• News
 • Powiat
 • Położenie
 • Starosta i Zarząd Powiatu
 • Starosta Inowrocławski
 • Historia
 • Symbole
 • Zakres działalności
 • Drogi powiatowe
 • Projekty rządowe
 • Projekty europejskie
 • Rada powiatu
 • Skład Rady Powiatu
 • Komisje
 • Sesje
 • Transmisje video z sesji
 • Protokoły
 • Młodzieżowa Rada Powiatu
 • Gminy
 • Gmina Janikowo
 • Gmina Dąbrowa Biskupia
 • Gmina Gniewkowo
 • Gmina Kruszwica
 • Gmina Inowrocław
 • Gmina Pakość
 • Gmina Rojewo
 • Gmina Miasto Inowrocław
 • Gmina Złotniki Kujawskie
 • Ciekawy Powiat
 • Dawny Powiat Inowrocławski
 • Piękny Powiat Inowrocławski
 • Turystyczny Powiat Inowrocławski
 • Powiatowe Muzeum
 • Oddział Powiatowego Muzeum – Dom Rodziny Jana Kasprowicza
 • Kontakt
 • Dane teleadresowe
 • Wydziały
 • Wydarzenia 2024
 • Styczeń
 • Luty
 • ROK GENERAŁA SIKORSKIEGO
 • Aktualności
 • Z życia Generała
 • Galerie
 • Listy lotniczego korespondenta
 • Konkursy
 • Dokumenty
 • Dwór w Parchaniu
 • Filmy
 • 

  Pamięci Powstańców Styczniowych

  dział: Kultura i Historia / dodano: 22 - 01 - 2023

  160 lat temu pod zaborem rosyjskim, na terenie Królestwa Polskiego, wybuchło Powstanie Styczniowe. Z ziem objętych zaborem pruskim do powstania ruszyły setki ochotników. Przez granicę przesyłano broń, mundury i konie. Jednym z głównych ośrodków wspierających powstańców były ziemie dzisiejszego Powiatu Inowrocławskiego.   

  Spośród mieszkańców Inowrocławia znamy 19 mężczyzn którzy poszli do powstania, przeszli granicę i walczyli w powstańczych oddziałach. Dziesięciu z nich po upadku insurekcji zesłano na katorgę w głąb Rosji. Ci którzy dożyli Wolnej Polski traktowani byli jak bohaterowie.   

  Na terenie Powiatu Inowrocławskiego znajdują się groby Powstańców Styczniowych. W Inowrocławiu na cmentarzu Matki Boskiej odnajdziemy grób porucznika weterana Antoniego Grzymały-Łagiewskiego, który poszedł do powstania mając 19 lat. Walczył po dowództwem legendarnego Francuza Leona Younga de Blankenheima w kwietniu 1863 r. Po klęsce pod Brdowem, dołączył do oddziału Edmunda Taczanowskiego i bił się na pograniczu kujawsko-wielkopolskim, m.in. pod Ignacewem. Antoni Grzymała-Łagiewski doczekał wolności. W 1931 r. został odznaczony Krzyżem Niepodległości.   

  Na tym samym cmentarzu znajduje się również grób porucznika weterana 1863 r. Ignacego Wróblewskiego. Walczył on, mając 20 lat, w tym samym oddziale Leona Younga de Blankenheima. Poznał smak zwycięstwa po bitwie pod Nowym Dworem-Piotrkowem Kujawskim i gorycz klęski pod Brdowem. Trafił do rosyjskiej niewoli i był więziony w warszawskiej cytadeli. On także doczekał Wolnej i Niepodległej. W zbiorach Muzeum im. Jana Kasprowicza znajduje się wymowny drobiazg związany z Ignacym Wróblewskim. W 1938 r. na jego grobie ustawiono krzyż z charakterystyczną owalną emaliowaną tabliczką. Kiedy w XXI w. mogiłę odnawiano, dzięki przezorności redaktora Janusza Brodzińskiego, skromne epitafium trafiło do zbiorów powiatowego muzeum.   

  W Pakości znajdują się, co roku z okazji kolejnych rocznic przystrajane, groby Powstańców Styczniowych Jana Krzyżanowskiego i Baltazara Hankiewicza. Obaj poszli do powstania w wieku 26 lat. O ich życiu na razie nie wiemy nic ponadto, że walczyli w Powstaniu Styczniowym. W zestawieniu Zygmunta Czapli napisanym w 1938 r., znajdującym się w zbiorach Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, wzmiankowanych jest 45 grobów Powstańców Styczniowych, w większości zlokalizowanych na cmentarzach dzisiejszego Powiatu Inowrocławskiego. Ciekawe czy są jeszcze?