• News
 • Powiat
 • Położenie
 • Starosta i Zarząd Powiatu
 • Starosta Inowrocławski
 • Historia
 • Symbole
 • Zakres działalności
 • Drogi powiatowe
 • Projekty rządowe
 • Projekty europejskie
 • Rada powiatu
 • Skład Rady Powiatu
 • Komisje
 • Sesje
 • Transmisje video z sesji
 • Protokoły
 • Młodzieżowa Rada Powiatu
 • Gminy
 • Gmina Janikowo
 • Gmina Dąbrowa Biskupia
 • Gmina Gniewkowo
 • Gmina Kruszwica
 • Gmina Inowrocław
 • Gmina Pakość
 • Gmina Rojewo
 • Gmina Miasto Inowrocław
 • Gmina Złotniki Kujawskie
 • Ciekawy Powiat
 • Dawny Powiat Inowrocławski
 • Piękny Powiat Inowrocławski
 • Turystyczny Powiat Inowrocławski
 • Powiatowe Muzeum
 • Oddział Powiatowego Muzeum – Dom Rodziny Jana Kasprowicza
 • Kontakt
 • Dane teleadresowe
 • Wydziały
 • Wydarzenia 2024
 • Styczeń
 • Luty
 • ROK GENERAŁA SIKORSKIEGO
 • Aktualności
 • Z życia Generała
 • Galerie
 • Listy lotniczego korespondenta
 • Konkursy
 • Dokumenty
 • Dwór w Parchaniu
 • Filmy
 • 

  Dla energicznych i pomysłowych mieszkańców

  dział: Praca i Inwestycje / dodano: 09 - 02 - 2024

  Powiat Inowrocławski finansowo wspiera rozmaite wydarzenia organizowane przez pasjonatów działających w organizacjach pozarządowych. Dziś mija termin przyjmowania zgłoszeń.   

  Tylko w ubiegłym roku podpisano 45 umów, dzięki którym kilkuset mieszkańców mogło grać w koszykówkę, trenować piłkę nożną, śpiewać, grać w szachy, czy też uczestniczyć w rajdach rowerowych bądź pieszych.

  - Niezwykle cenię  znaczenie organizacji pozarządowych dla funkcjonowania naszego powiatu. Entuzjaści tam działający proponują i propagują ciekawe pomysły oraz starają się aktywizować lokalną społeczność. Dlatego co roku zwiększamy środki na ich cele - podkreśla Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska. 

  Rok temu dla organizacji pozarządowych przeznaczono w budżecie 130 tys. zł. W tym jest to już 200 tys. zł.

  Ofertę w ogłoszonym właśnie konkursie można składać na 6 rodzajów dziedzin: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (seniorów), kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyka i krajoznawstwo oraz ratownictwo i ochrona ludności.

  Termin przyjmowania ofert mija dziś o godz. 14.00. Można je składać w dwojaki sposób. Pierwszy - elektronicznie za pomocą generatora ofert dostępnego na stronie internetowej www.powiatinowroclawski.engo.org.pl i w wersji papierowej, stanowiącej wydruk z generatora, zawierający zgodną z wersją elektroniczną sumę kontrolną, podpisaną przez osoby uprawnione.

  Drugi - wersję papierową oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław lub złożyć osobiście w Kancelarii Głównej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, ul. Mątewska 17, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert - rodzaj zadania publicznego”.

  Datą złożenia oferty jest data dostarczenia do Kancelarii Głównej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, ul. Mątewska 17 (dla ofert składanych osobiście) lub data wpływu do Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, ul. Mątewska 17 (dla ofert wysyłanych pocztą).
  Warunki konkursu określone zostały przez Zarząd Powiatu w uchwale nr 1263/2024,  opublikowanej na stronie internetowej oraz w BIP-ie Powiatu Inowrocławskiego oraz wywieszonej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Mątewskiej 17 w Inowrocławiu.

  Tymczasem Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Inowrocławskiego na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dotacji dla organizacji pozarządowych i klubów sportowych na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Przedstawiciel Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK” Ryszard Konopka przedstawi informacje na temat udzielenia grantów z programu „Inicjuj z FIO 4.0” na rok 2024.

  Spotkanie odbędzie się dziś o godz. 15.00 w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Najświętszej Marii Panny 14 w  Inowrocławiu.

  Artykuł ukazał się w Przeglądzie Powiatu, Miast i Gmin 9 lutego 2024 r.