• News
 • Powiat
 • Położenie
 • Starosta i Zarząd Powiatu
 • Starosta Inowrocławski
 • Historia
 • Symbole
 • Zakres działalności
 • Drogi powiatowe
 • Projekty rządowe
 • Projekty europejskie
 • Dostępne konkursy/programy
 • Rada powiatu
 • Skład Rady Powiatu
 • Komisje
 • Sesje
 • Transmisje video z sesji
 • Protokoły
 • Młodzieżowa Rada Powiatu
 • Gminy
 • Gmina Janikowo
 • Gmina Dąbrowa Biskupia
 • Gmina Gniewkowo
 • Gmina Kruszwica
 • Gmina Inowrocław
 • Gmina Pakość
 • Gmina Rojewo
 • Gmina Miasto Inowrocław
 • Gmina Złotniki Kujawskie
 • Ciekawy Powiat
 • Dawny Powiat Inowrocławski
 • Piękny Powiat Inowrocławski
 • Turystyczny Powiat Inowrocławski
 • Powiatowe Muzeum
 • Oddział Powiatowego Muzeum – Dom Rodziny Jana Kasprowicza
 • Kontakt
 • Dane teleadresowe
 • Wydziały
 • Wydarzenia 2024
 • Styczeń
 • Luty
 • Marzec
 • Kwiecień
 • Maj
 • ROK GENERAŁA SIKORSKIEGO
 • Aktualności
 • Z życia Generała
 • Galerie
 • Listy lotniczego korespondenta
 • Konkursy
 • Dokumenty
 • Dwór w Parchaniu
 • Filmy
 • 

  W poniedziałek rusza rekrutacja do klas I szkół ponadpodstawowych

  dział: Edukacja / dodano: 09 - 05 - 2024

  Powiat Inowrocławski przygotował dla absolwentów szkół podstawowych ponad 700 miejsc w 14 szkołach publicznych. Planuje się utworzenie 9 oddziałów klasy I w liceach ogólnokształcących, 11 oddziałów w technikach oraz 3 oddziałów w szkołach branżowych I stopnia.   

  Przypominamy najważniejsze terminy rekrutacji:

  13 maja 2024 r. – 14 czerwca 2024 r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do klas I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia

  25 czerwca 2024 r. – 9 lipca 2023 r. do godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

  16 lipca 2024 r. godz. 12:00 - podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

  do 19 lipca 2024 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie woli nauki w szkole, do której uczeń został zakwalifikowany w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku technikum i branżowej szkoły I stopnia – także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu

  22 lipca 2024 r. godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych    

  Rekrutacja do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski odbywa się z użyciem systemu elektronicznego dostępnego pod linkiem: https://inowroclaw.edu.com.pl/kandydat   

  Kandydat może wybrać 3 szkoły, w każdej z wybranych szkół – dowolną liczbę oddziałów. Wypełniony w systemie do rekrutacji wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć tylko w szkole pierwszego wyboru.