• News
 • Powiat
 • Położenie
 • Starosta i Zarząd Powiatu
 • Starosta Inowrocławski
 • Historia
 • Symbole
 • Zakres działalności
 • Drogi powiatowe
 • Projekty rządowe
 • Projekty europejskie
 • Dostępne konkursy/programy
 • Rada powiatu
 • Skład Rady Powiatu
 • Komisje
 • Sesje
 • Transmisje video z sesji
 • Młodzieżowa Rada Powiatu
 • Protokoły
 • Gminy
 • Gmina Janikowo
 • Gmina Dąbrowa Biskupia
 • Gmina Gniewkowo
 • Gmina Kruszwica
 • Gmina Inowrocław
 • Gmina Pakość
 • Gmina Rojewo
 • Gmina Miasto Inowrocław
 • Gmina Złotniki Kujawskie
 • Ciekawy Powiat
 • Dawny Powiat Inowrocławski
 • Piękny Powiat Inowrocławski
 • Turystyczny Powiat Inowrocławski
 • Powiatowe Muzeum
 • Oddział Powiatowego Muzeum – Dom Rodziny Jana Kasprowicza
 • Kontakt
 • Dane teleadresowe
 • Wydziały
 • Wydarzenia 2024
 • Styczeń
 • Luty
 • Marzec
 • Kwiecień
 • Maj
 • Czerwiec
 • Lipiec
 • ROK GENERAŁA SIKORSKIEGO
 • Aktualności
 • Z życia Generała
 • Galerie
 • Listy lotniczego korespondenta
 • Konkursy
 • Dokumenty
 • Dwór w Parchaniu
 • Filmy
 • Zdrowie
 • Gmina Gniewkowo

  Urząd Miejski w Gniewkowie
  ulica 17 Stycznia 11
  88-140 Gniewkowo
  Tel. 052/354-30-08, fax 052/354 30 37
  e-mail: urzad@gniewkowo.com.pl
  www.gniewkowo.com.pl

  Gmina liczy 14 905 mieszkańców, liczba sołectw wynosi 23.

  Zaplecze gospodarcze
  Dogodna lokalizacja oraz wartościowi pracownicy sprawiają, że na terenie gminy Gniewkowo funkcjonuje wiele podmiotów gospodarczych branży produkcyjnej, usługowej i handlowej: od firm rodzinnych po duże fabryki znane nie tylko w Polsce.

  Zaplecze przyrodnicze
  Gmina Gniewkowo charakteryzuje się krajobrazem nizinnym z uwagi na to, że aż 63 % powierzchni gminy zajmują użytki rolne, a 25 % stanowią tereny leśne. Pod względem hydrograficznym obszar gminy przynależy do zlewni rzeki Wisły, jedynie najdalej położone południowo – zachodnie tereny gminy należą do rzeki Odry.Z większych zbiorników wody stojącej na terenie gminy należy wymienić znajdujące się w północnej części gminy jeziora Nowe i Stare. W kilku miejscach na terenie gminy stwierdzono występowanie wód mineralnych (m.in. w okolicach Szadłowic i pomiędzy Gąskami oraz Murzynnem). Środowisko przyrodnicze terenu gminy Gniewkowo charakteryzuje się dużą bioróżnorodnością, co uwidacznia się m.in. obecnością wielu roślin rzadkich i chronionych. Do torfowiskowych gatunków reliktowych występujących na terenie gminy zaliczana jest m.in. gwiazdnica grubolistna, turzyca strunowa, wierzba borówkolistna, wierzba śniada, fiołek torfowy, brzoza niska. Najcenniejsze przyrodniczo obszary zostały objęte ochroną jako obszary chronionego krajobrazu. Częstym ptakiem na terenach gminy jest bocian biały. Na polach uprawnych pospolicie występują: jaskółka, przepiórka, bażant, kuropatwa i inne. Tereny leśne i obrzeża lasów to miejsca bytowania, żerowania i rozrodu ptaków drapieżnych. Północna część gminy Gniewkowo znajduje się w obrębie międzynarodowego korytarza ekologicznego doliny Wisły (wg projektu ECONET), odgrywającego niezwykle ważną rolę w systemie ochrony przyrody. W południowej części gminy znajduje się część „Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich”. Obejmuje on system rozległych mokradeł i bagien tzw. „Gąskich” i „Ostrowskich” spełniających ważną rolę w retencji wodnej Kujaw. Turyści mają do dyspozycji kilka odnowionych szlaków turystycznych:
  • Szlak im. Gen. Władysława Sikorskiego początek obok dworca PKS w Inowrocławiu, dalej do Balczewa, Parchania, na drogę Szadłowice – Gąski i przez Ostrowskie Błota do Wierzbiczan /zespół pałacowo-parkowy z XIXw/. Następnie drogą polną /kapliczka przydrożna/ wychodzącą przy Zakładach „Cerama” w Gniewkowie, wzdłuż betonowego ogrodzenia wychodzi na ul. Kolejową
  • Szlak żółty ma początek przy dworcu PKP Gniewkowo, który wraz ze szlakiem czerwonym wiedzie ul. Dworcową do MGOKSiR gdzie umieszczona jest tablica 700-lecia nadania praw miejskich.
  • Szlak Czerwony wiedzie przez Gniewkowo - ulicami: Rynek, Sobieskiego, Kościelną, Cmentarną /cmentarz – groby żołnierzy/. Dalej prowadzi ul. Cmentarną, duktami leśnymi prowadzącymi do obelisku z 1965 r. Krzyżuje się ponownie ze szlakiem żółtym. Od pomnika szlak biegnie w stronę Leśniczówki Suchy Las, skrajem lasu i wychodzi w Suchatówce na drogę Toruń-Gniewkowo. Z szosy osiąga przystanek kolejowy Suchatówka, gdzie następuje jego koniec.
  • Szlak rowerowy /zielony/ z Torunia przez Cierpice do Gniewkowa, Lipia, Lipionki, Gąsek, Parchania.
  Rys historyczny
  Pierwsze wzmianki o Gniewkowie pochodzą z 1185 r. Lokalizacja miasta na prawie niemieckim miała miejsce prawdopodobnie ok. 1268 r. Po podziale księstwa inowrocławskiego pomiędzy synów Księcia Siemomysła, suwerenną władzę w Gniewkowie zyskał Kazimierz, najmłodszy z potomków Siemomysła, nosząc tytuł księcia gniewkowskiego i pana Kujaw. Tym samym na arenie dziejowej pojawiło się księstwo gniewkowskie, które było najbardziej znaczącym okresem w dziejach Gniewkowa. W tym czasie zbudowano kościół p.w.św.Konstancji. W roku 1332 gród został zdobyty i spalony przez Krzyżaków. Książęta kujawscy odzyskali Gniewkowo i władali nim do czasów słynnego pretendenta do korony polskiej, podróżnika, najbarwniejszego wśród Piastów-księcia Władysława Białego. Niespodziewanie w 1363 r. Władysław zostawił swoją domenę Kazimierzowi Wielkiemu i wyjechał za granicę, gdzie odbył podróże do Jerozolimy, państwa krzyżackiego, Litwy, Niemiec, Francji, na Węgry, na dwór papieski w Awinionie. We Francji wstąpił do zakonu. Ostatecznie, po próbach powrotu do kraju, w 1376 r. sprzedał Ludwikowi Węgierskiemu księstwo gniewkowskie, które w 1390 r. przestało istnieć. Do roku 1420 w źródłach pojawia się jeszcze termin województwo gniewkowskie, potem Gniewkowo miało status starostwa niegrodowego będącego dzierżawą królewską aż do roku 1772.W XVII i XVIII w. Gniewkowo wchodziło w skład województwa inowrocławskiego. Duża liczba pożarów oraz przemarsze wojsk doprowadziły miasto do ruiny. Proces odbudowy miasta rozpoczął się po 1840 r. dzięki połączeniu Gniewkowa z Toruniem i Inowrocławiem, jednak miasto nigdy już nie odzyskało średniowiecznego blasku, o którym świadczą badania archeologiczne i naukowe. Prowadzone obecnie badania archeologiczne w miejscowości Gąski potwierdzają, że przez teren Gminy Gniewkowo przechodził starożytny Szlak Bursztynowy, o którym świadczą pozostałości w formie kurhanów, złote monety z wizerunkiem cesarzy rzymskich oraz inne, ciekawe eksponaty, które docelowo trafią do zbiorów Muzeum Regionalnego.

  Zabytki
  • kościół neogotycki z XIV w. p.w. św.Mikołaja i Konstancji w Gniewkowie
  • najstarszy budynek mieszkalny na Rynku w Gniewkowie- z końca XVIII w.
  • wieża wodociągowa z pocz. XX w.
  • budynek byłego ratusza z pocz. XX w.
  • budynek bożnicy żydowskiej z pocz. XX w.
  • kościoły w Szadłowicach, Ostrowie i Murzynnie
  • zespół pałacowy z parkiem w Kawęczynie, obecnie DPS

  Warte zobaczenia obiekty niezabytkowe
  Ławeczka Zgody- symboliczne miejsce na gniewkowskim Rynku, gdzie wbrew nazwie miasta najłatwiej się pogodzić belisk - położony w gniewkowskich lasach pomnik pamięci pomordowanych w czasie II wojny światowej 4 tys. mieszkańców Gniewkowa i okolic, w szczególności Żydów.