• News
 • Rada powiatu
 • Skład Rady Powiatu
 • Komisje
 • Sesje
 • Transmisje video z sesji
 • Protokoły
 • Młodzieżowa Rada Powiatu
 • Powiat
 • Starosta i Zarząd Powiatu
 • Wiesława Pawłowska
 • Położenie
 • Historia
 • Symbole
 • Zakres działalności
 • Drogi powiatowe
 • Projekty rządowe
 • Projekty europejskie
 • Gminy
 • Gmina Janikowo
 • Gmina Dąbrowa Biskupia
 • Gmina Gniewkowo
 • Gmina Kruszwica
 • Gmina Inowrocław
 • Gmina Pakość
 • Gmina Rojewo
 • Gmina Miasto Inowrocław
 • Gmina Złotniki Kujawskie
 • Ciekawy Powiat
 • Dawny Powiat Inowrocławski
 • Piękny Powiat Inowrocławski
 • Turystyczny Powiat Inowrocławski
 • Powiatowe Muzeum
 • Przetargi i inwestycje
 • Kontakt
 • Dane teleadresowe
 • Wydziały
 • Wydarzenia 2023
 • Styczeń
 • Luty
 • Marzec
 • Kwiecień
 • Maj
 • Czerwiec
 • ROK GENERAŁA SIKORSKIEGO
 • Aktualności
 • Z życia Generała
 • Galerie
 • Konkursy
 • Dokumenty
 • Dwór w Parchaniu
 • Filmy
 • Organizacje pozarządowe

  Wybierz dział:

  data dodania: 21 - 04 - 2023

  Dział:

  Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert 2023

  Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań Powiatu Inowrocławskiego wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert 2023 ...

  data dodania: 14 - 04 - 2023

  Dział:

  Konkurs ofert na realizację działań sprzyjających rozwojowi sportu w Powiecie Inowrocławskim w 2023 roku

  Zarząd Powiatu Inowrocławskiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji w roku 2023 na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie Powiatu Inowrocławskiego. O dotację, może ubiegać się każdy klub sportowy działający na terenie Powiatu Inowrocławskiego, niedziałający w celu osiągnięcia zysku, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach ...

  data dodania: 04 - 04 - 2023

  Dział:

  Rodzynki z pozarządówki

  Ogłoszono kolejną edycję konkursu o  nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe "Rodzynki z pozarządówki". To już szesnasta edycja tego jakże ważnego dla NGO-sów z naszego regionu konkursu.Termin na składanie wniosków aplikacyjnych ustalony został na dzień 11 kwietnia 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego)Konkurs obejmuje inicjatywy (projekty) stowarzyszeń, fundacji oraz podmiotów, o których mowa niżej, zrealizowane na terenie ...

  data dodania: 08 - 03 - 2023

  Dział:

  Można rozliczać PIT

  Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu uzyskało dostęp do przygotowanej w ramach realizacji projektu „Wspieraj lokalnie” aplikacji do rozliczeń PIT i wspierania lokalnych OPP przy wykorzystaniu 1,5% podatku za rok 2022. Aplikacja jest w pełni funkcjonalna i gotowa do użycia.Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% ...

  data dodania: 09 - 02 - 2023

  Dział:

  Inicjuj z FIO 3.0

  Mikrodotacje z projektu „Inicjuj z FIO 3.0” zostaną przyznane zgodnie z art. 16. oraz art. 16a. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r.  poz. 688 z późn. zm.). Środki pochodzą z Rządowego Programu ...

  data dodania: 06 - 02 - 2023

  Dział:

  Konsultacja dla pozarządówek

  We wtorek, 7 lutego 2023 r w godzinach 11.00 - 16.00 w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mątewskiej 17 w Inowrocławiu odbędą się konsultacje dla organizacji i podmiotów zainteresowanych złożeniem ofert w otwartych konkursach ofert na realizację w roku 2023 zadań Powiatu Inowrocławskiego wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty określone w art. 3 ...

  data dodania: 31 - 01 - 2023

  Dział: Aktualności

  Ważne dla organizacji pozarządowych

  W czwartek, 2 lutego 2023 r. godz. 15.30 w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Najświętszej Marii Panny 14 w Inowrocławiu odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Powiat Inowrocławski na realizację w roku 2023 zadań Powiatu Inowrocławskiego wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty ...

  data dodania: 27 - 01 - 2023

  Dział:

  Spotkanie w MDK

  Dnia 2 lutego 2023 r o godz. 15.30 . w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Najświętszej Marii Panny 14 w Inowrocławiu odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Powiat Inowrocławski  na realizację w roku 2023 zadań Powiatu Inowrocławskiego wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty określone w art. 3 ust. 3 ...

  data dodania: 27 - 01 - 2023

  Dział:

  Komunikat o zgłaszaniu osób do komisji konkursowej

  W związku z uchwałą Nr 1020/2023 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań Powiatu Inowrocławskiego, Zarząd Powiatu Inowrocławskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania osób do ...

  data dodania: 23 - 01 - 2023

  Dział:

  Konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań Powiatu Inowrocławskiego

  Zarząd Powiatu Inowrocławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje w roku 2023 zadań Powiatu Inowrocławskiego wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Treść uchwały

  data dodania: 07 - 12 - 2022

  Dział:

  Program współpracy z NGO na 2023 rok

  Treść programu

  data dodania: 24 - 11 - 2022

  Dział:

  Uchwała nr 1002/2022

  data dodania: 27 - 10 - 2022

  Dział:

  Konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok

  Konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy na 2023 rokProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy na 2023 rokFormularz konsultacji

  data dodania: 21 - 10 - 2022

  Dział:

  Komunikat w sprawie zaproszenia przedstawicieli Organizacji Pozarządowych

  Zarząd Powiatu Inowrocławskiego ogłosił otwarty konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej społeczeństwa na terenie Powiatu Inowrocławskiego przez organizację pozarządową w 2023 r.W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego, wpisane na listę ...

  data dodania: 20 - 10 - 2022

  Dział:

  Konkurs na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej

  Zarząd Powiatu Inowrocławskiego ogłosił otwarty konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej społeczeństwa na terenie Powiatu Inowrocławskiego przez organizację pozarządową w 2023 r.W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego, wpisane na listę ...

  data dodania: 30 - 09 - 2022

  Dział:

  Oferta złożona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Inowrocławiu w pozakonkursowym trybie przyznawania dotacji „Małe zlecenia”

  Oferta złożona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Inowrocławiu w pozakonkursowym trybie przyznawania dotacji „Małe zlecenia”.Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do ofertyOfertaTreść uchwały

  data dodania: 12 - 08 - 2022

  Dział:

  Oferta złożona przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” z siedzibą w Gniewkowie w pozakonkursowym trybie przyznawania dotacji „Małe zlecenia”

  Oferta złożona przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” z siedzibą w Gniewkowie w pozakonkursowym trybie przyznawania dotacji „Małe zlecenia”.Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do ofertyOfertaTreść uchwały

  data dodania: 09 - 08 - 2022

  Dział:

  Oferta złożona przez Klub piłkarski „Gopło” Kruszwica z siedzibą w Kruszwicy w pozakonkursowym trybie przyznawania dotacji „Małe zlecenia”

  Oferta złożona przez Klub piłkarski „Gopło” Kruszwica z siedzibą w Kruszwicy w pozakonkursowym trybie przyznawania dotacji „Małe zlecenia”.Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do ofertyOfertaTreść uchwały

  data dodania: 05 - 08 - 2022

  Dział:

  Oferta złożona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Nadgoplański z siedzibą w Kruszwicy w pozakonkursowym trybie przyznawania dotacji „Małe zlecenia”

  Oferta złożona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Nadgoplański z siedzibą w Kruszwicy w pozakonkursowym trybie przyznawania dotacji „Małe zlecenia”.Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do ofertyOfertaTreść uchwały

  data dodania: 05 - 08 - 2022

  Dział:

  Oferta złożona przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Inowrocławiu w pozakonkursowym trybie przyznawania dotacji „Małe zlecenia”

  „Oferta złożona przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Inowrocławiu w pozakonkursowym trybie przyznawania dotacji „Małe zlecenia”.Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do ofertyOfertaTreść uchwały

  data dodania: 08 - 07 - 2022

  Dział: Aktualności

  Oferta złożona przez Fundację Nowoczesny Konin z siedzibą w Koninie w pozakonkursowym trybie przyznawania dotacji „Małe zlecenia”

  OfertaOgłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do ofertyUchwała nie zlecająca realizacji zadania

  data dodania: 22 - 06 - 2022

  Dział:

  Uchwała dotycząca przyznania dotacji w trybie Małych zleceń w roku 2022

  Uchwała Zarządu Powiatu Inowrocławskiego w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku.Uchwała dotycząca przyznania dotacji w trybie Małych zleceń w roku 2022 r.

  data dodania: 22 - 06 - 2022

  Dział:

  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

  Prowadzenie przez samorząd powiatowy działalności we współpracy z organizacjami społecznymi jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której celem jest Jak najlepsze zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców powiatu. Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych Powiatu Inowrocławskiego jest jednym z elementów realizacji ustawowych zadań. Zaprezentowane sprawozdanie przygotowane zostało na podstawie informacji otrzymanych z wydziałów merytorycznych Starostwa Powiatowego w ...

  data dodania: 29 - 04 - 2022

  Dział:

  Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert 2022

  Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań Powiatu Inowrocławskiego wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert 2022 ...

  data dodania: 09 - 03 - 2022

  Dział:

  Uchwała w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

  Uchwała w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Inowrocławskim.Uchwała w sprawie powołania Powiatowej Rady

  data dodania: 09 - 03 - 2022

  Dział:

  Rada Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Inowrocławskim

  Uchwała w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw rozpatrywania wniosków organizacji pozarządowych, którym zlecane będzie wykonywanie zadań publicznych Powiatu Inowrocławskiego w 2022 roku oraz przyjęcia Regulaminu pracy tej Komisji.Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej

  data dodania: 22 - 02 - 2022

  Dział:

  Informacja o zgłoszonych kandydatach na członka komisji konkursowej

  Informacja o zgłoszonych kandydatach na członka komisji konkursowej

  data dodania: 03 - 02 - 2022

  Dział:

  Komunikat o zgłaszaniu osób do komisji konkursowej

  W związku z uchwałą Nr 815/2022 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań Powiatu Inowrocławskiego, Zarząd Powiatu Inowrocławskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty określone w ...

  data dodania: 24 - 01 - 2022

  Dział:

  Konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań Powiatu Inowrocławskiego

  Zarząd Powiatu Inowrocławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje w roku 2022 zadań Powiatu Inowrocławskiego wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Ofertę należy złożyć ...

  data dodania: 17 - 01 - 2022

  Dział:

  Nabór do komisji konkursowych na 2022 rok

  W związku z ogłoszeniem przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w latach 2022-2024 zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współpracy podczas prac komisji konkursowych powołanych do oceny ofert w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Zgodnie z zapisami w Programie współpracy samorządu ...