• News
 • Powiat
 • Położenie
 • Starosta i Zarząd Powiatu
 • Starosta Inowrocławski
 • Historia
 • Symbole
 • Zakres działalności
 • Drogi powiatowe
 • Projekty rządowe
 • Projekty europejskie
 • Dostępne konkursy/programy
 • Rada powiatu
 • Skład Rady Powiatu
 • Komisje
 • Sesje
 • Transmisje video z sesji
 • Młodzieżowa Rada Powiatu
 • Protokoły
 • Gminy
 • Gmina Janikowo
 • Gmina Dąbrowa Biskupia
 • Gmina Gniewkowo
 • Gmina Kruszwica
 • Gmina Inowrocław
 • Gmina Pakość
 • Gmina Rojewo
 • Gmina Miasto Inowrocław
 • Gmina Złotniki Kujawskie
 • Ciekawy Powiat
 • Dawny Powiat Inowrocławski
 • Piękny Powiat Inowrocławski
 • Turystyczny Powiat Inowrocławski
 • Powiatowe Muzeum
 • Oddział Powiatowego Muzeum – Dom Rodziny Jana Kasprowicza
 • Kontakt
 • Dane teleadresowe
 • Wydziały
 • Wydarzenia 2024
 • Styczeń
 • Luty
 • Marzec
 • Kwiecień
 • Maj
 • Czerwiec
 • Lipiec
 • ROK GENERAŁA SIKORSKIEGO
 • Aktualności
 • Z życia Generała
 • Galerie
 • Listy lotniczego korespondenta
 • Konkursy
 • Dokumenty
 • Dwór w Parchaniu
 • Filmy
 • Zdrowie
 • Gmina Rojewo

  Urząd Gminy Rojewo
  88-111 Rojewo 8
  Tel. 52 351 13 90, Fax 52 351 13 24
  e-mail: rojewo@rojewo.pl
  www.rojewo.pl
  www.bip.rojewo.pl

  Na terenie gminy zamieszkuje 4720 osób. Gmina Rojewo jest najmniejszą gminą powiatu inowrocławskiego pod względem liczby ludności, natomiast przedostatnią gminą pod względem powierzchni terenu (wyłączając gminę miejską Inowrocław).W skład sieci osadniczej wchodzi 28 miejscowości tworzących łącznie 17 sołectw.

  Gospodarka
  Na rozwój gminy duży wpływ mają dobrej jakości gleby w południowej części gminy, które kształtują silną pozycję rolnictwa na tym terenie, a także korzystne położenie w sąsiedztwie ośrodków miejskich Inowrocławia, Torunia i Bydgoszczy.

  Na obszarze Gminy Rojewo, mimo iż jest terenem, gdzie dominującą funkcję spełnia gospodarka rolna, występują także zakłady produkcyjne i usługowe. Podmioty gospodarcze skupione są głównie w branży przemysłu lekkiego oraz przetwórstwa rolno-spożywczego. Na terenie gminy powstała też duża ilość podmiotów o charakterze handlowym usługowym, których działalność oparta jest o świadczenie usług mieszkańcom.

  Przyroda
  Obszar gminy jest silnie zróżnicowany glebowo. Występują tu czarne ziemie kujawskie, lekkie piaski, iły, gleby gliniaste oraz torfowe. Sporą część terenu zajmują grunty leśne i lasy, w przeważającej części iglaste (98% powierzchni zajmuje sosna zwyczajna). Ścisłej ochronie podlega zarejestrowanych 6 pomników przyrody pozostających pod opieką Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Są to:
  • dąb szypułkowy w Olinnie Wielkim;
  • 4 dęby szypułkowe w Liszkowicach (grupa drzew);
   - dąb szypułkowy w Rojewicach;
  • 2 dęby szypułkowe w Zawiszynie;
  • 13 lip drobnolistnych w parku dworskim w Liszkowie (grupa drzew);
  • dwie robinie grochodrzewy w parku dworskim w Liszkowie;
  • jesion wyniosły parku dworskim w Liszkowie.

  W gminie Rojewo stosunkowo niewielką część powierzchni zajmują wody. Do najważniejszych cieków wodnych należy rzeka Zielona Struga, Kanał Chrośna, Kanał Jurancicki, Smyrnia Mała, a także kilka mniejszych strumieni rzecznych. W średnio bogatej faunie większość to zwierzęta leśne. Do najczęściej spotykanych zwierząt należą tu zające, lisy, sarny, dziki i borsuki. Z ptaków występują kukułki, dzięcioły, sójki, wilgi, zięby, sikorki, bociany czarno-białe, kaczki krzyżówki i cyranki.

  Lasy występujące na terenie gminy przyciągają wielu grzybiarzy, szczególnie późnym latem i jesienią. Na grzybobrania przyjeżdżają grzybiarze spoza terenu gminy.

  Zabytki
  Na terenie gminy Rojewo znajduje się jeden obiekt zabytkowy objęty ochroną na podstawie przepisów szczególnych. Jest to kościół parafialny pod wezwaniem świętej Anny w Liszkowie. Początki parafii sięgają przełomu XII i XIII w. Obecny kościół drewniany powstał na początku XVIII w. Najstarsze zapisy w księgach metrykalnych pochodzą z 1764 roku.

  Poza tym możemy wyróżnić następujące obiekty o charakterze zabytkowym:
  • romańsko-renesansowy kościół poewangelicki, a obecnie rzymskokatolicki pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych w Rojewie,
  • kościół po ewangelicki z XIX wieku pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rojewicach,
  • chatkę holenderską "mariawicka" w Rojewicach,
  • stanowisko archeologiczne na cmentarzu przykościelnym w miejscowości Płonkowo.

  Na terenie Gminy Rojewo warto odwiedzić też niezabytkowe obiekty historyczne. W Rojewie bez wątpienia należy zwiedzić romańsko-renesansowy kościół poewangelicki, a obecnie rzymsko-katolicki pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. Godna uwagi jest także "pastorówka" - teraz służy jako plebania. Obiekty położone są w zadbanym parku i przy dobrej pogodzie całość wygląda okazale.

  Kierujemy się na południowy-zachód gminy, mijamy kolejkę wąskotorową i docieramy do Liszkowa. Tu, po rozebranym w 1987 roku dworze ostały się już tylko szczątki okalających go ciągów komunikacyjnych, XIX-wieczna rządcówka, spichlerz i szkoła. W Liszkowie znajduje się także drewniany kościół pod wezwaniem św. Anny z 1713 r. oraz takaż dzwonnica z połowy XIX w. Zwróćmy także uwagę na kujawskie krzyże oraz kapliczki, te zadbane i pielęgnowane przez okolicznych mieszkańców, jak i te zapomniane i zaniedbane.

  Docieramy już do terenów leśnych, do Rojewic. Tam w przepięknej okolicy rozpoznajemy XIX-wieczny kościół poewangelicki pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz chatkę holenderską "mariawicką".