• News
 • Powiat
 • Położenie
 • Starosta i Zarząd Powiatu
 • Starosta Inowrocławski
 • Historia
 • Symbole
 • Zakres działalności
 • Drogi powiatowe
 • Projekty rządowe
 • Projekty europejskie
 • Dostępne konkursy/programy
 • Rada powiatu
 • Skład Rady Powiatu
 • Komisje
 • Sesje
 • Transmisje video z sesji
 • Protokoły
 • Młodzieżowa Rada Powiatu
 • Gminy
 • Gmina Janikowo
 • Gmina Dąbrowa Biskupia
 • Gmina Gniewkowo
 • Gmina Kruszwica
 • Gmina Inowrocław
 • Gmina Pakość
 • Gmina Rojewo
 • Gmina Miasto Inowrocław
 • Gmina Złotniki Kujawskie
 • Ciekawy Powiat
 • Dawny Powiat Inowrocławski
 • Piękny Powiat Inowrocławski
 • Turystyczny Powiat Inowrocławski
 • Powiatowe Muzeum
 • Oddział Powiatowego Muzeum – Dom Rodziny Jana Kasprowicza
 • Kontakt
 • Dane teleadresowe
 • Wydziały
 • Wydarzenia 2024
 • Styczeń
 • Luty
 • Marzec
 • Kwiecień
 • Maj
 • ROK GENERAŁA SIKORSKIEGO
 • Aktualności
 • Z życia Generała
 • Galerie
 • Listy lotniczego korespondenta
 • Konkursy
 • Dokumenty
 • Dwór w Parchaniu
 • Filmy
 • 

  Stypendyści mają tylko kilka dni

  dział: Edukacja / dodano: 15 - 09 - 2023

  Jeszcze przez kilka dni uczniowie szkół Powiatu Inowrocławskiego mogą zgłaszać wnioski o stypendium. Termin ich przyjmowania mija 20 września.   

  Stypendium przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej ucznia i ma charakter motywacyjny.

  - Ma na celu pobudzenie, ujawnienie i wspieranie zdolności i talentów młodzieży szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski. Stypendia te promują osiągnięcia edukacyjne uzdolnionej młodzieży. Jednocześnie stanowią dodatkowy czynnik motywujący ich do dalszej nauki i rozwijania uzdolnień – mówi Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska.

  Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne wyniki w nauce przysługuje uczniom, którzy w poprzednim roku szkolnym uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 i co najmniej bardzo dobre zachowanie oraz byli m.in. laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej uprawniającej do zwolnienia z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu czy laureatami lub finalistami olimpiady zawodowej albo turnieju uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego.

  O stypendium za wyniki artystyczne indywidualne lub zespołowe mogą natomiast ubiegać się uczniowie, którzy są uzdolnieni przynajmniej w jednej z dziedzin: muzycznej, plastycznej, teatralnej, filmowej, fotograficznej, tanecznej lub literaturze, rozwijają swoje uzdolnienia, w poprzednim roku szkolnym osiągnęli znaczące sukcesy i mieli średnią ocen co najmniej 4,5 i co najmniej bardzo dobre zachowanie.

  O stypendium za wybitne wyniki sportowe indywidualne lub zespołowe mogą starać się ci, którzy w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku mieli średnią ocen co najmniej 4,0 i co najmniej bardzo dobre zachowanie oraz m.in. zdobyli mistrzostwo województwa lub zajęli 1., 2., lub 3. miejsce na szczeblu ogólnopolskim w zawodach organizowanych lub współorganizowanych przez Szkolny Związek Sportowy czy brali udział w zawodach sportowych na szczeblu międzynarodowym lub zajęli 1., 2., lub 3. miejsce na szczeblu ogólnopolskim we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia.

  Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, od września do czerwca danego roku szkolnego. Miesięczna wysokość to 200 złotych.

  Wniosek o przyznanie stypendium wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie określonych kryteriów należy złożyć do 20 września w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Wnioskodawcą może być rodzic lub opiekun prawny ucznia, a w przypadku uczniów pełnoletnich – uczeń.

  Uchwała w sprawie stypendium publikowana  jest w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Inowrocławskiego http://www.bip.inowroclaw.powiat.pl w zakładce: Załatwianie spraw/Edukacja, Sport i Zdrowie/Stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski.

  Artykuł ukazał się w Przeglądzie Powiatu, Miast i Gmin 15 września 2023 r.