• News
 • Rada powiatu
 • Skład Rady Powiatu
 • Komisje
 • Sesje
 • Transmisje video z sesji
 • Protokoły
 • Młodzieżowa Rada Powiatu
 • Powiat
 • Starosta i Zarząd Powiatu
 • Wiesława Pawłowska
 • Położenie
 • Historia
 • Symbole
 • Zakres działalności
 • Drogi powiatowe
 • Projekty rządowe
 • Projekty europejskie
 • Gminy
 • Gmina Janikowo
 • Gmina Dąbrowa Biskupia
 • Gmina Gniewkowo
 • Gmina Kruszwica
 • Gmina Inowrocław
 • Gmina Pakość
 • Gmina Rojewo
 • Gmina Miasto Inowrocław
 • Gmina Złotniki Kujawskie
 • Ciekawy Powiat
 • Dawny Powiat Inowrocławski
 • Piękny Powiat Inowrocławski
 • Turystyczny Powiat Inowrocławski
 • Powiatowe Muzeum
 • Oddział Powiatowego Muzeum – Dom Rodziny Jana Kasprowicza
 • Przetargi i inwestycje
 • Kontakt
 • Dane teleadresowe
 • Wydziały
 • Wydarzenia 2023
 • Styczeń
 • Luty
 • Marzec
 • Kwiecień
 • Maj
 • Czerwiec
 • Lipiec
 • Sierpień
 • Wrzesień
 • Październik
 • Listopad
 • Grudzień
 • ROK GENERAŁA SIKORSKIEGO
 • Aktualności
 • Z życia Generała
 • Galerie
 • Listy lotniczego korespondenta
 • Konkursy
 • Dokumenty
 • Dwór w Parchaniu
 • Filmy
 • 

  Uchwała Rady Powiatu Inowrocławskiego

  dział: / dodano: 09 - 02 - 2023

  W  2023 roku, dokładnie 4 lipca, mija 80. rocznica tragicznej śmierci gen. broni Władysława Sikorskiego (1881-1943), Premiera Rządu Polskiego na Uchodźstwie oraz Naczelnego Wodza. Pamiętna katastrofa w Gibraltarze pozostaje do dziś niewyjaśniona, nie ulega jednak wątpliwości, że zginął wybitny mąż stanu, którego śmierć nie pozostała bez wpływu na późniejsze wydarzenia, w tym decyzje mocarstw podejmowane w sprawie Polski na konferencjach w Teheranie, Jałcie i Poczdamie.

  Życie gen. Sikorskiego pozostawało mocno powiązane z ziemią kujawską. W 1923 roku, a więc niemal dokładnie przed stu laty, na mocy ustawy o osadnictwie wojskowym, Władysław Sikorski zakupił we wsi Parchanie dworek, właściwie rządcówkę z kilkudziesięciohektarową resztówką, gdzie zamieszkiwał z żoną i córką w miesiącach wiosennych i letnich przez kolejnych 16 lat, aż do wybuchu II wojny światowej. W Parchaniu Generał nie tylko zarządzał swoim gospodarstwem, ale tutaj powstały liczne jego teksty polityczne i wojskowe, w tym książki ważne dla historii wojskowości („Nad Wisłą i Wkrą. Studium z polsko-rosyjskiej wojny 1920 roku”), stosunków polsko-francuskich („Polska i Francja w przeszłości i dobie współczesnej”) oraz przyszłego teatru wojennego („Przyszła wojna, jej możliwości i charakter oraz związane z nim zagadnienia obrony kraju”). 30 września 1936 roku w parchańskim kościele Świętego Wojciecha odbył się ślub Jego córki Zofii z por. Stanisławem Leśniowskim. Gen. Sikorski bywał wielokrotnie również w Inowrocławiu – najpierw oficjalnie w tutejszych pułkach jeszcze jako Minister Spraw Wojskowych, a potem dla podreperowania zdrowia w inowrocławskim uzdrowisku, a także bardzo często w celach czysto towarzyskich.

  Pamięć o gen. Władysławie Sikorskim jest na Kujawach niezwykle żywa. W 1981 roku, z okazji 100-lecia Jego urodzin, w Parchaniu odsłonięto obelisk, przy którym odbywają się uroczystości patriotyczne. Ten wielki Polak został także patronem parchańskiej szkoły podstawowej, w której od lat czynna jest jedyna w swoim rodzaju biograficzna Izba Pamięci. W odrestaurowanym dworku powstaje muzeum, które promować będzie tradycje związane    z Generałem i Jego epoką. W Inowrocławiu imię gen. Sikorskiego nosi Zespół Szkół Budowlanych, którego organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski. Warto dodać, że na Kujawach został też wytyczony szlak turystyczny gen. Sikorskiego biegnący z Suchatówki przez Gniewkowo i Parchanie do Inowrocławia.

  „Rok gen. Władysława Sikorskiego” w Powiecie Inowrocławskim dobrze wpisałby się w ogólnonarodowe obchody 80. rocznicy Jego śmierci. Do lokalnych obchodów włączą się wspomniane już wyżej instytucje oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i Polskie Towarzystwo Historyczne, a także inne placówki kulturalne i oświatowe z naszego Powiatu.

  Rok 2020 poświęcony był Janowi Kasprowiczowi dla uczczenia 160. rocznicy Jego urodzin. Wydarzenia, które wówczas zostały przeprowadzone pokazały duży potencjał i zapał, zwłaszcza u młodego pokolenia, które potrzebuje żywych impulsów i zachęty do działania. Najlepszą taką zachętą jest wzór do naśladowania. Generał Władysław Sikorski ze swoimi licznymi osiągnięciami na niwie wojskowej, politycznej i pisarskiej, ze swą niestrudzoną walką, pracą i w końcu ofiarą życia, może być takim właśnie dobrym przykładem, który warto pokazywać i propagować.

  Z tych względów zasadne jest, by właśnie samorząd Powiatu Inowrocławskiego podejmował i koordynował inicjatywy oddające cześć gen. Władysławowi Sikorskiemu, ukazujące Jego dokonania. Ustanowienie roku 2023 „Rokiem gen. Władysława Sikorskiego”  z całą pewnością wpłynie na ożywienie pamięci o Jego osobie.

  Załącznik: Treść uchwały