• News
 • Rada powiatu
 • Skład Rady Powiatu
 • Komisje
 • Sesje
 • Transmisje video z sesji
 • Protokoły
 • Młodzieżowa Rada Powiatu
 • Powiat
 • Starosta i Zarząd Powiatu
 • Wiesława Pawłowska
 • Położenie
 • Historia
 • Symbole
 • Zakres działalności
 • Drogi powiatowe
 • Projekty rządowe
 • Projekty europejskie
 • Gminy
 • Gmina Janikowo
 • Gmina Dąbrowa Biskupia
 • Gmina Gniewkowo
 • Gmina Kruszwica
 • Gmina Inowrocław
 • Gmina Pakość
 • Gmina Rojewo
 • Gmina Miasto Inowrocław
 • Gmina Złotniki Kujawskie
 • Ciekawy Powiat
 • Dawny Powiat Inowrocławski
 • Piękny Powiat Inowrocławski
 • Turystyczny Powiat Inowrocławski
 • Powiatowe Muzeum
 • Przetargi i inwestycje
 • Kontakt
 • Dane teleadresowe
 • Wydziały
 • Wydarzenia 2023
 • Styczeń
 • Luty
 • Marzec
 • Kwiecień
 • Maj
 • ROK GENERAŁA SIKORSKIEGO
 • Aktualności
 • Z życia Generała
 • Galerie
 • Konkursy
 • Dokumenty
 • Dwór w Parchaniu
 • Filmy
 • 

  Przed wojskiem – kwalifikacje

  dział: Bezpieczeństwo / dodano: 26 - 05 - 2023

  Do 22 czerwca w Powiecie Inowrocławskim potrwają tzw. kwalifikacje wojskowe. Ich celem jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszających się „na ochotnika”.   

  Powiatowa Komisja Lekarska w Inowrocławiu obejmująca: miasto Inowrocław, gminy Inowrocław, Kruszwicę, Janikowo, Pakość, Złotniki Kujawski, Rojewo, Gniewkowo i Dąbrowę Biskupią, pracuje w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 133A (budynek sąsiadujący z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej).

  Do osobistego stawienia się przed nią zobowiązani są wszyscy mężczyźni urodzeni w 2004 r. oraz w latach 1999-2003, którzy nie posiadają do tej pory określonej zdolności do czynnej służby wojskowej, a także osoby, które w latach 2021-2022 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, oraz te osoby które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności.

  Przed komisją powinny także stawić się kobiety urodzone w latach 1999-2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety, pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

  Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się osoby, które ukończyły 18 lat życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia oraz zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60. rok życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

  Każda osoba, która ma obowiązek stawić się przed komisją, otrzyma imienne wezwanie od burmistrza, wójta lub prezydenta miasta z informacją o terminie i miejscu, w którym powinna się stawić oraz dokumentach, które powinna ze sobą zabrać.   

  Artykuł ukazał się w Przeglądzie Powiatu, Miast i Gmin 26 maja 2023 r.