parchaniu
 • Filmy
 • 

  Zostań Omnibusem III

  dział: / dodano: 14 - 04 - 2022

  Celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie wśród uczniów szkół o kształceniu ogólnym, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, kompetencji kluczowych i umiejętności istotnych na rynku pracy, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami w latach 2021-2023.

  Grupą docelową projektu jest 539 uczniów z 7 szkół prowadzących kształcenie ogólne, w tym szkoły podstawowej specjalnej  i szkoły przysposabiającej oraz 20 nauczycieli szkół  o kształceniu ogólnym.

  Projektem zostaną objęte następujące szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski.  - I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu, 
  - II Liceum Ogólnokształcące im. Mari Konopnickiej w Inowrocławiu ,
  - III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu,
  - IV Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu (funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu),
  - Liceum Ogólnokształcące w Kościelcu (funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu), 
  - Szkoła Podstawowa Specjalna oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu.

  W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: matematyczno-przyrodnicze, językowe, pozalekcyjne: matematyczno-przyrodnicze, z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, zajęcia z zakresu kompetencji cyfrowych, komunikacji interpersonalnej, kształtowania postaw kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, m.in.: laboratorium młodego ekonomisty, warsztaty kreatywnego rozwoju, krytyczne myślenie w naukach historycznych i w naukach społecznych,  zajęcia pozalekcyjne z wykorzystaniem metody eksperymentu: matematyczno-przyrodnicze, zajęcia specjalistyczne,  m.in. logopedyczne, socjoterapeutyczne.

  Oddzielne wsparcie zaplanowano dla nauczycieli w formie szkoleń i studiów podyplomowych, m.in.: Terapia zajęciowa, Terapeuta dla ds. uzależnień, szkolenie z zakresu integracji sensorycznej, czy szkolenie z zakresu doskonalenia umiejętności pracy metodą eksperymentu z wykorzystaniem metod aktywizacyjnych.

  Sporym zastrzykiem finansowym dla powiatowych szkół będzie zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni szkolnych w sprzęt specjalistyczny, m.in. pracowni do nauczania eksperymentalnego, pracowni w których realizowane będą zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych oraz pracowni, w których rozwijane będą zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

  Koszt całkowity projektu: 1 959 867,34 zł, Środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (EFS) - 85%: 1 665 887,23 zł , budżet państwa - 10%: 195 986,72 zł, wkład własny - 5%: 97 993,39 zł.

  Beneficjentem projektu jest Powiat Inowrocławski.   

  Rekrutacja
  plakat  rekrutacja Omnibus III - III LO
  plakat  rekrutacja Omnibus III- IV LO
  plakat  rekrutacja Omnibus III - SSPdoP Kotański

  Dokumenty rekrutacyjne

  Omnibus  III Regulamin Uczniowie kwiecień 2022
  Omnibus  III Zał 1  I LO Omnibus  III
  Omnibus  III Zał 2 II LO Omnibus  III
  Omnibus  III Zał 3 III LO Omnibus  III
  Omnibus  III Zał 4 IV LO ZS Ch-E  Omnibus  III
  Omnibus  III Zał 5 LO Kościelec Omniibus  III
  Omnibus  III Zał 6 SPS Kotański Omnibus  III
  Omnibus  III Zał 7 SSPdP Kotański Omnibus  III