• News
 • Powiat
 • Położenie
 • Starosta i Zarząd Powiatu
 • Starosta Inowrocławski
 • Historia
 • Symbole
 • Zakres działalności
 • Drogi powiatowe
 • Projekty rządowe
 • Projekty europejskie
 • Dostępne konkursy/programy
 • Rada powiatu
 • Skład Rady Powiatu
 • Komisje
 • Sesje
 • Transmisje video z sesji
 • Protokoły
 • Młodzieżowa Rada Powiatu
 • Gminy
 • Gmina Janikowo
 • Gmina Dąbrowa Biskupia
 • Gmina Gniewkowo
 • Gmina Kruszwica
 • Gmina Inowrocław
 • Gmina Pakość
 • Gmina Rojewo
 • Gmina Miasto Inowrocław
 • Gmina Złotniki Kujawskie
 • Ciekawy Powiat
 • Dawny Powiat Inowrocławski
 • Piękny Powiat Inowrocławski
 • Turystyczny Powiat Inowrocławski
 • Powiatowe Muzeum
 • Oddział Powiatowego Muzeum – Dom Rodziny Jana Kasprowicza
 • Kontakt
 • Dane teleadresowe
 • Wydziały
 • Wydarzenia 2024
 • Styczeń
 • Luty
 • Marzec
 • Kwiecień
 • Maj
 • Czerwiec
 • ROK GENERAŁA SIKORSKIEGO
 • Aktualności
 • Z życia Generała
 • Galerie
 • Listy lotniczego korespondenta
 • Konkursy
 • Dokumenty
 • Dwór w Parchaniu
 • Filmy
 • 

  Druga Sesja Rady

  dział: Praca i Inwestycje / dodano: 07 - 06 - 2024

  Ustalenie składów stałych komisji samorządu i wybranie ich przewodniczących było najważniejszym tematem ubiegłotygodniowej sesji.    

  W obradach uczestniczyło 26 radnych, którzy m.in. po przyjęciu porządku obrad i protokołu obrad I sesji, rozpatrzyli i podjęli szereg uchwał.

  Najważniejszym punktem było ustalenie składów stałych komisji rady i wybranie ich przewodniczących. Komisji Rewizyjnej przewodniczy w obecnej kadencji radny Szymon Matkowski, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Leszek Sienkiewicz, Komisji Bezpieczeństwa, Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego - Jacek Rosa, Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich - Jolanta Mrówczyńska, Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu - Aleksandra Procek, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Marcin Wroński.

  Komisje będą pracować w 5-osobowych składach złożonych z radnych zarówno koalicji jak i opozycji.

  Zajmowano się też sprawami rynku pracy i współpracą z organizacjami pozarządowymi. Radni pochylili się również nad zmianami w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2024 rok, podjęli uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży. Zaakceptowano zmiany w statucie powiatowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

  Więcej informacji na stronie internetowej Powiatu Inowrocławskiego.    

  Artykuł ukazał się w Przeglądzie Powiatu, Miast i Gmin 7 czerwca 2024 r.