• News
 • Powiat
 • Położenie
 • Starosta i Zarząd Powiatu
 • Starosta Inowrocławski
 • Historia
 • Symbole
 • Zakres działalności
 • Drogi powiatowe
 • Projekty rządowe
 • Projekty europejskie
 • Dostępne konkursy/programy
 • Rada powiatu
 • Skład Rady Powiatu
 • Komisje
 • Sesje
 • Transmisje video z sesji
 • Protokoły
 • Młodzieżowa Rada Powiatu
 • Gminy
 • Gmina Janikowo
 • Gmina Dąbrowa Biskupia
 • Gmina Gniewkowo
 • Gmina Kruszwica
 • Gmina Inowrocław
 • Gmina Pakość
 • Gmina Rojewo
 • Gmina Miasto Inowrocław
 • Gmina Złotniki Kujawskie
 • Ciekawy Powiat
 • Dawny Powiat Inowrocławski
 • Piękny Powiat Inowrocławski
 • Turystyczny Powiat Inowrocławski
 • Powiatowe Muzeum
 • Oddział Powiatowego Muzeum – Dom Rodziny Jana Kasprowicza
 • Kontakt
 • Dane teleadresowe
 • Wydziały
 • Wydarzenia 2024
 • Styczeń
 • Luty
 • Marzec
 • Kwiecień
 • Maj
 • Czerwiec
 • ROK GENERAŁA SIKORSKIEGO
 • Aktualności
 • Z życia Generała
 • Galerie
 • Listy lotniczego korespondenta
 • Konkursy
 • Dokumenty
 • Dwór w Parchaniu
 • Filmy
 • 

  Rowerami po dawnych torach kolejowych

  dział: Turystyka i przyroda / dodano: 19 - 07 - 2021

  We wtorek w Strzelnie Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska uczestniczyła w uroczystym podpisaniu listu intencyjnego dotyczącego inicjatywy samorządowej na rzecz nieodpłatnego przejęcia nieczynnej  linii kolejowej  nr 231 na odcinku Mogilno – Kruszwica z przeznaczeniem na ścieżki pieszo-rowerowe łączące Powiat Mogileński i Powiat Inowrocławski.

  List ten wraz ze Starostą Inowrocławskim podpisywali: Starosta Mogileński  Bartosz Nowacki oraz Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński.

  - Rozpoczynamy współpracę, która będzie miała korzyści dla naszych samorządów i mieszkańców.  Cieszę się z tej inicjatywy, bo przyczyni się ona niewątpliwie do rozwoju turystycznego i kulturalnego naszych regionów oraz ich promocji – mówi Starosta Wiesława Pawłowska.

  Przewozy pasażerskie na linii nr 231 zostały zawieszone w latach 90. XX w. z powodu znikomego popytu na usługi oraz pogarszającego się stanu infrastruktury. Obecnie na odcinku Mogilno - Kruszwica stan infrastruktury kolejowej jest niedostateczny do przywrócenia na nim ruchu pasażerskiego. Linia jest niezelektryfikowana, jednotorowa oraz nieprzejezdna. Postępująca dewastacja linii kolejowej nie służy krajobrazowi regionu.

  W liście intencyjnym samorządowców czytamy: „Wspólne przejęcie linii nr 231 pozwoliłoby połączyć trzy gminy w Powiecie Mogileńskim oraz gminę Kruszwica w Powiecie Inowrocławskim. Pozytywna wola samorządów pozwoli stworzyć w przyszłości ścieżkę pieszo-rowerową o długości ok. 43 km. Przyczyni się to do udostępnienia cennych obszarów przyrodniczych i kulturowych oraz promocji regionu. Korzyści płynące z integracji środowisk samorządowych na rzecz rozwoju regionu, gdzie dąży się  do  jak  najlepszego wykorzystania wspólnego potencjału jest niewątpliwie istotnym przedsięwzięciem, dlatego deklarujemy nasz czynny udział w tym procesie oraz w późniejszej wspólnej budowie ścieżek pieszo-rowerowych. Głęboko wierzymy, że głos samorządów lokalnych zostanie uwzględniony, a wsparcie i uproszczenie procesu nieodpłatnego przejęcia nieczynnej infrastruktury kolejowej umożliwi realizację tego przedsięwzięcia”.