• News
 • Powiat
 • Położenie
 • Starosta i Zarząd Powiatu
 • Starosta Inowrocławski
 • Historia
 • Symbole
 • Zakres działalności
 • Drogi powiatowe
 • Projekty rządowe
 • Projekty europejskie
 • Rada powiatu
 • Skład Rady Powiatu
 • Komisje
 • Sesje
 • Transmisje video z sesji
 • Protokoły
 • Młodzieżowa Rada Powiatu
 • Gminy
 • Gmina Janikowo
 • Gmina Dąbrowa Biskupia
 • Gmina Gniewkowo
 • Gmina Kruszwica
 • Gmina Inowrocław
 • Gmina Pakość
 • Gmina Rojewo
 • Gmina Miasto Inowrocław
 • Gmina Złotniki Kujawskie
 • Ciekawy Powiat
 • Dawny Powiat Inowrocławski
 • Piękny Powiat Inowrocławski
 • Turystyczny Powiat Inowrocławski
 • Powiatowe Muzeum
 • Oddział Powiatowego Muzeum – Dom Rodziny Jana Kasprowicza
 • Kontakt
 • Dane teleadresowe
 • Wydziały
 • Wydarzenia 2024
 • Styczeń
 • Luty
 • ROK GENERAŁA SIKORSKIEGO
 • Aktualności
 • Z życia Generała
 • Galerie
 • Listy lotniczego korespondenta
 • Konkursy
 • Dokumenty
 • Dwór w Parchaniu
 • Filmy
 • 

  Szpitale powiatowe potrzebują natychmiastowej restrukturyzacji finansowej

  dział: Sport i zdrowie / dodano: 17 - 03 - 2023

  Dziś w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu odbyło się spotkanie powiatów województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące tragicznej sytuacji finansowej powiatowych szpitali w naszym regionie. Obradom przewodniczył Krzysztof Maćkiewicz Starosta Wąbrzeski, a rolę gospodarza pełniła Wiesława Pawłowska Starosta Inowrocławski.

  W Sali Sesyjnej Rady Powiatu Inowrocławskiego spotkali się przede wszystkim starostowie z województwa kujawsko-pomorskiego i przedstawiciele powiatowych szpitali. W tym gronie wypracowano wspólne stanowisko konwentu powiatów w sprawie podjęcia działań zmierzających do restrukturyzacji zadłużenia szpitali powiatowych i poprawy funkcjonowania służby zdrowia w naszym kraju.

  - Powiat Inowrocławski boryka się z tym problemem już od dawna, a nasz szpital jest szczególny – duży, wielospecjalistyczny i o wielkim znaczeniu w regionie, dlatego byliśmy inicjatorem wspólnego apelu samorządów. Wzywamy rząd do niezwłocznych działań, które doprowadzą do tego, że pacjent będzie umiejscowiony na najważniejszej pozycji i będziemy mogli zapewnić bezpieczeństwo naszym mieszkańcom – powiedziała Wiesława Pawłowska Starosta Inowrocławski.

  - Patrząc z punktu widzenia samorządów jako organów tworzących, mamy problem z bilansowaniem wydatków bieżących i kurczą się możliwości pomocy szpitalom - mówił Piotr Boiński Starosta Brodnicki

  - Szpital jest powołany przez jednostkę samorządu ale nie funkcjonuje w oderwaniu od realiów ekonomicznych. Możliwości finansowania kapitałami obcymi przy braku rentowności świadczeń kończą się - oceniał Eligiusz Patalas Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

  - W tym roku wyraźnie pogarsza się sytuacja finansowa szpitali. Już pierwsze podsumowania tego roku to potwierdzają i sytuacja jest dynamiczna – podkreśliła Emilia Choma, Prezes Zarządu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Wąbrzeźnie - Niech to nasze spotkanie będzie takim alertem do społeczeństwa, bo nasza służba zdrowia zmierza do katastrofy. Mówię tak ponieważ nie jestem pewien czy wszyscy o tym wiedzą, my w Powiecie Inowrocławskim mamy tego świadomość – alarmował Wojciech Klimaszewski Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Inowrocławskiego.

  - Związek Powiatów Polskich wraz z innymi partnerami pracuje nad rozwiązaniem legislacyjnym mającym na celu wprowadzenie podstawowego mechanizmu, który zobowiązałby Agencję Oceny Technologii Medycznych Taryfikacji do zwiększenia wyceny świadczeń powiązanej z inflacją wektorową w ochronie zdrowia. Takie rozwiązanie zostanie przedstawione w ciągu najbliższych dwóch tygodni - mówiła Bernadeta Skóbel, Radca Prawny Związku Powiatów Polskich

  Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wezwania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do zdecydowanych działań dla restrukturyzacji finansów szpitali powiatowych.

  Szpitale powiatowe w Polsce znajdują się w tragicznym położeniu, z jednej strony są jedynymi szpitalami dla mieszkańców powiatów, z drugiej zaś zmagają się z narastającym problemem nierentowności świadczeń medycznych i wzrastającym zadłużeniem finansowym. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest zbyt niska wycena świadczonych usług medycznych, nieadekwatna do kosztów ich świadczenia. Poważnym problemem dla prawidłowego funkcjonowania placówek jest także inflacja na poziomie 17%, będąca obciążeniem dla wielu sektorów gospodarki oraz służby zdrowia.
  Podmioty lecznicze nie są w stanie poradzić sobie z rozwiązaniem tej bardzo trudnej sytuacji oraz rosnącym zadłużeniem. W celu zapewnienia konstytucyjnego prawa do ochrony życia i zdrowia, Rząd RP winien natychmiast pomóc szpitalom, gdyż nie będą w stanie zaspokajać potrzeb naszego społeczeństwa w realizacji swej działalności statutowej i utrzymywania dostępności, chociażby na dotychczasowym poziomie.
  Odwołując się do podstawowych praw człowieka i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, my, przedstawiciele samorządów powiatów województwa kujawsko-pomorskiego:
  - apelujemy o natychmiastowe podjęcie działań zmierzających do restrukturyzacji zadłużenia finansowego szpitali powiatowych w celu poprawy funkcjonowania służby zdrowia w naszym kraju,
  - apelujemy o podwyższenie wyceny świadczeń medycznych, realnie do faktycznych kosztów ich świadczenia,
  - apelujemy o zapewnienie szpitalom środków finansowych na pokrycie w całości podwyżek wynagrodzeń wszystkich pracowników podmiotów leczniczych oraz zabezpieczenie środków na zwiększenie wartości zawieranych kontraktów.
  Brak reakcji ze strony Rządowej, w bliskiej perspektywie doprowadzi do znacznego ograniczenia dostępności obywateli do świadczeń zdrowotnych i nie zagwarantuje bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom naszego kraju. Jest to odpowiedzialność polityczna i społeczna Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.


  Podczas spotkania w Inowrocławiu zwrócono również uwagę na konieczność:
  - uzgodnienia z Izbą Lekarską metodologii i ujednolicenia zasad wynagradzania pracowników najwyższego szczebla medycznego we wszystkich placówkach,
  - zapłaty w 100% za nadwykonania świadczeń medycznych (aktualnie jest to 60%) oraz pełnego ryczałtu w przypadku niepełnego jego wykonania,
  - ustalenia uproszczonych zasad zatrudnienia w polskich placówkach obcokrajowców i dopuszczenia ich do wykonywania zawodów medycznych przez Izby Lekarskie bez szczególnych warunków,
  - jak najszybszego wprowadzenia w życie zapisów wynikających z Obwieszczenia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z 13 lipca 2022 r. w sprawie rekomendacji nr 65/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany sposobu poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Chodzi o zmiany zakresie wyceny poprzez urealnienie wyceny na bazie analizy sytuacji finansowej podmiotów leczniczych, w tym wynagrodzeń, zaległości finansowych, zobowiązań bieżących, płynności finansowej.