• News
 • Powiat
 • Położenie
 • Starosta i Zarząd Powiatu
 • Starosta Inowrocławski
 • Historia
 • Symbole
 • Zakres działalności
 • Drogi powiatowe
 • Projekty rządowe
 • Projekty europejskie
 • Rada powiatu
 • Skład Rady Powiatu
 • Komisje
 • Sesje
 • Transmisje video z sesji
 • Protokoły
 • Młodzieżowa Rada Powiatu
 • Gminy
 • Gmina Janikowo
 • Gmina Dąbrowa Biskupia
 • Gmina Gniewkowo
 • Gmina Kruszwica
 • Gmina Inowrocław
 • Gmina Pakość
 • Gmina Rojewo
 • Gmina Miasto Inowrocław
 • Gmina Złotniki Kujawskie
 • Ciekawy Powiat
 • Dawny Powiat Inowrocławski
 • Piękny Powiat Inowrocławski
 • Turystyczny Powiat Inowrocławski
 • Powiatowe Muzeum
 • Oddział Powiatowego Muzeum – Dom Rodziny Jana Kasprowicza
 • Kontakt
 • Dane teleadresowe
 • Wydziały
 • Wydarzenia 2024
 • Styczeń
 • Luty
 • Marzec
 • Kwiecień
 • ROK GENERAŁA SIKORSKIEGO
 • Aktualności
 • Z życia Generała
 • Galerie
 • Listy lotniczego korespondenta
 • Konkursy
 • Dokumenty
 • Dwór w Parchaniu
 • Filmy
 • 

  Ważne problemy na powiatowej sesji

  dział: Praca i Inwestycje / dodano: 29 - 03 - 2024

  Sprawami finansowymi zajmowali się na przedostatniej sesji w tej kadencji radni Powiatu Inowrocławskiego. Omawiano też kwestie bezpieczeństwa i pomocy społecznej.   

  Dochody wzrosły o blisko 20 mln zł mln zł, co stanowi je głównie subwencja oświatowa ministra finansów na podwyżki dla nauczycieli. Ministerstwo Obrony Narodowej przeznaczyło 73 tys. zł dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza na program Cyber.Mil. z klasą. Wojewoda zwiększył też dotację na zadania zlecone na bieżący rok kwotą ponad 407 tys. zł.

  Zawarto porozumienie z marszałkiem na dopłaty do biletów ulgowych w transporcie autobusowym w kwocie 240 tys. zł. Umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji zapewni środki w wysokości 681 tys. zł na praktyki uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich i I LO.

  Wydatki zwiększą się o 21,5 mln zł. 700 tys. zł przeznaczonych zostanie na remonty dróg powiatowych. Uruchomiono też 150 tys. zł rezerwy budżetowej na modernizację „Orlika” w Mątwach.

  Radni zapoznali się też ze sprawami związanymi ze służbą zdrowia i kulturą. Przyjęli sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka i Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

  W dalszej części przyjęto sprawozdania komendantów policji i straży pożarnej z działalności tych służb w 2023 r. Komendant Powiatowy Policji w Inowrocławiu poinformował, że w 2023 r. w porównaniu z 2022 odnotowano wzrost o 88 wszczętych ogółem śledztw. Odnotowano nieco więcej postępowań o przestępstwa kryminalne, włamań i przestępstw narkotykowych, mniej rozbojów, a liczba bójek, kradzieży mienia i kradzieży pojazdów była na podobnym poziomie. Trzeba jednak przyznać, że kradzieże pojazdów zdarzają się teraz sporadycznie. W 2023 r. odnotowano ich 9. W 2023 r. zaistniały 1863 zdarzenia drogowe, z czego 1743 to kolizje, a 120 to wypadki. W zdarzeniach tych 150 osób doznało obrażeń ciała, a 10 poniosło śmierć.

  Z informacji przekazanych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu wynika, że zmalała liczba interwencji. W 2023 r. było ich 1836, a rok wcześniej 2606. Jeśli chodzi o pożary to w 2023 r. odnotowano ich 397, a 451 w 2022 r. W których gminach było najwięcej zdarzeń? Z 1822 zdarzeń na terenie powiatu najwięcej – 641 miało miejsce w Inowrocławiu, do 284 zdarzeń doszło w Kruszwicy, 239 miało miejsce w Gniewkowie, 176 w Gminie Inowrocław, 151 w Pakości, a 110 w Janikowie.

  Na zakończenie radni zapoznali się m.in. z działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu. W 2023 r. w Powiecie Inowrocławskim funkcjonowało 5 domów społecznych, w których przebywało średnio 436 mieszkańców. Od 2010 r. przy centrum działa też Ośrodek Interwencji Kryzysowej. W minionym roku z pomocy jego specjalistów skorzystało 540 osób i podjęto 1952 interwencje. W Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Jaksicach przebywało w minionym roku 38 osób, w tym 14 kobiet i 24 dzieci. W rodzinach zastępczych w minionym roku przebywały 364 dzieci. W strukturach Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny funkcjonuje obecnie 7 placówek opiekuńczo-wychowawczych. Razem to 98 miejsc dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodziców.

  Artykuł ukazał się w Przeglądzie Powiatu, Miast i Gmin 29 marca 2024 r.