• News
 • Powiat
 • Położenie
 • Starosta i Zarząd Powiatu
 • Starosta Inowrocławski
 • Historia
 • Symbole
 • Zakres działalności
 • Drogi powiatowe
 • Projekty rządowe
 • Projekty europejskie
 • Dostępne konkursy/programy
 • Rada powiatu
 • Skład Rady Powiatu
 • Komisje
 • Sesje
 • Transmisje video z sesji
 • Protokoły
 • Młodzieżowa Rada Powiatu
 • Gminy
 • Gmina Janikowo
 • Gmina Dąbrowa Biskupia
 • Gmina Gniewkowo
 • Gmina Kruszwica
 • Gmina Inowrocław
 • Gmina Pakość
 • Gmina Rojewo
 • Gmina Miasto Inowrocław
 • Gmina Złotniki Kujawskie
 • Ciekawy Powiat
 • Dawny Powiat Inowrocławski
 • Piękny Powiat Inowrocławski
 • Turystyczny Powiat Inowrocławski
 • Powiatowe Muzeum
 • Oddział Powiatowego Muzeum – Dom Rodziny Jana Kasprowicza
 • Kontakt
 • Dane teleadresowe
 • Wydziały
 • Wydarzenia 2024
 • Styczeń
 • Luty
 • Marzec
 • Kwiecień
 • Maj
 • ROK GENERAŁA SIKORSKIEGO
 • Aktualności
 • Z życia Generała
 • Galerie
 • Listy lotniczego korespondenta
 • Konkursy
 • Dokumenty
 • Dwór w Parchaniu
 • Filmy
 • Którą szkołę wybrać ?

  Oferta edukacyjna

  Drodzy Uczniowie klas VIII  Szkół Podstawowych!

  Szkoły ponadpodstawowe w Powiecie Inowrocławskim są wyjątkowe. Każda z nich ma coś, co wyróżnia ją od pozostałych, choć są też elementy je łączące - przede wszystkim świetna, pełna życzliwości i zrozumienia atmosfera oraz znakomici, pełni pasji, wiedzy i chęci podzielenia się nią nauczyciele, którzy zawsze znajdą dla Was czas!
  Dzięki temu zajęcia w powiatowych szkołach są ciekawe, różnorodne, a uczniowie na nich absolutnie się nie nudzą. Kiedy dodamy do tego systematycznie modernizowaną bazę szkolną, remontowane klasy lekcyjne, dysponujące nowoczesnym wyposażeniem, nabieram przekonania, że całe to otoczenie wręcz zachęca do nauki. Szkoły na kilka lat staną się dla Was przecież drugim domem i pragniemy, abyście się w nich dobrze czuli.
  W liceach spotkacie się z nauczycielami, owszem, wymagającymi, ale przede wszystkim takimi, którzy przekażą wielką wiedzę, dzięki której egzamin na wymarzone przez Was studia będzie formalnością. 
  W technikach oraz szkołach branżowych staniecie się fachowcami w wybranych przez Was dziedzinach i szybko znajdziecie dobrze płatną pracę. Staramy się bowiem, aby oferta w szkołach ponadpodstawowych była adekwatna do zapotrzebowania i do aktualnych trendów na rynku pracy. 
  W każdej ze szkół będziecie również mogli rozszerzać swoje zainteresowania, brać udział w zajęciach pozalekcyjnych, uprawiać sport.
  Jestem przekonana, że w naszej szerokiej ofercie znajdziecie placówkę odpowiednią dla siebie. Życzę dobrych wyborów oraz powodzenia w nauce!

                                                               Wiesława Pawłowska   
  Starosta Inowrocławski  Powiat Inowrocławski przygotował dla absolwentów szkół podstawowych ponad 700 miejsc w 14 szkołach publicznych. Planuje się utworzenie 9 oddziałów klasy I w liceach ogólnokształcących, 11 oddziałów w technikach oraz 3 oddziałów w szkołach branżowych I stopnia.

  Przypominamy najważniejsze terminy rekrutacji:
  13 maja 2024 r. – 14 czerwca 2024 r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do klas I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia
  25 czerwca 2024 r. – 9 lipca 2023 r. do godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  16 lipca 2024 r. godz. 12:00 - podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  do 19 lipca 2024 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie woli nauki w szkole, do której uczeń został zakwalifikowany w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku technikum i branżowej szkoły I stopnia – także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  22 lipca 2024 r. godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych Rekrutacja do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski odbywa się z użyciem systemu elektronicznego dostępnego pod linkiem.
  Kandydat może wybrać 3 szkoły, w każdej z wybranych szkół – dowolną liczbę oddziałów. Wypełniony w systemie do rekrutacji wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć tylko w szkole pierwszego wyboru.

  Którą szkołę wybrać ?

  Wybierz dział:

  I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi

  I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu to najstarsza szkoła na Kujawach, która w 2024 roku świętować będzie swoje 170-lecie. W gronie swoich absolwentów i wychowanków ma wielu zasłużonych Polaków, jak chociażby samego Jana Kasprowicza, prymasa Polski kard. Józefa Glempa czy znanego ...

  II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu

  II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu to miejsce, w której tradycją stało się łączenie wysokiego poziomu nauczania z wyjątkową atmosferą szkoły. W Konopie nauczyciele wiedzą, jak ważne z perspektywy przyszłości uczniów jest dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego, dlatego dbają o jakość nauczania, nie zapominając o pasjach ...

  III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu

  Siłą inowrocławskiego III LO im. Królowej Jadwigi są jego uczniowie i absolwenci, którzy od lat tworzą wyjątkową społeczność szkolną. Niepowtarzalność Królówki budowana jest poprzez kultywowanie tradycji oraz podkreślenie indywidualności uczniów. To miejsce dobrej energii – poczuł ją każdy, kto przekroczył próg Królówki.Nasze liceum dba zarówno o ...

  Zespół Szkół Chemiczno- Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu

  Atuty szkoły: Doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska. Baza dydaktyczna szkoły: pracownie specjalistyczne i gabinety multimedialne z dostępem do internetu i tablicami interaktywnymi; 5 pracowni komputerowych; multimedialna pracownia językowa; biblioteka z Multimedialnym Centrum Informacji; nowoczesna sala konferencyjna; szkolna sala gimnastyczna, Hala Sportowa we współpracy z ...

  Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu

  Inowrocławski „Gastronomik” to nie tylko szkoła umożliwiająca zdobycie ciekawego zawodu, ale dająca możliwość rozwoju zainteresowań, przygotowująca do dalszej nauki i pracy.TECHNIKUMTechnik stylista:Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.Stylizacja ubioru i kreacja wizerunku.Technik żywienia i usług gastronomicznych ze specjalnością dietetyka i catering: Przygotowanie i wydawanie dań.Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.Technik hotelarstwa ze specjalnością organizacja ...

  Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu

  Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu to szkoła z kilkudziesięcioletnią tradycją. Ze względu na dominację kierunków mechanicznych nazywana jest potocznie „Mechanem”.   TECHNIKUMTechnik spawalnictwa NOWOŚĆ: Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych.Technik mechanik: na podbudowie kwalifikacji operator obrabiarek skrawających (CNC): Użytkowanie obrabiarek skrawających. Organizacja i ...

  Zespół Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu

  Szkoła to nowoczesna instytucja tworząca możliwości rozwoju zawodowego i osobistego. Od lat uczymy i pomagamy. Wierzymy, że każdy może osiągnąć sukces dlatego robimy wszystko, aby stało się to dla Ciebie jeszcze łatwiejsze. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną, opiniami abyś był pewien, że dobrze ...

  Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu

  Ponad 50-letnia obecność na rynku edukacyjnym, dobra opinia, osiągnięcia, a przede wszystkim liczba znajdujących pracę absolwentów i liczba uczniów kontynuujących naukę na uczelniach wyższych potwierdzają, że to szkoła, która gwarantuje jakość i doświadczenie w kształceniu zawodowym młodzieży.TECHNIKUMTechnik budownictwa:Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.Technik geodeta:Wykonywanie ...

  Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy

  Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy to szkoła z ogromną tradycją, starająca się zawsze utrzymywać wysoki poziom kształcenia oraz stwarzać przyjazną wszystkim uczniom atmosferę.OFERTA NA ROK SZKOLNY 2024/2025Technik logistyk - absolwent szkoły  powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym ...

  Zespół Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach

  Szkoła w Kobylnikach od dziesiątków lat ma swój udział w kreowaniu pozytywnej rzeczywistości. Rolnictwo wpisane jest w jej tożsamość od samego początku. Obecnie kształci techników weterynarii, rolników i leśników.Dysponuje internatem szkolnym, który jest wyremontowany i dobrze wyposażony. Zapewnia wyżywienie przygotowywane przez Pałac w Kobylnikach.Prowadzi kształcenie w klasach technikum dla młodzieży ...

  Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu

  Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu to szkoła z ponad 75-letnią historią. Łączymy tradycję z nowoczesnością, dynamizm z rozwojem. Pragniemy dzielić się z uczniami pasją, wiedzą i mądrością. Szkoła posiada swój niepowtarzalny klimat i atmosferę, a każdy dzień spędzony w jej murach przynosi wymierne korzyści ...

  Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu

  Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu jest placówką prowadząca praktyczną naukę zawodu dla uczniów szkół ponadpodstawowych, a jej nadrzędnym zadaniem jest realizowanie zajęć praktycznych w ramach umów podpisanych ze szkołami zawodowymi. Organem prowadzącym Centrum Kształcenia Zawodowego jest Powiat Inowrocławski.Kształci w zawodach: technik elektronik,technik elektryk,technik mechatronik,technik mechanik,technik pojazdów samochodowych,technik ...

  Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu

  Szkoła to szansa dla niepełnosprawnych intelektualnie i przyjazne miejsce dla rozwoju i kształcenia dzieci. W skład zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa, Branżowa Szkoła I Stopnia oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.Rekrutacja uczniów odbywa się cały rok. Podstawą przyjęcia jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością intelektualną wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.W ...

  Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu

  Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu daje możliwość osobom dorosłym  uzupełniania i podwyższania kwalifikacji zawodowych oraz przekwalifikowania się. Szkoła prowadzi nabór letni i zimowy. Nauka jest bezpłatna. Centrum  oferuje możliwość podjęcia nauki w:Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych:- absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum od klasy I,- absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej ...