• News
 • Powiat
 • Położenie
 • Starosta i Zarząd Powiatu
 • Starosta Inowrocławski
 • Historia
 • Symbole
 • Zakres działalności
 • Drogi powiatowe
 • Projekty rządowe
 • Projekty europejskie
 • Dostępne konkursy/programy
 • Rada powiatu
 • Skład Rady Powiatu
 • Komisje
 • Sesje
 • Transmisje video z sesji
 • Protokoły
 • Młodzieżowa Rada Powiatu
 • Gminy
 • Gmina Janikowo
 • Gmina Dąbrowa Biskupia
 • Gmina Gniewkowo
 • Gmina Kruszwica
 • Gmina Inowrocław
 • Gmina Pakość
 • Gmina Rojewo
 • Gmina Miasto Inowrocław
 • Gmina Złotniki Kujawskie
 • Ciekawy Powiat
 • Dawny Powiat Inowrocławski
 • Piękny Powiat Inowrocławski
 • Turystyczny Powiat Inowrocławski
 • Powiatowe Muzeum
 • Oddział Powiatowego Muzeum – Dom Rodziny Jana Kasprowicza
 • Kontakt
 • Dane teleadresowe
 • Wydziały
 • Wydarzenia 2024
 • Styczeń
 • Luty
 • Marzec
 • Kwiecień
 • Maj
 • ROK GENERAŁA SIKORSKIEGO
 • Aktualności
 • Z życia Generała
 • Galerie
 • Listy lotniczego korespondenta
 • Konkursy
 • Dokumenty
 • Dwór w Parchaniu
 • Filmy
 • Organizacje pozarządowe

  Wybierz dział:

  data dodania: 09 - 05 - 2024

  Dział:

  Dotacje na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „Małych zleceń”

  Uchwała Zarządu Powiatu Inowrocławskiego w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku.Treść uchwały

  data dodania: 11 - 04 - 2024

  Dział:

  Rodzynki z pozarządówki

  Ogłoszono kolejną edycję konkursu o  nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe „Rodzynki z pozarządówki". To już siedemnasta edycja tego jakże ważnego dla NGO-sów z naszego regionu konkursu.   Termin na składanie wniosków aplikacyjnych ustalony został na dzień 30 kwietnia 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego).   Niżej przypominamy warunki regulaminowe:   Konkurs obejmuje inicjatywy (projekty) stowarzyszeń, fundacji ...

  data dodania: 08 - 04 - 2024

  Dział:

  Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu ofert

  Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu ofert.Uchwała nr 1304.2024 z dnia 04.04.2024

  data dodania: 16 - 02 - 2024

  Dział:

  Informacja o zgłoszonych kandydatach na członka komisji konkursowej

  Informacja o zgłoszonych kandydatach na członka komisji konkursowejUchwała w sprawie powołania komisji konkursowej 2024 r.

  data dodania: 15 - 02 - 2024

  Dział: Praca i Inwestycje

  Konkurs ofert na realizację działań sprzyjających rozwojowi sportu w Powiecie Inowrocławskim w 2024 roku

  Zarząd Powiatu Inowrocławskiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji w roku 2024 na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie Powiatu Inowrocławskiego. O dotację, może ubiegać się każdy klub sportowy działający na terenie Powiatu Inowrocławskiego, niedziałający w celu osiągnięcia zysku, z zastosowaniem przepisów ustawy ...

  data dodania: 02 - 02 - 2024

  Dział:

  O możliwości pozyskania dotacji dla organizacji pozarządowych i klubów sportowych

  Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Inowrocławskiego na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dotacji dla organizacji pozarządowych i klubów sportowych na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Ponadto przedstawiciel Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK” Ryszard Konopka przedstawi informacje na temat udzielenia grantów z programu „Inicjuj z FIO  ...

  data dodania: 02 - 02 - 2024

  Dział:

  Komunikat o zgłaszaniu osób do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadań Powiatu Inowrocławskiego

  Komunikat o zgłaszaniu osób do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadań Powiatu Inowrocławskiego.Komunikat o zgłaszaniu osób do komisji konkursowej w 2024 r.

  data dodania: 15 - 01 - 2024

  Dział:

  Konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań Powiatu Inowrocławskiego

  Zarząd Powiatu Inowrocławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje w roku 2024 zadań Powiatu Inowrocławskiego wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Treść uchwały

  data dodania: 06 - 12 - 2023

  Dział:

  Program współpracy z NGO na 2024 rok

  Program współpracy z NGO na 2024 rok

  data dodania: 04 - 12 - 2023

  Dział:

  Turniej sportowy „Mikołajkowe granie” w dniu 04.12.2023 r.

  Turniej sportowy „Mikołajkowe granie” dla Dzieci i Młodzieży z Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Powiatu Inowrocławskiego oraz Wychowanek z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków z Kruszwicy zorganizowany został w dniu 2 grudnia 2023 r. przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Inowrocławiu, Starostwo Powiatowe w ...

  data dodania: 01 - 12 - 2023

  Dział:

  Zlecenie Stowarzyszeniu Zespołu Biesiadnego Złoty Wiek realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a „Małe zlecenia” w zakresie Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

  Zlecenie Stowarzyszeniu Zespołu Biesiadnego Złoty Wiek realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a  „Małe zlecenia” w zakresie Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.Uchwała nr 1233 Zarządu w sprawie zlecenia zadania „Kultura, sztuka ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” Stowarzyszeniu Zespołu Biesiadnego Złoty ...

  data dodania: 01 - 12 - 2023

  Dział:

  Zlecenie Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej realizacji zadania publicznego pn. „Harcerskie IT” w trybie art. 19 a „Małe zlecenia” w zakresie Działalność na rzecz organizacji pozarządowych

  Zlecenie Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej realizacji zadania publicznego pn. „Harcerskie IT” w trybie art. 19 a  „Małe zlecenia” w zakresie Działalność na rzecz organizacji pozarządowych.Uchwała nr 1232 Zarządu w sprawie zlecenia zadania _Harcerskie IT_ ZHR

  data dodania: 01 - 12 - 2023

  Dział:

  Zlecenie Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej realizacji zadania publicznego pn. „Rowerowe harce” w trybie art. 19 a „Małe zlecenia” w zakresie Ochrony i promocji zdrowia

  Zlecenie Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej realizacji zadania publicznego pn. „Rowerowe harce” w trybie art. 19 a  „Małe zlecenia” w zakresie Ochrony i promocji zdrowia.Uchwała nr 1231 Zarządu w sprawie zlecenia zadania „Rowerowe harce” ZHR

  data dodania: 01 - 12 - 2023

  Dział:

  Wybory delegatów do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  Wybory delegatów do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyły się w dniu 7 listopada 2023 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17, w związku z upływem poprzedniej pięcioletniej kadencji Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Praca w Sejmiku ma charakter społeczny. Od jego członków oczekuje się zaangażowania w sprawy społeczne, możliwości dojazdu do Torunia na ...

  data dodania: 01 - 12 - 2023

  Dział:

  FORUM Organizacji Pozarządowych w Powiecie Inowrocławskim w dniu 26.10.2023 r.

  Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Inowrocławskiego pod Honorowym Patronatem Starosty Inowrocławskiego Wiesławy Pawłowskiej zorganizowała 26 października 2023 r. w Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu FORUM organizacji pozarządowych w Powiecie Inowrocławskim „Lider Społeczności Lokalnej”. FORUM było spotkaniem przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osób pracujących na ich rzecz. Swoją wiedzą na temat prawnych aspektów działalności NGO podzieliła się ...

  data dodania: 03 - 11 - 2023

  Dział:

  Informacja o zgłoszonych kandydatach na członka komisji konkursowej

  InformacjaUchwała nr 1210/2023 z dnia 19 października 2023 r.

  data dodania: 31 - 10 - 2023

  Dział:

  Oferta złożona przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko-Pomorski w pozakonkursowym trybie przyznawania dotacji „Małe zlecenia” w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

  Oferta złożona przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko-Pomorski w pozakonkursowym trybie przyznawania dotacji „Małe zlecenia” w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych.Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do ofertyOferta

  data dodania: 31 - 10 - 2023

  Dział:

  Oferta złożona przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko-Pomorski w pozakonkursowym trybie przyznawania dotacji „Małe zlecenia” w zakresie ochrony i promocji zdrowia

  Oferta złożona przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko-Pomorski w pozakonkursowym trybie przyznawania dotacji „Małe zlecenia” w zakresie ochrony i promocji zdrowia.Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do ofertyOferta

  data dodania: 31 - 10 - 2023

  Dział:

  Oferta złożona przez Stowarzyszenie Zespołu Biesiadnego Złoty Wiek w pozakonkursowym trybie przyznawania dotacji „Małe zlecenia”

  Oferta złożona przez Stowarzyszenie Zespołu Biesiadnego Złoty Wiek w pozakonkursowym trybie przyznawania dotacji „Małe zlecenia”.Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do ofertyOferta

  data dodania: 18 - 10 - 2023

  Dział:

  Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

  Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy na 2024 rokProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy na 2024 rokFormularz konsultacji ...

  data dodania: 12 - 10 - 2023

  Dział:

  Forum Organizacji Pozarządowych

  Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Inowrocławskim pod Honorowym Patronatem Starosty Inowrocławskiego Wiesławy Pawłowskiej organizuje 26 października o godz. 15.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu przy ul. Najświętszej Marii Panny 14-16, Forum Organizacji Pozarządowych w Powiecie Inowrocławskim pod nazwą „Lider Społeczności Lokalnej”.    Forum będzie spotkaniem przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz ...

  data dodania: 15 - 09 - 2023

  Dział:

  Wybory delegata do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko - Pomorskiego

  W związku z upływem pięcioletniej kadencji Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 7 listopada 2023 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17 (II piętro) odbędzie się spotkanie, podczas którego zostanie wybrany na nową kadencję Sejmiku jeden delegat reprezentujący Powiat Inowrocławski oraz jeden stały zastępca.Kandydatów na delegatów mogą zgłaszać organizację pozarządowe ...

  data dodania: 14 - 09 - 2023

  Dział:

  Zlecenie Stowarzyszeniu „W grupie raźniej” realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a „Małe zlecenia” w zakresie Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

  Zlecenie Stowarzyszeniu „W grupie raźniej” realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a  „Małe zlecenia” w zakresie Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.Uchwała nr 1182/2023 r. Zarządu w sprawie zlecenia zadania Stowarzyszeniu „W grupie raźniej”

  data dodania: 05 - 09 - 2023

  Dział:

  Konsultacje programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

  Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2023 r. przyjął projekt rocznego programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.Zgodnie z treścią podjętej uchwały, projekt został skierowany do konsultacji z organizacjami samorządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z ...

  data dodania: 30 - 08 - 2023

  Dział:

  Oferta złożona przez Stowarzyszenie zwykłe „W grupie raźniej” w pozakonkursowym trybie przyznawania dotacji „Małe zlecenia”

  Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do ofertyOferta

  data dodania: 22 - 08 - 2023

  Dział:

  Zlecenie POLSKIEMU ZWIĄZKOWI GŁUCHYCH ODDZIAŁ KUJAWSKO-POMORSKI realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a „Małe zlecenia” w zakresie Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

  Zlecenie POLSKIEMU ZWIĄZKOWI GŁUCHYCH ODDZIAŁ KUJAWSKO-POMORSKI realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a  „Małe zlecenia” w zakresie Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.Uchwała nr 1163/2023 r. Zarządu Powiatu Inowrocławskiego w sprawie zlecenia zadania POLSKIEMU ZWIĄZKOWI GŁUCHYCH  ODDZIAŁ KUJAWSKO-POMORSKI ...

  data dodania: 22 - 08 - 2023

  Dział:

  Zlecenie Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział w Inowrocławiu realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a „Małe zlecenia” w zakresie Turystyki i krajoznawstwa

  Zlecenie Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział w Inowrocławiu realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a  „Małe zlecenia” w zakresie Turystyki i krajoznawstwa.Uchwała nr 1162/2023 r. Zarządu Powiatu Inowrocławskiego w sprawie zlecenia zadania PTTTK Inowrocław 

  data dodania: 28 - 07 - 2023

  Dział:

  Pozarządówki w działaniu

  Celem konkursu fotograficznego jest ukazanie aktywnej działalności organizacji pozarządowych w Powiecie Inowrocławskim i promocja ich działań.Pozarządówki w działaniu - RegulaminPozarządówki w działaniu - Formularz zgłoszeniowy i oświadczenia uczestnika Konkursu - ochrona danych osobowychPozarządówki w działaniu - Oświadczenie rodzica - opiekuna ...

  data dodania: 27 - 07 - 2023

  Dział:

  Oferta złożona przez Polski Związek Głuchych Oddział Kujawsko-Pomorski w pozakonkursowym trybie przyznawania dotacji „Małe zlecenia”

  Oferta złożona przez Polski Związek Głuchych Oddział Kujawsko-Pomorski w pozakonkursowym trybie przyznawania dotacji „Małe zlecenia”.Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do ofertyOferta

  data dodania: 24 - 07 - 2023

  Dział:

  Oferta złożona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Inowrocławiu w pozakonkursowym trybie przyznawania dotacji „Małe zlecenia”

  Oferta złożona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Inowrocławiu w pozakonkursowym trybie przyznawania dotacji „Małe zlecenia”.Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do ofertyOferta