• News
 • Rada powiatu
 • Skład Rady Powiatu
 • Komisje
 • Sesje
 • Transmisje video z sesji
 • Protokoły
 • Młodzieżowa Rada Powiatu
 • Powiat
 • Starosta i Zarząd Powiatu
 • Wiesława Pawłowska
 • Położenie
 • Historia
 • Symbole
 • Zakres działalności
 • Drogi powiatowe
 • Projekty rządowe
 • Projekty europejskie
 • Gminy
 • Gmina Janikowo
 • Gmina Dąbrowa Biskupia
 • Gmina Gniewkowo
 • Gmina Kruszwica
 • Gmina Inowrocław
 • Gmina Pakość
 • Gmina Rojewo
 • Gmina Miasto Inowrocław
 • Gmina Złotniki Kujawskie
 • Ciekawy Powiat
 • Dawny Powiat Inowrocławski
 • Piękny Powiat Inowrocławski
 • Turystyczny Powiat Inowrocławski
 • Powiatowe Muzeum
 • Przetargi i inwestycje
 • Kontakt
 • Dane teleadresowe
 • Wydziały
 • Wydarzenia 2023
 • Styczeń
 • Luty
 • Marzec
 • ROK GENERAŁA SIKORSKIEGO
 • Aktualności
 • Z życia Generała
 • Galerie
 • Konkursy
 • Dokumenty
 • Dwór w Parchaniu
 • Filmy
 • 

  Żołnierz

  dział: / dodano: 16 - 02 - 2023

  Władysław Sikorski w 1902 r. zdał maturę i rozpoczął studia na Wydziale Dróg i Mostów Politechniki Lwowskiej, które ukończył po pięciu latach nauki. W 1904 r. został powołany do odbycia rocznej służby wojskowej w armii austriackiej, a w 1906 r. uzyskał stopień podporucznika.

  W początkach 1920 r. został mianowany generałem brygady i wyznaczony na stanowisko dowódcy Grupy Operacyjnej. Jego oddziały zdobyły węzeł kolejowy Mozyrz–Kalenkowicze, później osłaniały odwrót głównych sił polskich spod Kijowa i broniły Brześcia.  6 sierpnia 1920 r. powierzono mu dowództwo 5. Armii, z którą kontratakował ze skrzydła główne siły sowieckie maszerujące na Warszawę. W kwietniu 1921 r. awansowano go do stopnia generała dywizji i wyznaczono na stanowisko szefa Sztabu Generalnego WP.

  Po zamordowaniu prezydenta Narutowicza w grudniu 1922 r. generał Sikorski został premierem. Szybko opanował grożącą wojną domową sytuację w kraju. W latach 1924–1925 był ministrem Spraw Wojskowych. Przeprowadził zmiany organizacyjne i sprzętowe w armii.

  28 września 1939 r. otrzymał tam polecenie objęcia dowództwa nad tworzonymi we Francji oddziałami polskimi. 30 września 1939 r., po objęciu stanowiska Prezydenta RP przez Władysława Raczkiewicza, na spotkaniu polityków polskich w Paryżu zapadły decyzje o sformowaniu rządu, którego Sikorski został premierem i ministrem spraw wojskowych, a od listopada 1939 r. objął stanowisko Naczelnego Wodza. Zajął się organizacją wojska. Wkrótce podpisał umowy dotyczące tworzenia polskich jednostek lotniczych we Francji i Wielkiej Brytanii oraz działania Marynarki Wojennej z baz brytyjskich. Efektem jego starań było formowanie we Francji czterech dywizji piechoty i Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich na Bliskim Wschodzie.

  Jeden z jego biografów podkreśla, że mimo kolejnych awansów, Władysław Sikorski nigdy do końca nie wyszedł z butów prostego żołnierza. „Spał pod kocem pełnym pcheł i piasku, pił herbatę gotowaną na półsłonej wodzie, karpackim ułanom nadał prawo noszenia specjalnych proporczyków i rozmawiał z żołnierzami, zaledwie ostygającymi z napięcia walki na przedpolu” – wspominał Olgierd Terlecki, autor wielu publikacji o Generale.

  Na zdjęciach:
  1. Generał Władysław Sikorski wręcza szablę prymusowi.
  2. Generał Władysław Sikorski podpisuje akty wręczenia sztandarów (1940 rok).
  3. Generał Władysław Sikorski przemawia do junaków (1943 rok).
  4. Od lewej: gen. Władysław Sikorski - premier RP i Naczelny Wódz, jego adiutant mjr Michał Miszke, jego sekretarz Adam Kułakowski (lata 1940-1943).
  5. Generał Władysław Sikorski dekoruje pilota amerykańskiego Francisa Gabreskiego (lata 1940-1943).
  6. Generał Władysław Sikorski wizytuje jednostki WP w Wielkiej Brytanii  (okres 1940-1943).
  7. Przemawia gen. Władysław Sikorski. Od prawej: gen. Władysław Sikorski, płk. dypl. Aleksander Kędzior, biskup polowy Józef Gawlina. Z lewej gen. Wacław Wieczorkiewicz (1940 rok).
  8. Generał Władysław Sikorski w otoczeniu żołnierzy. Na stanowisku ogniowym armaty. Od prawej: żołnierze, gen. Władysław Sikorski, szef sztabu Naczelnego Wodza gen. Tadeusz Klimecki (1943 rok).
  9. Generał Władysław Sikorski podczas uroczystości w Szkole Podchorążych w Bydgoszczy (1925 rok).
  10. Generał Władysław Sikorski wręcza sztandar. Z lewej płk. dypl. Aleksander Kędzior (1940 rok).
  11. Generał Władysław Sikorski wręcza sztandar płk. Zygmuntowi Bohuszowi-Szyszko (z prawej).
  12. Generał  Władysław Sikorski i Stanisław Mikołajczyk na ORP "Błyskawica"  (lata 1940-1943).
  13. Generał Władysław Sikorski awansuje lotników polskich (okres 1940-1943).
  14. Generał Władysław Sikorski wbija gwóźdź w sztandar Sokołów Augustowskich (1925 rok).
  15. Premier RP i Naczelny Wódz, gen. Władysław Sikorski dekoruje odznaczeniami polskich marynarzy (okres 1940-1943).
  16. Wizyta Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego w Armii Polskiej w ZSRR. Od prawej: gen. Władysław Anders, gen. Władysław Sikorski.
  17. Generał Władysław Sikorski żegna Samodzielną Brygadę Strzelców Podhalańskich przed jej wyjazdem do Norwegii.
  18. Oficerowie i dziennikarze obserwują szkolenie. Na pierwszym planie z lewej gen. Władysław Sikorski. Na drugim planie z prawej gen. Adam Korytowski - komendant obozu w Coetquidan (1940 rok).
  19. Fragment uroczystości. Inspektor generalny Polskich Sił Powietrznych gen. Stanisław Ujejski przekazuje sztandar dowódcy 300 dywizjonu bombowego. Widoczny także m.in. premier RP i Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski (z lewej) (1941 rok).
  20. Minister spraw wojskowych Władysław Sikorski (pierwszy), gen. broni Tadeusz Jordan Rozwadowski - generalny inspektor kawalerii (drugi) oraz gen. broni Józef Haller (trzeci), na koniach podczas jazdy rozpoznawczej (1925 rok).