• News
 • Powiat
 • Położenie
 • Starosta i Zarząd Powiatu
 • Starosta Inowrocławski
 • Historia
 • Symbole
 • Zakres działalności
 • Drogi powiatowe
 • Projekty rządowe
 • Projekty europejskie
 • Rada powiatu
 • Skład Rady Powiatu
 • Komisje
 • Sesje
 • Transmisje video z sesji
 • Protokoły
 • Młodzieżowa Rada Powiatu
 • Gminy
 • Gmina Janikowo
 • Gmina Dąbrowa Biskupia
 • Gmina Gniewkowo
 • Gmina Kruszwica
 • Gmina Inowrocław
 • Gmina Pakość
 • Gmina Rojewo
 • Gmina Miasto Inowrocław
 • Gmina Złotniki Kujawskie
 • Ciekawy Powiat
 • Dawny Powiat Inowrocławski
 • Piękny Powiat Inowrocławski
 • Turystyczny Powiat Inowrocławski
 • Powiatowe Muzeum
 • Oddział Powiatowego Muzeum – Dom Rodziny Jana Kasprowicza
 • Kontakt
 • Dane teleadresowe
 • Wydziały
 • Wydarzenia 2024
 • Styczeń
 • Luty
 • ROK GENERAŁA SIKORSKIEGO
 • Aktualności
 • Z życia Generała
 • Galerie
 • Listy lotniczego korespondenta
 • Konkursy
 • Dokumenty
 • Dwór w Parchaniu
 • Filmy
 • 

  Wyrównujemy różnice

  dział: Sport i zdrowie / dodano: 09 - 02 - 2024

  Powiat Inowrocławski po raz kolejny pełni funkcję realizatora „Programu wyrównywania różnic między regionami III” finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.   

  Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

  Oto obszary programu, które będą realizowane w 2024 r. przez Powiat Inowrocławski: obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania; obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych; obszar D – likwidacja barier transportowych; obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.

  Adresatami pomocy mogą być dla: obszaru B  – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy; obszaru C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe; obszaru D: placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych; obszaru F – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.

  Wysokość dofinansowania – w zależności od obszaru - wynosi m.in. do 176 000 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy, do 74 500zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni   socjalnej osób prawnych, do 144 000 zł na likwidację barier transportowych dla samochodów osobowych i do 351 500 zł dla autobusów, do 70% kosztów realizacji projektu i nie więcej niż 17 500 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu i nie więcej niż 192 000zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.

  Kompletne i podpisane wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej należy składać na  formularzu wniosku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, ul. Mątewska 17, 88‑100 Inowrocław (Kancelaria Ogólna, p. 012), natomiast wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać na adres Wydziału Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich: integracja_ue@inowroclaw.powiat.pl, do dnia 21 lutego 2024 r.

  Procedury realizacji programu oraz załączniki dostępne są na stronie Powiatu Inowrocławskiego, w zakładce „Projekty rządowe”.

  Szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, tel. (52) 35 92 327, (52) 35 92 328.   

  Artykuł ukazał się w Przeglądzie Powiatu, Miast i Gmin 9 lutego 2024 r.