• News
 • Powiat
 • Położenie
 • Starosta i Zarząd Powiatu
 • Starosta Inowrocławski
 • Historia
 • Symbole
 • Zakres działalności
 • Drogi powiatowe
 • Projekty rządowe
 • Projekty europejskie
 • Rada powiatu
 • Skład Rady Powiatu
 • Komisje
 • Sesje
 • Transmisje video z sesji
 • Protokoły
 • Młodzieżowa Rada Powiatu
 • Gminy
 • Gmina Janikowo
 • Gmina Dąbrowa Biskupia
 • Gmina Gniewkowo
 • Gmina Kruszwica
 • Gmina Inowrocław
 • Gmina Pakość
 • Gmina Rojewo
 • Gmina Miasto Inowrocław
 • Gmina Złotniki Kujawskie
 • Ciekawy Powiat
 • Dawny Powiat Inowrocławski
 • Piękny Powiat Inowrocławski
 • Turystyczny Powiat Inowrocławski
 • Powiatowe Muzeum
 • Oddział Powiatowego Muzeum – Dom Rodziny Jana Kasprowicza
 • Kontakt
 • Dane teleadresowe
 • Wydziały
 • Wydarzenia 2024
 • Styczeń
 • Luty
 • Marzec
 • Kwiecień
 • ROK GENERAŁA SIKORSKIEGO
 • Aktualności
 • Z życia Generała
 • Galerie
 • Listy lotniczego korespondenta
 • Konkursy
 • Dokumenty
 • Dwór w Parchaniu
 • Filmy
 • Powiatowy transport autobusowy

  Powiatowy Transport Autobusowy stawia przed sobą za cel doprowadzenie publicznego transportu do tych miejscowości, w których trudno "złapać" jakikolwiek autobus oraz walka z wykluczeniem komunikacyjnym.

  Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska uznała za konieczne uruchomienie nowych linii komunikacyjnych w powiatowych przewozach pasażerskich łączących gminy Powiatu Inowrocławskiego z jego siedzibą w Inowrocławiu.

  Zarząd Powiatu celem pozyskania wsparcia finansowego na realizację ww. zadania wystąpił z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o objęcie ww. linii komunikacyjnych dopłatą w ramach Funduszu. Wojewoda pozytywnie zaopiniował ten wniosek. Warunkiem uzyskania rządowej dopłaty było również sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10%. Inicjatywa została poparta przez Radę Powiatu Inowrocławskiego.

  - Nowe linie autobusowe są oczekiwane i w dużym stopniu realizują potrzeby komunikacyjne mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego. Chcemy tym ambitnym planem sprostać zadaniu jakim jest walka z wykluczeniem komunikacyjnym i przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Są również połączenia deficytowe do mniejszych miejscowości nie obsługiwanych do tej pory, z którymi bez wsparcia nasze samorządy nie mogły sobie poradzić - mówi starosta Wiesława Pawłowska.

  Powiat Inowrocławski uruchomił specjalną zakładkę na stronie internetowej, na której informuje m.in. o rozkładach jazdy, cennikach oraz prezentuje wizualizację tras.

  Każdy pojazd, który obsługuje linie, oznakowany jest naklejką z logo Powiatu Inowrocławskiego. Wewnątrz autobusów podróżowanie pasażerom umilają plakaty i filmy przedstawiające ciekawe miejsca i wydarzenia w naszym powiecie. W piątki można się w nich zaopatrzyć także w najświeższy numer Tygodnika Informacyjnego Powiatu, Miast i Gmin.

  Przewozy w ramach Powiatowego Transportu Autobusowego realizuje przewoźnik - Nadgoplańska Komunikacja Autobusowa z Kruszwicy. 

  Powiatowy transport autobusowy

  Wybierz dział:

  data dodania: 22 - 09 - 2022

  Dział:

  Plan transportowy dla Powiatu Inowrocławskiego

  Zarząd Powiatu Inowrocławskiego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343), uchwały nr XXXIII/331/2013 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 6 września 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Inowrocławskiego ...

  data dodania: 31 - 08 - 2022

  Dział:

  LINIA A

  Linia A: Pęchowo - Złotniki Kujawskie - Inowrocław.ROZKŁAD LINII APRZEBIEG TRASY LINII A

  data dodania: 31 - 08 - 2022

  Dział:

  LINIA B

  Linia B: Chróstowo - Modliborzyce – Inowrocław.ROZKŁAD LINII BPRZEBIEG TRASY LINII B

  data dodania: 31 - 08 - 2022

  Dział:

  LINIA C

  Linia C: Gniewkowo - Gąski – Inowrocław.ROZKŁAD LINII CPRZEBIEG TRASY LINII C

  data dodania: 31 - 08 - 2022

  Dział:

  LINIA D

  Linia D: Jankowo - Pakość - Kościelec - Inowrocław.ROZKŁAD LINII DPRZEBIEG TRASY LINII D

  data dodania: 31 - 08 - 2022

  Dział:

  LINIA E

  Linia E: Gniewkowo - Rojewo – Inowrocław.ROZKŁAD TRASY LINII EPRZEBIEG TRASY LINII E

  data dodania: 31 - 08 - 2022

  Dział:

  LINIA G

  Linia G: Inowrocław - Gniewkowo - Żyrosławice - Gniewkowo - Inowrocław.ROZKŁAD LINII GPRZEBIEG TRASY LINII G

  data dodania: 31 - 08 - 2022

  Dział:

  LINIA H

  Linia H: Broniewice - Janikowo - Inowrocław.ROZKŁAD LINII HPRZEBIEG TRASY LINII H

  data dodania: 31 - 08 - 2022

  Dział:

  LINIA I

  Linia I: Janikowo - Góry - Inowrocław.ROZKŁAD LINII IPRZEBIEG TRASY LINII I

  data dodania: 31 - 08 - 2022

  Dział:

  LINIA J

  Linia J: Konary - Dąbrowa Biskupia - Modliborzyce - Inowrocław.ROZKŁAD LINII JPRZEBIEG TRASY LINII J

  data dodania: 31 - 08 - 2022

  Dział:

  LINIA K

  Linia K: Inowrocław - Turzany - Komaszyce - Inowrocław.ROZKŁAD LINII KPRZEBIEG TRASY LINII K

  data dodania: 31 - 08 - 2022

  Dział:

  LINIA L

  Linia L: Inowrocław - Piotrkowice - Tupadły - Inowrocław.ROZKŁAD LINII LPRZEBIEG TRASY LINII L

  data dodania: 31 - 08 - 2022

  Dział:

  LINIA M

  Linia M: Inowrocław – Łojewo – Góra – InowrocławNa podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe informujemy, że na czas zamknięcia dla komunikacji publicznej odcinka drogi gminnej nr 150527C Dulsk – Pławinek wprowadza się ograniczenie w świadczeniu usługi ...

  data dodania: 31 - 08 - 2022

  Dział:

  Linia N

  Linia N: Złotniki Kujawskie - Oporówek - Inowrocław.ROZKŁAD LINII NPRZEBIEG TRASY LINII N

  data dodania: 19 - 09 - 2021

  Dział:

  WAŻNE DLA PASAŻERÓW

  Przewozy w ramach Powiatowego Transportu Autobusowego wykonuje Nadgoplańska Komunikacja Autobusowa Grodztwo, ul. Włocławska 48, 88-153 Kruszwica, województwo kujawsko-pomorskie.Dystrybucja biletów miesięcznych odbywa się w punkcie przy ul. Poznańskiej 1 w Inowrocławiu. Sprzedaż odbywa się w dniach od 26 do 6 każdego miesiąca: w dni robocze w godzinach 12:00 - 16:00, w soboty ...

  data dodania: 19 - 09 - 2021

  Dział:

  ROZKŁADY JAZDY

  Rozkłady jazdy linii Powiatowego Transportu Autobusowego.Linia A.Linia B.Linia C.Linia D.Linia E.Linia G.Linia H.Linia I.Linia J.Linia K.Linia L.Linia M.Linia N.

  data dodania: 19 - 09 - 2021

  Dział:

  CENNIKI - BILETY JEDNORAZOWE

  Cennik biletów jednorazowych linii Powiatowego Transportu Autobusowego.Cennik - linia A - jednorazowyCennik - linia B - jednorazowyCennik - linia C - jednorazowyCennik - linia D - jednorazowyCennik - linia E - jednorazowyCennik - linia G - jednorazowyCennik - linia H - jednorazowyCennik - linia I - jednorazowyCennik - linia J ...

  data dodania: 19 - 09 - 2021

  Dział:

  CENNIKI - BILETY MIESIĘCZNE

  Cennik biletów miesięcznych linii Powiatowego Transportu Autobusowego.Cennik - linia A - miesięcznyCennik - linia B - miesięcznyCennik - linia C - miesięcznyCennik - linia D - miesięcznyCennik - linia E - miesięcznyCennik - linia G - miesięcznyCennik - linia H - miesięcznyCennik - linia I - miesięcznyCennik - linia J ...

  data dodania: 19 - 09 - 2021

  Dział:

  OGŁOSZENIA

  Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.Treść ogłoszeniaOgłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.Treść ogłoszenia ...

  data dodania: 19 - 09 - 2021

  Dział:

  ZARZĄDZENIA

  Zarządzenia Starosty Inowrocławskiego dotyczące Powiatowego Transportu Autobusowego.Zarządzenie Starosty Inowrocławskiego nr 232_2022 z 27.12.2022 r. w sprawie ustalenia opłat za przewóz w powiatowych przewozach o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu InowrocławskiegoZarządzenie Starosty Inowrocławskiego nr 233_2022 z 27.12.2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie ...